01 721 29 63         info@zupnija-jarse.net

Župnija Jaršepri Domžalah

 • ŽUPNIJA JARŠE pri Domžalah

Napoved bližnjih dogodkov

Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik.

Mr 10,43-44

Molitev za novo evangelizacijo

Hvala ti, dobri Oče, da te poznamo
in se lahko zbiramo v Jezusovem imenu.
Prosimo te, poživi nam vero,
da bo postala globoko prepričanje
in resnična moč, ki izhaja iz osebnega
srečanja z Jezusom Kristusom.

Daj nam, dobri Oče,
da bomo živeli v poslušnosti Svetemu Duhu.
Naj zvesto hodimo za Kristusom,
navdušeno in vztrajno odgovarjamo na Božjo besedo
in hvaležno uživamo kruh življenja.

Dobri Oče, podpiraj z močjo Duha
prizadevanje Cerkve za novo evangelizacijo
in nas vodi, da bomo z besedo in s svojim življenjem
našim sodobnikom oznanjali Kristusa.

Jezusovi učenci naj se odlikujemo
po ljubezni do ubogih in stiskanih,
naj bomo solidarni s potrebnimi
in velikodušni v delih usmiljenja,
naj ne molčimo pred zlom
in ne podležemo mikom prevladujoče miselnosti.

Po Marijinem zgledu naj v luči vere
odkrivamo čudovita Božja dela;
naj bomo pozorni na znamenja časov
in postanemo znamenje prisotnosti Vstalega v svetu,
da bomo z novim navdušenjem služili
resnici, pravici in miru.

To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

COVID OPOZORILO
Pogoj za vsa srečevanja v okviru župnije so enaka kot splošna priporočila za druženje: PCT pogoj nad 15 let starosti, razkuževanje rok, nošenje zaščitne maske, ohranjanje razdalja.

Molitev Rožnega venca

Rožni venec govori o Kristusovi skrivnosti. V litanijah to molitev celo imenujemo sveti rožni venec. To pa zato, ker se v njej poglabljamo v samo skrivnost Božje prisotnosti v našem življenju.

Zgodovina in izvor rožnega venca se ujemata s staro prakso menihov in posvečenih oseb, da so molili psalme. S temi psalmi je bil prepleten vsakdan posvečene osebe. Sčasoma se je razvila molitev 150 zdravamarij in 30 očenašev, številka 150 ustreza enakemu številu psalmov v Svetem pismu.

Rožni venec je razdeljen na tri temeljne dele. Veseli, žalostni in častitljivi. Sveti oče, sveti Janez Pavel II., je dodal tem delom še svetli del rožnega venca.

Rožni venec je molitev ponavljanja, saj kar 50 ponovimo eno molitev zdravamarija v enem samem delu rožnega venca. Zdi se, da se to ne ujema z mislijo sodobnega človeka. Toda molitev rožnega venca ni podajanje informacij, je ustvarjanje Božjega okolja, v katerem mi lahko Bog zelo osebno spregovori.

Rožni venec, ki je najbolj razširjen, so zelo spodbujali bratje dominikanci. Poznamo še druge oblike te molitve: serafinski rožni venec, rožni venec Božjega usmiljenja in druge.

Danes je rožni venec molitev mnogih laikov in družin. Obenem pa je postal skupna molitev vse Cerkve, kraj, kjer se različni stanovi v Cerkvi srečamo.

Ob poplavi duhovnih tehnik, ki zasužnjujejo, ker grobo in nesvobodno preoblikujejo našo dušo, spoznavamo rožni venec kot blago šepetanje skrivnosti Gospoda, ki po Mariji vstopa v naše srce.

Rožni venec nam pomaga, da na poti upodabljanja po Kristusu rastemo naproti cilju, ki je svetost. ‘Najpomembnejši razlog za ponovno odkritje in poživitev molitve rožnega venca je poklicanost vseh k svetosti.

»Potrebujemo krščanstvo, ki se bo odlikovalo predvsem po umetnosti molitve«. Krščanska občestva naj postanejo »pristne šole molitve« v novem tisočletju.

Iz Apostolskega pisma:
Rožni venec Device Marije,
papeža Janeza Pavla II.

Sveti nadangeli Mihael, Gabrijel in Rafael

V Svetem pismu so po imenu predstavljeni trije božji poslanci s posebnimi nalogami, zato jim pravimo nadangeli.

