01 721 29 63         info@zupnija-jarse.net

Župnija Jaršepri Domžalah

 • ŽUPNIJA JARŠE pri Domžalah

Pevski zbori župnije Jarše

Otroški pevski zbor

Otroški pevski zbor župnije Jarše je začel delovati leto kasneje kot mešani pevski zbor, ko so farani namesto ene nedeljske svete maše dobili dve. Čez leta je prerasel v otroško mladinski pevski zbor, ki se je leta 1985 razdelil na otroškega in mladinskega. Otroški zbor od jeseni 2018 vodi Jerca Letnar, na orglah pa jih spremlja Neža Pogačar.
Zbor sodeluje pri nedeljskih svetih mašah, vaje pa potekajo ob sobotah dopoldne. In prav na teh vajah pevcem in pevkam ni nikoli dolgčas. Vsako leto se zbor odpravi na intenzivne pevske vaje, kar zelo koristi medsebojni povezanosti pevk in pevcev, seveda pa se naučijo tudi veliko novih pesmi, ki bogatijo nedeljska bogoslužja. Trenutno v zboru prepeva okoli 20 otrok, vedno pa imajo prostor še kakšnega mladega pevca.

Mladinski pevski zbor

V mladinski pevski zbor župnije Jarše so vključeni mladi, ki so med seboj povezani ne samo v zboru, pač pa tudi pri mladinskem verouku in kot oratorijski animatorji. Danes zbor sestavljajo mladi stari od 15 do 25 let, ki se v župnišču dobivajo vsako sredo.

Zbor od leta 2019 vodi Anamarija Čibej, na orglah pa jih spremlja Nina Planinšek. V njihovem repertoarju je veliko mladinskih in tudi ljudskih skladb, s katerimi z velikim veseljem polepšajo nedeljske maše.

Odrasli pevski zbor

Odrasli pevski zbor župnije Jarše deluje že od konca leta 1978. V tem času se je v zboru zvrstilo veliko število pevcev. Z veliko mero potrpežljivosti, ljubezni in veselja do petja je zbor od samega začetka pa do leta 2002, ko se je poslovil od zemeljskega življenja, vodil Nejko Pirnat. Prvo leto so imeli pevske vaje ne glede na mraz vsak teden v cerkvi, od začetka leta 1980 pa so se pevske vaje začele v župnišču v veroučni učilnici.

Danes zbor vodi Katarina Pirnat, organist pa je Peter Pogačar. Vseh pevcev je okrog 20. Pevci so stari od 25 do 75 let, skupno vsem pa je, da jih poleg petja pri svetih mašah Bogu v čast povezuje tudi druženje po vajah. To druženje sega že v same začetke zbora. Včasih so to imenovali »cekar«.

Z veseljem se vsako leto udeležijo dekanijskega srečanja pevskih zborov in polepšajo tudi praznične maše in slovesnosti.

V okviru župnije delujejo trije zbori, ki se redno srečujejo na pevskih vajah enkrat tedensko. Pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah sodelujejo po v naprej določenem razporedu, prav tako tudi pri sobotnih večernih mašah.

Župnija je 'živa', kolikor so 'živi' njeni župljani

Vsaka župnija mora postati živo občestvo, kjer se vsi ljudje čutijo sprejete in nagovorjene. In prav Drugi vatikanski cerkveni zbor je prinesel prelomnico v delovanju Cerkve, saj je bilo prav na njem prvič rečeno, da je župnija občestvo malih občestev. Prav to je za pastoralno delovanje potrdil tudi Plenarni zbor Cerkve na Slovenskem. Župnija se odpira potrebam ljudi prav po skupinah, ki delujejo v njej, pa naj bo otrokom, mladim, srednji generaciji ali starejšim. Prav v skupinah naj bi vsak posameznik čutil sprejetost in ljubezen našega Odrešenika Jezusa Kristusa.

Torej odprimo vrata naše župnije vsem ljudem!

Skupine v naši župniji

Bralci Božje Besede

V naši župniji je zelo aktivna skupina bralcev Božje Besede. Božjo Besedo ob nedeljah in praznikih redno prebira skupina preko 30 rednih bralcev. Skupaj se srečujejo tudi na rednih izobraževanjih, kjer spoznavajo globlji pomen Božje Besede in način podajanja le te. Vabimo pa tudi nove bralce, da se nam pridružijo!

Krasilke in čistilke cerkve in kapele

Krašenje in čiščenje župnijske cerkve je razdeljeno po naseljih, ki je objavljen v Grobeljskem zvonu. Vse skupine štejejo skupaj okrog 20 pridnih sodelavcev. Za okrasitev kapele v župnišču skrbita ga. Irena Jeglič Kumše, ga. Barbara Planinšek in ga. Tatjana Ručigaj, za čiščenje pa je zadolžena ga. Tončka Kepec in ga. Cilka Ručigaj.

Ministrantska skupina

Ministrantska skupina šteje 20 ministrantov. Večinoma so ministranti osnovnošolci, manjša skupina pa so tudi srednješolci. Skupna srečanja so vsak petek ob 17. uri v župnišču v mladinski sobi. Spoznavanje bogoslužja, priprava na praznike, molitev, igranje nogometa, praznovanje rojstnih dni ministrantov, igranje biljarda, ročnega nogometa in še marsikaj druži naše ministrante.
Naša ministrantska skupina je odprta tudi za nove obraze, zato se nam pogumno pridruži!

