01 721 29 63         info@zupnija-jarse.net

Župnija Jaršepri Domžalah

 • ŽUPNIJA JARŠE pri Domžalah

Napoved bližnjih dogodkov

Tisti čas sta učenca pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha. Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo duha. Dejal jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? Poglejte moje roke in moje noge, da sem jaz sam. Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz.«

Lk 24,35-39

Molitev k Mariji

O Marija,

ti vedno svetiš na naši poti

kot znamenje zveličanja in upanja.

Mi se izročamo tebi, Zdravju bolnikov,

ki si bila pod križem pridružena Jezusovi bolečini

in ohranila svojo vero trdno.

Ti, rešitev rimskega ljudstva,

veš, kaj potrebujemo,

in smo tudi prepričani, da boš to priskrbela,

da se bo kot v Galilejski Kani

spet lahko vrnilo veselje in praznovanje

po tem trenutku preizkušnje.

Pomagaj nam, Mati Božje Ljubezni,

oblikovati se po Očetovi volji

in storiti to, kar nam bo rekel Jezus,

ki je sprejel nase naše trpljenje

in si je naložil naše bolečine,

da bi nas preko križa povedel

k veselju vstajenja. Amen.

Pod tvoje varstvo pribežimo,

Sveta Božja Porodnica.

Ne zavrzi naših prošenj v naših preizkušnjah,

temveč reši nas vseh nevarnosti, o častitljiva in
blagoslovljena Devica.

Priprava na podelitev zakramenta sv. birme

Na srečanju s starši smo se dogovorili, da enkrat med tednom vsak kandidat pride s starši ali botrom ali zastopnikom botra k sv. maši. Nedeljsko sv. mašo spremljajo doma po televiziji in pripravijo čim bolj primerno vzdušje za spremljanje bogoslužja. O božji besedi se pogovorijo tudi s pomočjo liturgičnega zvezka, napišejo odgovore na vprašanja. Kandidati obnovijo snov za pripravo na sv. birmo, vprašanja, odgovore. Udeležijo se srečanja po birmanskih skupinah, kot jih pripravijo birmanski voditelji.

Vsa podrobnejša navodila bomo dobili sproti, glede na epidemiološko sliko, priporočila NIJZ ter naših škofov.

Kakšno mesto ima birma
v Božjem odrešenjskem načrtu?

V Stari zavezi so preroki naznan-
jali izlitje Gospodovega Duha na pričakovanega Mesija in na vse
mesijansko ljudstvo. Vse Jezusovo življenje in poslanstvo je potekalo v popolnem občestvu s Svetim Duhom. Apostoli prejmejo Svetega Duha na binkošti in oznanjajo “velika božja dela”. S polaganjem rok posredujejo novokrščenim dar istega Duha. Cerkev je skoz stoletja živela od Duha in ga podarjala svojim otrokom.

Zakaj se ta zakrament imenuje krizma ali confirmatio, birma?

Imenuje se krizma (v vzhodnih Cerkvah: krizmanje s svetim myron) zaradi bistvenega obreda maziljenja. Imenuje se birma, ker potrdi in okrepi krstno milost.

Kakšen je bistveni obred birme?

Bistveni obred birme je maziljenje s sveto krizmo (z balzamom pomešano olje, ki ga posveti škof). Delivec pri tem položi krščenemu roko in izgovarja obredu lastne besede. Na zahodu se mazili čelo z besedami: “Sprejmi potrditev - dar Svetega Duha.” V vzhodnih Cerkvah bizantinskega obreda se mazilijo tudi drugi deli telesa z obrazcem: “Pečat daru Svetega Duha.”

Kakšen učinek ima birma?

Učinek birme je posebno izlitje Svetega Duha kakor nekoč na binkošti. To izlitje vtisne v dušo neizbrisno znamenje in podeli rast krstne milosti: globlje zakorenini v Božje sinovstvo; trdneje zedini s Kristusom in njegovo Cerkvijo; okrepi v duši darove Svetega Duha; podeli posebno moč, da bi pričevali za krščansko vero.

Kdo more prejeti ta zakrament?

