01 721 29 63         info@zupnija-jarse.net

Župnija Jaršepri Domžalah

 • ŽUPNIJA JARŠE pri Domžalah

Napoved bližnjih dogodkov

Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gričevje, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je postala polna Svetega Duha in je na ves glas vzkliknila in rekla: »Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa! Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od radosti zganilo. Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!«

Lk 1, 39-45

Odvrzi svoje breme... da ne
bo smrdelo!

Učenec je vprašal učitelja:
»Tako si moder in vedno dobro
razpoložen, nikoli se ne jeziš.
Pomagaj mi, da tudi sam postanem tak.
«

Učitelj je pristal in zaprosil učenca,
da prinese krompir in vrečo.

»Ko se na nekoga razjeziš in se počutiš
užaljenega, vzemi en krompir, nanj
napiši ime osebe, s katero si se sprl
in nato daj krompir v vrečo.
«

»To je vse?« vpraša učenec presenečeno.

»Ne!« odgovori učitelj. »To vrečo moraš nositi s seboj ves čas.«

Učenec je ubogal. Minilo je nekaj časa. Vreča se je polnila, postajala je vedno težja in nerodno, neprijetno jo je bilo nositi ves čas s seboj. Poleg tega pa so krompirji že začeli gniti in iz vreče se je širil neprijeten vonj.

Učenec je odšel do učitelja in mu rekel: »Nemogoče je, da nosim vse to s seboj. Vreča je pretežka, po vrhu vsega pa krompir še gnije.«

Učitelj je odgovoril: »Vidiš. Prav enako se dogaja v tvoji duši. Ko se na nekoga razjeziš, narediš greš, to v tvoji duši ustvari težko breme. Če ga takoj ne odvržeš z obžalovanjem pri sveti spovedi, postane breme vse večje in težje. Majhna bremena tako počasi postanejo navade in nato značaj. To je pa pri sebi najtežje spremeniti.«

Vsakič, ko se jeziš, razmisli, ali ti je to ‘breme’ res potrebno.

Ali je res vredno, da ‘vrečo kromirja’ dan za dnem nosiš s seboj, te bremeni, smrdi ... in oddaljuje ob Boga?

Marijino vnebovzetje

Praznik Marije Device so v Jeruzalemski Cerkvi začeli obhajati že kmalu po koncilu v Efezu leta 431 po Kr. in ga povezovali z Marijinim odhodom s tega sveta. Čeprav Marijino vnebovzetje sodi med najstarejše Marijine praznike (prve omembe segajo še v obdobje pred 4. st. po Kr.), je papež Pij XII. (1939–1958) versko resnico o Marijinem vnebovzetju slovesno razglasil šele leta 1950 z apostolsko konstitucijo Munificentissimus Deus. Številne cerkve po svetu – od mogočnih katedral do vaških in božjepotnih cerkvic – izpričujejo stoletno vero v Marijino vnebovzetje.

V Sloveniji je Mariji posvečenih veliko župnijskih, podružničnih, zlasti pa božjepotnih cerkva in kapelic, zato je Marijino vnebovzetje v našem verskem izročilu globoko zakoreninjeno. Katoliška in Pravoslavna Cerkev ta praznik obhajata na isti dan.

V preteklosti so ljudje na ta dan veliko romali. Romanja imajo globlji verski pomen zato, ker verujoče spominjajo, da je naše celotno zemeljsko življenje pravzaprav romanje, katerega cilj je večno življenje v nebesih.

Marijino vnebovzetje je praznik upanja, saj nam sporoča, da je Marija dosegla polnost življenja v večnosti. To dejanje predstavlja napoved vstajenja mrtvih, ki ga bomo ob sodnem dnevu deležni vsi ljudje.

Praznovanje Marijinega vnebovzetja nas želi spomniti, da sta v življenju pomembni tako materialna kot duhovna sestavina, tako zemeljsko kot večno. Krščansko versko izročilo uči, da si s prizadevanjem za zemeljski napredek posameznik pripravlja večno bivanje. Marijino vnebovzetje v vernikih poglablja upanje, da je z življenjem po Marijinem vzoru želeni cilj bivanja pri Bogu dosegljiv za vsakega vernika.

Romanje k Mariji Zvezdi v Novo Štifto

V nedeljo, 14. avgusta, bomo poromali k Mariji Zvezdi v Novo Štifto.