V bogoslužju je v četrti evharistični molitvi v hvalospevu na Boga Očeta, lepo rečeno: »Edini ti si dober in vir življenja, vse si ustvaril zato, da bi svoje stvari napolnil z blagoslovom in mnoge razveselil s sijajem svoje luči. Pred teboj stoje neštete množice angelov, ki ti noč in dan služijo, gledajo slavo tvojega obličja in te nenehno poveličujejo.« V Svetem pismu so po imenu predstavljeni trije božji poslanci s posebnimi nalogami, zato jim pravimo nadangeli. To so: Mihael, Gabriel in Rafael. Po prenovljenem bogoslužnem koledarju obhajamo njihov praznik skupaj 29. septembra, ko je bil poprej praznik nadangela Mihaela; praznik nadangela Gabriela je bil 24. marca, nadangela Rafaela pa 24. oktobra.

Kako osmisliti trpljenje?

Vsako trpljenje je posvečeno. Sprejeti križ je zmaga Kristusa. Križ nas zdravi in rešuje. »Pridite vsi, ki ste obteženi in jaz vas bom poživil.«

Če se zazremo v svoje življenje, lahko ugotovimo, da iz vsake preizkušnje, bolečine ob trpljenju izidemo boljši človek. Trpljenje najbolje osmislimo tako, da ga v duhu združimo z Jezusovim trpljenjem in ga skupaj z Njegovim križem darujemo bodisi za zdravje, blagoslov družine, duhovnike, Cerkev, domovino, grešnike, kar smo mi vsi … Zakaj, če z vero osmisliš trpljenje, si res telesno in psihično izčrpan, a duša je vesela in polna upanja, na koncu te stiske vedno vidi luč, smisel, odrešenje.

Vzrok našega trpljenja je največkrat v tem, da se nam ponižnost in pokorščina tako upira.

Ponižanja so različna, tudi vsak greh je ponižanje. Zato je pošteno, da vsak potrpežljivo trpi posledice svojih grehov. Sprejeti trpljenje zaradi svojih grehov je pravično in pošteno. Nobeno mučeništvo ni, če človek po pravici trpi za svoje prestopke.

So pa ponižanja, ki nam jih drugi prizadevajo in so krivična. Tudi tukaj je Jezus zgled: če nas kdo udari po enem licu, mu nastavi še drugo; če ti vzame obleko, mu daj še plašč … To pomeni, če sprejmemo ponižanje, ki nas je po krivici zadelo, prekinemo krog sovraštva, ki se je začelo. Ne smemo seči po maščevanju. »Molite za svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo. Le tako boste postali sinovi svojega očeta, ki je v nebesih«. Taka dejanja v nas povečajo božjo milost. Ponižanje, ki ga sprejmemo, ima učinek tudi na tistega, ki ga je povzročil. Tako smo mu dali možnost, da gre vase, premisli svoje ravnanje in ima možnost kesanja. Samo odpuščanje odpira vrata h kesanju. S tem damo Bogu prostor, da je deloval v nas in po nas. Postali smo njegovo orodje. Na koncu pridemo do spoznanja, da nas nobeno ponižanje ne more zares ponižati. Nasprotno, še bolj nas približa k Bogu. Vsako ponižanje, ki ga sprejmemo, nas dvigne nad tistega, ki nas ponižuje, a ne zato, ker ga imamo za slabšega od sebe, ampak zato da bi ga ljubili kakor Bog. Samo ljubezen iz ponižanja naredi povišanje.

Biti ponižen pomeni imeti pravo modrost!

Potem je tu še križ pokorščine.

Kdo bi danes še bil pokoren? Vsak kultiviran človek z zdravim razumom more dojeti, da prav pokorščina človeka osvobaja in mu daje možnost, da živi v skladu s splošnimi pravili in se tako izogne težavam. Tudi zakoni so postavljeni zato, da je družba bolj stabilna in urejena. Seveda nas vsi zakoni in odločbe nekoliko omejujejo. Zakone pa je treba spoštovati in jim biti pokorni. Pokorščina državnim zakonom nas vodi v mirno in urejeno življenje. To, da ne spoštuješ nobenih predpisov, ni svoboda, ampak anarhija, ki nas ne osvobaja, ta namreč vodi v težave in jih povzroča tudi tistim, ki jih spoštujejo.