Kdor je že krščen, more in je dolžan prejeti ta zakrament enkrat samkrat. Da bi ga prejel učinkovito, mora biti v stanju milosti.

Kdo je delivec birme?

Prvotni delivec birme je škof. Tako pride do izraza povezava birmanega s Cerkvijo v njeni apostolski zgradbi. Kadar podeljuje ta zakrament duhovnik, kakor je to običajno na vzhodu in se v posebnih primerih dogaja tudi na zahodu, je povezava s škofom in s Cerkvijo izražena po duhovniku, ki je škofov sodelavec, in po sveti krizmi, ki jo je posvetil škof sam.

God sv. Jurija, mučenca

V Katoliški cerkvi 23. aprila praznujemo god sv. Jurija, mučenca.

Sv. Jurij se je rodil v 3. stoletju (275/285) v Kapadokiji, danes Turčija, umrl pa leta 303/305 v mestu Lydda-Diospolis v Palestini.

Ne glede na to, da je večina podatkov o svetem Juriju zavitih v številne legende, pa je bil vseskozi, zlasti po zaslugi križarjev, eden najbolj češčenih svetnikov v »starem« krščanskem svetu. Zanesljivo pa je, da je bil resnična zgodovinska osebnost, izpričan je tudi njegov grob v Lyddu. Danes ostaja med nami predvsem kot simbol boja proti zlu in predstavlja nenehni človekov boj s silami teme in greha, ki ga pooseblja zmaj.

Kdaj je dal sv. Jurij življenje za Kristusa? Najstarejše izročilo pravi, da se je to zgodilo pod perzijskim kraljem Dacijanom, vendar se v tem imenu verjetno skriva ime rimskega cesarja Dioklecijana. Zdaj na splošno prevladuje misel, da je prestal mučeništvo pod Dioklecijanom, najbrž leta 303 ali malo prej, ko je ta cesar ‘iztrebil’ krščanstvo v svoji armadi.

Sveti Jurij je zavetnik, poleg številnih mest (zlasti v Italiji) in držav, tudi Anglije, Genove, Ljubljane, Ptuja in Pirana, škofije Limberg in raznih viteških redov; skavtov, kmetov, rudarjev, sedlarjev, kovačev, sodarjev,
artistov, konj in živine, popotnikov, bolničarjev, ujetnikov, vojakov, jezdecev; priprošnjik proti vojnim nevarnostim, proti skušnjavam, za vreme, proti vročici, proti kugi, sifilisu, gobavosti, različnim kožnim boleznim. Je tudi eden izmed štirinajstih priprošnjikov v stiski.

Upodobitve: upodabljajo ga kot viteza na konju ali brez njega, pogosto z zmajem, prebodenim s sulico ali mečem. Njegov atribut je poleg sulice tudi zastava z »Jurijevim križem«. Upodabljali so ga skoraj vsi pomembni umetniki.

Na Slovenskem mu je posvečenih kar 75 cerkva, od teh 39 župnijskih. Po njem so imenovani tudi številni kraji (Šenčur,
Šentjurij, Šenturška gora). Na jurjevo je po ljudskem koledarju začetek pomladi, ko je že vse zeleno.

Darovanje za obnovo župnišča (beljenje)

Za obnovo župnišča, beljenje kapele in drugih prostorov, ter ureditev prostora za korom, smo ob praznikih (kljub COVID-u) z vašimi darovi zbrali 915 €. Za vsak vaš dar bohlonaj. Kdor bi želel še darovati, to lahko stori z nakazilom na TRR župnije ali osebno. Bohlonaj tudi vsem, posebno še sodelavcem ŽPS, za pripravo praznikov. Hvala vsem za trud, da smo razumeli in naredili vse proti širjenju bolezni COVID-a.

Verouk po urniku

V ponedeljek, 12. aprila, začenemo z rednimi veroučnimi srečanji in sicer po urniku. V kolikor to s strani NIJZ ter naših škofov ne bo dovoljeno, potem začnemo, ko bo to mogoče.

Šmarnična pobožnost v mesecu maju

Zaradi negotovih razmer bo glede šmarnične pobožnosti več znanega konec tega meseca na spletni strani župnije.