Peš romanje začnemo z molitvijo Angelovega oznanjenja Mariji v grobeljski cerkvi ob 6.30, nato nas bo pot vodila ob Kamniški Bistrici, mimo Kamnika, do Mekinj.

Po poti ste povabljeni, da se nam pridružite

v Jaršah pri župnišču (6.40), na Viru pri papirnici (6.50), pri znamenju v novem Homcu (7.00) ali v župnijski cerkvi v Kamniku (8.30).

Ob 9.30 molitev v cerkvi Vnebovzete Matere Božje v Mekinjah, nato skupaj nadaljujemo pot po gozdu do cerkve na Gozdu.

Ob 12.30 bo skupna molitev v cerkvi na Gozdu, nato kosilo iz popotne torbe in nadaljujemo romanje proti Novi Štifti.

Ob 16.30 bo sprejem z Marijo Zvezdo v Novi Štifti in ob 19. uri slovesna sv. maša. Prevoz si preskrbite v lastni režiji z osebnimi avtomobili oz. se prijavite za skupni prevoz romarjev z avtobusom (g. Tone / 031 344 844). V kolikor bo zadostno število prijav, bo organiziran tudi avtobusni prevoz.

Romarska pot je v celoti dolga približno 30 km, zato se nam lahko pridružite tudi za del poti. Okrepčilo iz popotne torbe, obvezna telesna in duhovna kondicija, pijača in zaščita proti soncu.

Romanje na Brezje peš ali s kolesom

V petek, 26. avgusta, bo nočno peš romanje k Mariji Pomagaj na Brezje. Odhod peš romarjev bo ob 20.30 izpred župnišča v Jaršah. S seboj imejte primerno pohodno obutev in malico.

Ostali romarji se nam lahko pridružite na dveh lokacijah: ob 1. uri zjutraj pri Merkator centru v Kranju ali ob 3. uri zjutraj v Naklem pri gostilni Marinšek. Peš romanje je primerno za vse generacije.

Kdor želi, lahko na Brezje poroma tudi s kolesom. Zberemo se v soboto, ob 4. uri zjutraj pred župniščem. Kolesarji imejte s seboj primerno opremo za kolesarjenje ponoči.

V soboto bo ob 7. uri skupna sv. maša v baziliki, h kateri ste povabljeni tudi ostali župljani.

5. romarski shod k sv. Notburgi

TD Jarše - Rodica in FD Groblje, Domžale, vas vabi na romarski shod k sv. Notburgi, ki bo v nedeljo, 11. septembra.

Ob 9. uri bo zbor pred Kulturnim domom Groblje, ob 10. uri pa bo romarska sv. maša.

Po koncu sv. maše bo pred cerkvijo sledilo druženje. Lepo povabljeni.

Okvirni veroučni urnik
za lažjo organizacijo
obšolskih dejvanosti

Redna veroučna srečanja
bomo začeli v ponedeljek,
3. oktobra, razen 9. razred
v sredo, 14. septembra.

Za lažjo organiracijo obšolskih dejanosti v prihodnjem šolskem letu, vam prilagam okvirni urnik za leto 2022/2023.

1. razred: ponedeljek ob 17. uri

2. razred: ponedeljek ob 17. uri

3. razred: torek ob 16. uri

4. razred: torek ob 17. uri

5. razred: ponedeljek ob 16. uri

6. razred: četrtek ob 16. uri

7. razred: petek ob 16. uri

8. razred: četrtek ob 17. uri

9. razred: sreda ob 19. uri

Vpis v novo veroučno leto bo potekal zadnji teden v septembru v župnišču.

Sestanek za starše devetošolcev bo v sredo, 7. septembra, ob 19. uri.

Stična mladih 2022

Letošnja Stična mladih bo potekala 17. septembra pod geslom Izberi vihar (Mt 14,22-33). Z geslom želimo mlade spodbuditi, da stopijo iz cone udobja in izberejo vihar, osebno rast in življenje!

Zbiranje udeležencev se bo začelo ob 9.30. Program se bo zaključil predvidoma ob 21. uri. Vse aktualne informacije v zvezi z izvedbo srečanja bodo objavljene na spletni strani Stične mladih ter njenih družbenih omrežjih.

Škofijski molitveni dnevi za nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost poklicanih

V soboto, 10. septembra 2022, bo v vseh šestih slovenskih škofijah potekal že tradicionalni molitveni dan za duhovne poklice. Z geslom »Pojdi in popravi mojo Cerkev« nadaljujemo sinodalno dogajanje, ki je klic k prenovi nas samih, naših občestev in celotne Cerkve.