Bog je videl, kaj človeka razdvaja, kaj ruši njegove medosebne odnose, ruši red, zato je dal 10 Božjih zapovedi, v katere je vložil vso svojo ljubezen, ker ni želel, da bi sami na lastni koži odkrivali, kaj je dobro in kaj nam škoduje. Dal nam jih je, da bi bili srečni in nas varujejo pred nesrečami v življenju. Ker je Bog v svoje zapovedi položil vso ljubezen, nas tudi izpolnjevanje teh zapovedi vodi v ljubezen. Ker so iz ljubezni, nam tudi v srcih prebujajo ljubezen. Zato pokorščina Božjim zapovedim ne more biti muka, ampak veselje v ljubezni. Veliko veselje je že to, da jih poznamo.

V Sveti Trojici vlada najpopolnejša oblika pokorščine, ki je čista ljubezen. Tam so odnosi tako usklajeni, da nobena oseba Svete Trojice nikoli ne čuti ponižanja in se počuti manjvredno.

Pokorščina nas vodi tako daleč, da smo v vsakem trenutku življenja sposobni prepoznati, kar je najbolj koristno za vse. Vodi nas, da premišljujemo o drugih in jih upoštevamo.

Biti pokoren – poslušen, pomeni imeti odprto srce bližnjemu in Bogu.

Jezus je bil tako pokoren Očetu, da tudi trpljenje in smrt nista mogla omajati njegove pokorščine, ki je bila čista ljubezen. Za nas je pokorščina težka, ker je v naši naravi upornost. Ker je taka pokorščina težka, jo je samo svetoval in ne zapovedal. Bog nam je pokorščino razodel zato, da bi nas naredil srečne.

Ko se odločimo za pokorščino, se odločimo za Jezusa. Bog kliče samo k temu, da bi ljubili svojega bližnjega.

Slovesnost zakonskih jubilantov

Slovesnost zakonskih jubilantov bomo letos obhajali na misijonsko nedeljo, 24. oktobra. Takrat se bomo pri sv. maši ob 10. uri v župnijski cerkvi Bogu zahvalili za 10, 20, 25, 30, 40, 50 in več let skupnega zakonskega življenja. Po sveti maši bo pred cerkvijo sledilo druženje.

Jubilante prosim, da svojo prisotnost na slovesnosti sporočite v župnijsko pisarno do nedelje, 17. oktobra.

Naj bo ta sveta maša naša skupna zahvala za zakrement sv. zakona, hkrati pa spodbuda mladim, da bi spoznali moč in lepoto življenja v povezanosti sv. zakona.

Rožnovenski mesec oktober

Molitev rožnega venca v mesecu oktobru bo vsako nedeljo ob 18. uri v kapeli. Molitev rožnega venca bodo pripravile posamezne skupine, ki delujejo v župniji:

 • 3. oktober: sodelavci župnijske Karitas
 • 10. oktober: mladiska skupina
 • 17. oktober: člani ŽPS
 • 24. oktober: ostale skupine, ki delujejo v župniji

Povabljeni tudi k skupni molitvi rožnega venca vsak dan pol ure pred sveto mašo in k molitvi po družinah, da v mesecu oktobru še posebej poživimo to lepo molitev in prosimo za blagoslov.

Izbira članov ŽPS-ja

Mandat članov ŽPS-ja se po šestih letih in pol izteka. Zahvala in pohvala vsem dosedanjim članov, ki so svoje poslanstvo vršili z vestnostjo in zavzetostjo. V imenu vse župnije boglonej.

Spodbujam vas, da naj bo izbira članov
ŽPS-ja modra in premišljena, saj bodo župnikovi najpomembnejši sodelavci za obdobje naslednjih petih let.

V naši župniji bodo v nedeljo, 26. septembra, po sv. mašah na voljo listič, na katerega boste lahko zapisali predloge kanadidatov iz svojega okraja. Izpolnjen listič s predlogi, boste nedeljo kasneje (3. oktober, rožnovenska nedelja), vrnili v posebno skrinjico, ki bo na voljo pred izhodom iz cerkve in kapele.

Katere so naloge župnijskega pastoralnega sveta?

ŽPS obravnava vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge se nanašajo na življenje župnijskega občestva, oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost v župniji.

Kdo lahko predlaga člane župnijskega pastoralnega sveta?

Člane lahko predlaga vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja (sv. krst, sv. evharistijo in sv. birmo).

Kdo je lahko izbran v župnijski pastoralni svet?

V ŽPS je lahko izbran vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja ter ga odlikujejo trdna vera, nravno življenje in razsodnost (je praktičen kristjan in živi v skladu s cerkvenimi predpisi).

Začetek rednih veroučnih srečanj, po urniku za vse veroučence, bo v ponedeljek, 4. oktobra.