Sestanek za starše 3. razreda (starši prvoobhajancev) bo v četrtek, 6. maja, ob 20. uri v župnišču.

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih

 • 18. april, 3. velikonočna nedelja

  Srednje Jarše

 • 25. april, 4. velikonočna nedelja

  Zgornje Jarše

 • 2. maj, 5. velikonočna nedelja

  Rodica/Češminova/Bernikova/okolica

 • 9. maj, 6. velikonočna nedelja

  Slomškova/Jelovškova

Kateheza za odrasle »Hočem živeti«, bo v nedeljo, 11. aprila, ob 20. uri (tema: Ženske v Cerkvi) in v nedeljo, 9. maja, ob 20. uri (tema: Evharistični čudeži). Lepo vabljeni.

Slavljenje »Živi na polno« bo v nedeljo, 18. aprila in 2. maja,
ob 20. uri po domovih.

Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek,
19. aprila, po večerni sv. maši.

Redno srečanje sodelavcev Karitas bo v ponedeljek, 12. aprila, ob 20. uri v sejni sobi župnišča. Sodelavci, lepo vabljeni.

Redna seja ŽPS bo v torek, 13. aprila, če bo možno v župnišču. Člani in članice, lepo vabljeni.

Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek,
7. maja, dopoldan.

Redne aktivnosti v župniji

Koledar rednih tedenskih in mesečnih aktivnosti, ki potekajo v župniji skozi vse pastoralno leto. Podrobnejše dogajanje za vsak mesec posebej najdete v zadnji številki župnijskega oznanila Grobeljski zvon.

ponedeljek
Uradne ure župnijske pisarne
16.00-17.30 / pisarna
Molitvena ura Božjega Usmiljenje
18.30-19.00 / cerkev
Srečanje Karitas
19.00-20.00 / sejna soba
Srečanje Karitas poteka vsak drugi ponedeljek v mesecu.
torek
Uradne ure župnijske pisarne
10.00-12.00 / pisarna
Seja ŽPS
18.00-21.30 / sejna soba
Seja ŽPS poteka vsak drugi torek v mesecu. Srečanje se začene s skupno sv. mašo, po njej sledi srečanje članov.
sreda
Pevska vaja MlPZ
19.00-21.00 / sejna soba
Pevska vaja OdPZ
20.00-21.30 / kapela
petek
Obisk bolnih in ostarelih po domovih
09.00-13.00 / Župnija Jarše
Obisk bolnih in ostarelih župljanov, ki ne morejo več v cerkev, pa si vseeno želi prejeti zakramente (spoved, obhajilo, maziljenje,...), je vsak prvi petek v mesecu. V kolikor želite obisk duhovnika na domu, to sporoči v župnijsko pisarno.
Ministrantska skupina
17.00-18.00 / mladinska soba
Mladinska skupina
20.00-22.00 / mladinska soba
sobota
Krašenje in čiščenje cerkve
08.00-11.00 / cerkev
Razpored je objavljen v zadnji številki oznanila.
Pevska vaja OPZ
10.00-11.00 / kapela
nedelja
Krstna nedelja
10.00-11.00 / cerkev
Krstna nedelja je vsako tretno nedeljo v mesecu. Za krst se je potrebno predhodno prijaviti v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Prehod na centralni sistem PasIS

PasIS je centralni pastoralni informacijski sistem, ki je namenjen preglednemu vodenju slovenskih katoliških župnij. Z uvedbo sistema PasIS želijo vsi ordinariji slovenskih (nad)škofij poenotiti in izboljšati vodenje matičnih knjig ter vzpostaviti kvalitetne in pregledne pastoralne evidence na področju številnih pastoralnih dejavnosti.

Tudi naša župnija prehaja na omenjeni sistem.

Ker gre v ozadju sistema za velike količine podatkov vas povabimo, da sami vnesete podatke z izpolnitvijo obrazca.
Kdor elekronskemu izpolnjevanju ni vešč, lahko obrazec v tiskani obliki prejme v župnijski pisarni.