Vabljeni, da bomo skupaj s svojimi škofi molili za nove duhovne poklice ter za svetost in stanovitnost poklicanih. Obenem se bomo Bogu zahvalili tudi za vse, ki so na Božji klic v duhovništvo ali posvečeno življenje že odgovorili.

Za našo nadškofijo bo molitveni dan potekal na Brezjah. Molitveni dan se bo začel z molitveno uro ob 9. uri, nato pa bo ob 10. uri sledila slovesna sv. maša.

Uradne ure župnijske pisarne v času poletnih počitnic v avgustu bodo vsakokrat po večerni sveti maši. V nujnih primerih sem dosegljiv na mobilni številki 031 689 970, v primeru moje odsotnosti pa se obrnite na sosednji župniji Domžale ali Mengeš.

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih

 • 7. avgust, 19. nedelja med letom

Slomškova/Jelovškova

 • 14. avgust, 20. nedelja med letom

Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica

 • 21. avgust, 21. nedelja med letom

Srednje Jarše

 • 28. avgust, 22. nedelja med letom

Zgornje Jarše

 • 4. september, 23. nedelja med letom

Rodica/Češminova/Bernikova/okolica

 • 11. september, 24. nedelja med letom

Slomškova/Jelovškova

Kateheza za odrasle »Hočem živeti« bo v nedeljo,
11. septembra, ob 20. uri v župnišču. Lepo vabljeni.

Slavljenje »Živi na polno« bo v nedeljo, 21. avgusta, ob 20. uri
v kapeli.

Redno srečanje sodelavcev Karitas bo v ponedeljek, 12. septembra, ob 19. uri v sejni sobi župnišča. Sodelavci, lepo vabljeni.

Redna seja ŽPS bo v torek, 13. septembra. Začeli bomo s sv. mašo ob 18. uri v cerkvi. Člani in članice, lepo vabljeni.

Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek, 12. avgusta in petek, 2. septembra, dopoldan.

 

 

 

- - -

 

Naravno razumevanje zakonske zveze je ključno za korist otrok in prihodnost države / Izjava SŠK ob odločitvi Ustavnega sodišča glede redefinicije zakonske zveze in možnosti posvojitve otrok v istospolne skupnosti

V Katoliški cerkvi z obžalovanjem sprejemamo nedavni odločitvi Ustavnega sodišča Republike Slovenije (št. U-I-486/20, Up-572/18; št. U-I-91/21, Up-675/19), s katerima je ukinilo dosedanje razumevanje zakonske zveze med osebama različnih spolov ter uzakonilo možnost posvojitve otrok v istospolne skupnosti.

V skladu z naukom Cerkve je zakonska zveza skupnost enega moškega in ene ženske, vsak otrok pa ima pravico, da je posvojen v družino očeta in matere. Posvojitev otroka tudi ne spada med človekove pravice, zato je še toliko bolj pomembno, da so v ospredju pravice otroka in njegovih optimalnih možnosti za rast in razvoj. Omenjeni odločitvi Ustavnega sodišča sta v globokem nasprotju tako z naravnim razumevanjem zakonske zveze, družine, očetovstva in materinstva kot tudi s slovensko zgodovino, kulturo in pravno tradicijo. 53. člen Ustave RS določa: »Država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere.«

Navedeni določbi spreminjata pojmovanje družine in ustvarjata zmedo na področju oblikovanja identitete otrok, ki bodo posvojeni v istospolne skupnosti. Vsak otrok ima pravico, da izve, kdo so njegovi biološki starši. Namen odločb je zanikati človeško naravo, zavrniti naravne stvarnosti moškega in ženske kot dopolnjujočih se bitij in doseči nov družbeni red, v katerem se bo vsaka oseba lahko oblikovala po lastnih željah ne glede na naravne danosti.

Ne nasprotujemo temu, da v Republiki Sloveniji zagotavljamo temeljne človekove pravice za vse državljane, vendar ne na račun pojmovanja zakonske zveze in temeljnih pravic otrok. Škofje podpiramo stališče papeža Frančiška, ki je dejal, da za zakonodajnimi redefinicijami zakonske zveze stoji sporna ideologija spola, ki relativizira moški in ženski spol. Otrok za zdrav psihosocialni razvoj potrebuje dva spolno različna starša in dva različna načina izražanja ljubezni in čutenja. Očetovstvo in materinstvo ne pomenita zgolj opravljanja dveh različnih vlog, temveč sta naravni danosti, ki ju ni mogoče zanikati.