Mladinska in študentska skupina

Mladinsko skupino sestavljajo dekleta in fantje iz Jarš in Rodice. Zbirajo se ob petkih zvečer ob 20h v mladinski sobi v jarškem župnišču. Veroučno skupino obiskuje povprečno okrog 10 mladih. Teme za mladinska srečanja navadno pripravljata g. župnik in bogoslovec, sicer pa je vsak vabljen, da jo pripravi in predstavi. Pogovarjajo se o smislu življenja, aktualnih dogodkih in verskih resnicah ter utemeljujejo svoje mišljenje. Po verouku skoraj redno sledijo družabne igre, kot so ročni nogomet, namizni tenis, pikado in biljard.

Pritrkovalska skupina

Pritrkovalsko skupino sestavlja okoli 10 pritrkovalcev, ki so stari od 10 pa vse do okoli 70 let. Pritrkavajo na 3 bronaste zvonove, ki visijo v zvoniku v Grobljah. Ponavadi se pritrkavati začne 15 minut pred sv. mašo, na večje praznike pa tudi pol oz. eno uro prej. Pred vsemi večjimi prazniki se en dan prej pritrkava tudi "delopust." V pritrkovalske vrste ste vabljeni vsi, ki ste navdušeni nad pesmijo zvonov.

Župnijska Karitas

Župnijska Karitas Jarše deluje od leta 1991 v okviru ŽPS; ima 5 članov ŽPS in občasno prostovoljce. Tajnik je ga. Marjana Kovačič. Župnijska Karitas Jarše pomaga družinam in posameznikom v stiski z materialno pomočjo v hrani približno na 6 tednov, za božič in veliko noč obišče starejše farane, bolne in invalide. V mesecu septembru ali oktobru jih povabi na letno srečanje. V župniji člani in članice sodelujejo tudi v drugih skupinah: kot bralci nedeljskih beril pri sv. maši, pri svetopisemski skupini, pri pevskem zboru... Srečujejo se s sodelavci sosednjih župnij na raznih seminarjih, ki jih pripravlja Škofijska Karitas.

Župnijski pastoralni svet

Sedanji ŽPS ima po Statutu 5-letni mandat (2010-2015). Srečanja imajo enkrat na mesec – na drugi torek v mesecu. Vseh članov je 18. Uporabljajo gradivo Naše poslanstvo, ki se za vsako pastoralno leto pripravlja na medškofijski ravni. Obenem se pogovarjajo o aktualnih cerkvenih in družbenih vprašanjih in vključujejo v svoj program tekoče župnijske zadeve. Občasno je kakšna seja po komisijah, ki so štiri: dobrodelnost, oznanjevanje, bogoslužje in mladina.

Zakonske skupine

V župniji deluje več zakonskih skupin, ki se skupaj z g. župnikom srečujejo enkrat mesečno po domovih. Pogovarjajo se vsakokrat o eni svetopisemski temi, ter o zakonski ali družinski temi. Posamezno zakonsko skupino sestavlja 5 parov ali več. Povabljeni, da kateri izmed zakonskih skupin pridružite tudi sami.

Molitvena skupina Božjega Usmiljenja

V skupini se srečuje povprečno 20 vernikov. Srečanja so vsak tretji ponedeljek po večerni sveti maši v naši cerkvi. Skupaj častimo Božje usmiljenje in se mu priporočamo. Skupino vodi Irena Jeglič Kumše.
Kadarkoli povabljeni, da se nam pridružite!

Koledniška skupina

Trikraljevski koledniki vsako leto med Božičem in praznikom Svetih treh kraljev obiščejo vse domove naše župnije. Vsem ljudem zaželijo blagoslov novorojenega Kralja in zbirajo prispevke za misijonske dežele. Kot kralji sodeluje pri tej akciji okrog 30 otrok. Vodita jih Jože Stražiščar in Irena Jeglič Kumše s pomočjo odraslih spremljevalcev.

Župnija Jarše

Župnijski urad Jarše
Jarška cesta 65, Srednje Jarše
SI-1230 Domžale

Telefon: 01 721 29 63
Mobilni telefon: 031 689 970
E-naslov: info@zupnija-jarse.net

TRR: SI56 0230 4009 1602 254 (NLB d.d.)
Davčna številka: 61732087

Upravitelj: Matjaž Križnar, župnik

 

Nedeljske svete maše

 • sobota ob 18. uri v kapeli;
  v času poletnih času ob 19. uri v kapeli
 • nedelja ob 8. uri v kapeli;
 • nedelja ob 10. uri v cerkvi v Grobljah.


Delavniške svete maše

 • ponedeljek in torek: ob 18. uri v cerkvi;
  v času poletnih času ob 19. uri v cerkvi
 • sreda: ob 6.30 uri v kapeli;
 • četrtek in petek: ob 18. uri v kapeli.
  v času poletnih času ob 19. uri v kapeli

 

Župnijska pisarna

Župnijska pisarna je odprta vsak ponedeljek od 16.00 do 17.30, ter vsak torek od 10.00 do 12.00.

V juniju, juliju in avgustu je župnijska pisarna odprta samo po vsaki sveti maši.
Na cerkvene in državne praznike je župnijska pisarna zaprta.

 

Spovedovanje

Redno spovedovanje je ob nedeljah in praznikih, ob torkih in četrtkih, na prve petke v mesecu, dvajset minut pred sveto mašo in na vašo željo tudi druge dneve.

Krsti, poroki, pogrebi, ...

Krsti so vsako tretjo nedeljo v mesecu. Potrebne so predhodne prijave v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Za cerkveno poroko naj se oglasita zaročenca vsaj tri mesece prej v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Bolnike in ostarele obiskujem po domovih vsak prvi petek v mesecu. Domači poskrbite za duhovno oskrbo svojih najbližjih in sporočite potrebo po obisku domačemu župniku.


Za dan in uro cerkvenega pogreba se najprej dogovorite z domačim župnikom.

Župnijska knjižnica je odprta po predhodnem dogovoru.