Neglede na sistem PasIS, vse stare evidence ostajajo v nespremenjeni obliki; sčasoma se bodo tudi te prenesle v nov sistem. Izpolnjen obrazec v e-obliki prosimo pošljite na e-naslov župnije: info@zupnija-jarse.net

Molitev papeža Frančiška za jubilejno leto

Gospod Jezus Kristus,
učil si nas, naj bomo usmiljeni, kakor je nebeški Oče,
in rekel si nam, da kdor vidi tebe, vidi Njega.
Pokaži nam svoje obličje in bomo rešeni.

Tvoj ljubezni poln pogled je osvobodil Zaheja in Mateja zasužnjenosti z denarjem,
prešuštnico in Magdaleno iskanja sreče v ustvarjenih stvareh.
Ganil je Petra, da je po izdaji jokal,
in je zagotovil raj skesanemu razbojniku.

Stori, da bo vsak od nas prisluhnil, kakor da je njemu namenjena beseda, ki si jo rekel Samarijanki:
'Če bi poznala Božji dar!'

Ti si vidno obličje nevidnega Očeta,
Boga, ki izraža svojo vsemogočnost predvsem z odpuščanjem in usmiljenjem.
Stori, da bo Cerkev v svetu vidno obličje Tebe, njenega vstalega in v slavi bivajočega Gospoda.

Hotel si, naj bodo tvoji služabniki oblečeni v slabost,
da bodo imeli pravo sočutje do tistih, ki so v nevednosti in zmoti.
Stori, da se bo vsak, h kateremu se bo približal kdorkoli od njih,
čutil pričakovanega, ljubljenega in da mu je od Boga odpuščeno.

Pošlji svojega Duha ter z njegovim maziljenjem vse posveti,
da bo jubilej Usmiljenja leto Gospodove milosti
in bo lahko tvoja Cerkev s prenovljenim navdušenjem revežem prinašala veselo sporočilo,
razglašala zapornikom ter zatiranim svobodo in slepim vračala vid.

Po priprošnji Marije, Matere Usmiljenja to prosimo tebe,
ki živiš in kraljuješ z Očetom in Svetim Duhom na veke vekov. Amen.

Župnija Jarše

Župnijski urad Jarše
Jarška cesta 65, Srednje Jarše
SI-1230 Domžale

Telefon: 01 721 29 63
Mobilni telefon: 031 689 970
E-naslov: info@zupnija-jarse.net

TRR: SI56 0230 4009 1602 254 (NLB d.d.)
Davčna številka: 61732087

Upravitelj: Matjaž Križnar, župnik

 

Nedeljske svete maše

 • sobota ob 18. uri v kapeli;
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v kapeli
 • nedelja ob 8. uri v kapeli;
 • nedelja ob 10. uri v cerkvi v Grobljah.


Delavniške svete maše

 • ponedeljek in torek: ob 18. uri v cerkvi;
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v cerkvi
 • sreda: ob 7. uri v kapeli;
 • četrtek in petek: ob 18. uri v kapeli.
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v kapeli

 

Župnijska pisarna

Župnijska pisarna je odprta vsak ponedeljek od 16.00 do 17.30, ter vsak torek od 10.00 do 12.00.

V juniju, juliju in avgustu je župnijska pisarna odprta samo po vsaki sveti maši.
Na cerkvene in državne praznike je župnijska pisarna zaprta.

 

Spovedovanje

Redno spovedovanje je ob nedeljah in praznikih, ob torkih in četrtkih, na prve petke v mesecu, dvajset minut pred sveto mašo in na vašo željo tudi druge dneve.

Krsti, poroki, pogrebi, ...

Krsti so vsako tretjo nedeljo v mesecu. Potrebne so predhodne prijave v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Za cerkveno poroko naj se oglasita zaročenca vsaj tri mesece prej v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Bolnike in ostarele obiskujem po domovih vsak prvi petek v mesecu. Domači poskrbite za duhovno oskrbo svojih najbližjih in sporočite potrebo po obisku domačemu župniku.


Za dan in uro cerkvenega pogreba se najprej dogovorite z domačim župnikom.

Župnijska knjižnica je odprta po predhodnem dogovoru.