Pričakujemo, da omenjeni odločitvi ne bosta odprli vrat omejitvam svobode izražanja ter verske svobode državljanov in verskih skupnosti še posebej takrat, ko bodo javno izražali naravno razumevanje zakonske zveze in pravico otrok do posvojitve v družino očeta in matere. Prav tako pričakujemo, da bo Ustavno sodišče v prihodnje ponovno premislilo omenjeni odločbi in ustrezno zaščitilo vrednote zakonske zveze, družine, očetovstva in materinstva ter pravice otrok.

Škofje vse vernike vabimo, da družino postavijo na osrednje mesto svojega življenja in se zavzamejo za varovanje zakonske zveze med moškim in žensko. Mlajšim rodovom naj stojijo ob strani in jim posredujejo krščanski pogled na zakon in družino. Poleg tega jih spodbujamo, da se na aktiven in demokratičen način zavzemajo za zaščito družinskega življenja v Sloveniji.

 

Msgr. dr. Andrej Saje,

novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference

Redne aktivnosti v župniji

Koledar rednih tedenskih in mesečnih aktivnosti, ki potekajo v župniji skozi vse pastoralno leto. Podrobnejše dogajanje za vsak mesec posebej najdete v zadnji številki župnijskega oznanila Grobeljski zvon.

ponedeljek
Uradne ure župnijske pisarne
16.00-17.30 / pisarna
Molitvena ura Božjega Usmiljenje
18.30-19.00 / cerkev
Molitvena ura vsak tretji ponedeljek v mesecu.
Srečanje Karitas
19.00-20.00 / sejna soba
Srečanje Karitas poteka vsak drugi ponedeljek v mesecu.
torek
Uradne ure župnijske pisarne
10.00-12.00 / pisarna
Seja ŽPS
18.00-21.30 / sejna soba
Seja ŽPS poteka vsak drugi torek v mesecu. Srečanje se začene s skupno sv. mašo, po njej sledi srečanje članov.
sreda
Pevska vaja MlPZ
19.00-21.00 / sejna soba
Pevska vaja OdPZ
20.00-21.30 / kapela
petek
Obisk bolnih in ostarelih po domovih
09.00-13.00 / Župnija Jarše
Obisk bolnih in ostarelih župljanov, ki ne morejo več v cerkev, pa si vseeno želi prejeti zakramente (spoved, obhajilo, maziljenje,...), je vsak prvi petek v mesecu. V kolikor želite obisk duhovnika na domu, to sporoči v župnijsko pisarno.
Ministrantska skupina
17.00-18.00 / mladinska soba
Mladinska skupina
20.00-22.00 / mladinska soba
sobota
Krašenje in čiščenje cerkve
08.00-11.00 / cerkev
Razpored je objavljen v zadnji številki oznanila.
Pevska vaja OPZ
15.00-16.00 / kapela
nedelja
Krstna nedelja
10.00-11.00 / cerkev
Krstna nedelja je vsako tretno nedeljo v mesecu. Za krst se je potrebno predhodno prijaviti v župnijski pisarni v času uradnih ur.
Slavljenje 'Živi na polno'
20.00-21.00 / kapela
Slavljenje pred Najsvetejšim vsako prvi in tretjo nedeljo v mesecu.
Kateheza za odrasle 'Hočem živeti'
20.00-22.00 / župnišče
Kateheza za odrasle vsako drugo nedeljo v mesecu.

Prehod na centralni sistem PasIS

PasIS je centralni pastoralni informacijski sistem, ki je namenjen preglednemu vodenju slovenskih katoliških župnij. Z uvedbo sistema PasIS želijo vsi ordinariji slovenskih (nad)škofij poenotiti in izboljšati vodenje matičnih knjig ter vzpostaviti kvalitetne in pregledne pastoralne evidence na področju številnih pastoralnih dejavnosti.

Tudi naša župnija prehaja na omenjeni sistem.

Ker gre v ozadju sistema za velike količine podatkov vas povabimo, da sami vnesete podatke z izpolnitvijo obrazca.
Kdor elekronskemu izpolnjevanju ni vešč, lahko obrazec v tiskani obliki prejme v župnijski pisarni.

Neglede na sistem PasIS, vse stare evidence ostajajo v nespremenjeni obliki; sčasoma se bodo tudi te prenesle v nov sistem. Izpolnjen obrazec v e-obliki prosimo pošljite na e-naslov župnije: info@zupnija-jarse.net

Molitev papeža Frančiška za jubilejno leto

Gospod Jezus Kristus,
učil si nas, naj bomo usmiljeni, kakor je nebeški Oče,
in rekel si nam, da kdor vidi tebe, vidi Njega.
Pokaži nam svoje obličje in bomo rešeni.

Tvoj ljubezni poln pogled je osvobodil Zaheja in Mateja zasužnjenosti z denarjem,
prešuštnico in Magdaleno iskanja sreče v ustvarjenih stvareh.
Ganil je Petra, da je po izdaji jokal,
in je zagotovil raj skesanemu razbojniku.

Stori, da bo vsak od nas prisluhnil, kakor da je njemu namenjena beseda, ki si jo rekel Samarijanki:
'Če bi poznala Božji dar!'

Ti si vidno obličje nevidnega Očeta,
Boga, ki izraža svojo vsemogočnost predvsem z odpuščanjem in usmiljenjem.
Stori, da bo Cerkev v svetu vidno obličje Tebe, njenega vstalega in v slavi bivajočega Gospoda.

Hotel si, naj bodo tvoji služabniki oblečeni v slabost,
da bodo imeli pravo sočutje do tistih, ki so v nevednosti in zmoti.
Stori, da se bo vsak, h kateremu se bo približal kdorkoli od njih,
čutil pričakovanega, ljubljenega in da mu je od Boga odpuščeno.

Pošlji svojega Duha ter z njegovim maziljenjem vse posveti,
da bo jubilej Usmiljenja leto Gospodove milosti
in bo lahko tvoja Cerkev s prenovljenim navdušenjem revežem prinašala veselo sporočilo,
razglašala zapornikom ter zatiranim svobodo in slepim vračala vid.

Po priprošnji Marije, Matere Usmiljenja to prosimo tebe,
ki živiš in kraljuješ z Očetom in Svetim Duhom na veke vekov. Amen.

Župnija Jarše

Župnijski urad Jarše
Jarška cesta 65, Srednje Jarše
SI-1230 Domžale

Telefon: 01 721 29 63
Mobilni telefon: 031 689 970
E-naslov: info@zupnija-jarse.net

TRR: SI56 0230 4009 1602 254 (NLB d.d.)
Davčna številka: 61732087

Upravitelj: Matjaž Križnar, župnik

 

Nedeljske svete maše

 • sobota ob 18. uri v kapeli;
  v času poletnih času ob 19. uri v kapeli
 • nedelja ob 8. uri v kapeli;
 • nedelja ob 10. uri v cerkvi v Grobljah.


Delavniške svete maše

 • ponedeljek in torek: ob 18. uri v cerkvi;
  v času poletnih času ob 19. uri v cerkvi
 • sreda: ob 6.30 uri v kapeli;
 • četrtek in petek: ob 18. uri v kapeli.
  v času poletnih času ob 19. uri v kapeli

 

Župnijska pisarna

Župnijska pisarna je odprta vsak ponedeljek od 16.00 do 17.30, ter vsak torek od 10.00 do 12.00.

V juniju, juliju in avgustu je župnijska pisarna odprta samo po vsaki sveti maši.
Na cerkvene in državne praznike je župnijska pisarna zaprta.

 

Spovedovanje

Redno spovedovanje je ob nedeljah in praznikih, ob torkih in četrtkih, na prve petke v mesecu, dvajset minut pred sveto mašo in na vašo željo tudi druge dneve.

Krsti, poroki, pogrebi, ...

Krsti so vsako tretjo nedeljo v mesecu. Potrebne so predhodne prijave v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Za cerkveno poroko naj se oglasita zaročenca vsaj tri mesece prej v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Bolnike in ostarele obiskujem po domovih vsak prvi petek v mesecu. Domači poskrbite za duhovno oskrbo svojih najbližjih in sporočite potrebo po obisku domačemu župniku.


Za dan in uro cerkvenega pogreba se najprej dogovorite z domačim župnikom.

Župnijska knjižnica je odprta po predhodnem dogovoru.