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih

 • 3. oktober, rožnovenska nedelja

  Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica

 • 10. oktober, 28. nedelja med letom

  Srednje Jarše

 • 17. oktober, 29. nedelja med letom

  Zgornje Jarše

 • 24. oktober, misijonska nedelja

  Rodica/Češminova/Bernikova/okolica

Kateheza za odrasle »Hočem živeti«, bo v nedeljo, 10. oktobra, ob 20. uri v župnišču (ob upoštevanju PCT). Tema tokratnega srečanja bo »Sveta maša«. Lepo vabljeni.

Slavljenje »Živi na polno« bo v nedeljo, 3. in 17. oktobra,
ob 20. uri v kapeli.

Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek, 18. oktobra, po večerni sv. maši.

Redno srečanje sodelavcev Karitas bo v ponedeljek, 11. oktobra, ob 19. uri v sejni sobi župnišča. Sodelavci, lepo vabljeni.

Prvo srečanje članov ŽPS v novi sestavi bo v torek, 12. oktobra. Začeli bomo s sv. mašo ob 18. uri v cerkvi. Člani in članice, lepo vabljeni.

Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek,
1. oktobra, dopoldan.

Praznik celodnevnega češčenja
Svetega Rešnjega Telesa v naši župniji

V soboto, 9. oktobra, bomo v naši župniji praznovali osrednji praznik naše ljubezni do Jezusa. To je tudi pokazatelj, koliko je v nas še tiste prave, žive vere in ljubezni do Boga.

Vabimo vas, da si ta dan
vzamete nekaj časa za
Jezusa in se z njim
pogovorite.

 

8.00

8.45 - 9.30

9.30 - 10.15

10.15 - 10.45

10.45 - 11.15

11.15 - 12.00

12.00 - 12.30

12.30 - 13.30

13.30 - 14.30

14.30 - 15.30

15.30 - 16.30

16.30 - 17.00

17.00 - 17.45

17.45

... sv. maša

... Zgornje Jarše

... pevci

... starši in otroci (1. - 5. r.) ter prvoobhajanci in
njihovi starši

... starši in otroci (6. - 9. r.) ter bodoči birmanci in njihovi starši

... Spodnje Jarše

... dekanijski duhovniki

... molitvena skupina

... Srednje Jarše

... Rodica

... Češminova, Bernikova, Zoranina, Triglavska, Adamičeva in Trdinova ul.

... mladina

... Jelovškova in Slomško-
va ul.

... sklep češčenja: litanije, nato slovesna sv. maša

 

Možnost za sveto spoved bo od 16.30 ure dalje v cerkvi.

Redne aktivnosti v župniji

Koledar rednih tedenskih in mesečnih aktivnosti, ki potekajo v župniji skozi vse pastoralno leto. Podrobnejše dogajanje za vsak mesec posebej najdete v zadnji številki župnijskega oznanila Grobeljski zvon.

ponedeljek
Uradne ure župnijske pisarne
16.00-17.30 / pisarna
Molitvena ura Božjega Usmiljenje
18.30-19.00 / cerkev
Molitvena ura vsak tretji ponedeljek v mesecu.
Srečanje Karitas
19.00-20.00 / sejna soba
Srečanje Karitas poteka vsak drugi ponedeljek v mesecu.
torek
Uradne ure župnijske pisarne
10.00-12.00 / pisarna
Seja ŽPS
18.00-21.30 / sejna soba
Seja ŽPS poteka vsak drugi torek v mesecu. Srečanje se začene s skupno sv. mašo, po njej sledi srečanje članov.
sreda
Pevska vaja MlPZ
19.00-21.00 / sejna soba
Pevska vaja OdPZ
20.00-21.30 / kapela
petek
Obisk bolnih in ostarelih po domovih
09.00-13.00 / Župnija Jarše
Obisk bolnih in ostarelih župljanov, ki ne morejo več v cerkev, pa si vseeno želi prejeti zakramente (spoved, obhajilo, maziljenje,...), je vsak prvi petek v mesecu. V kolikor želite obisk duhovnika na domu, to sporoči v župnijsko pisarno.
Ministrantska skupina
17.00-18.00 / mladinska soba
Mladinska skupina
20.00-22.00 / mladinska soba
sobota
Krašenje in čiščenje cerkve
08.00-11.00 / cerkev
Razpored je objavljen v zadnji številki oznanila.
Pevska vaja OPZ
10.00-11.00 / kapela
nedelja
Krstna nedelja
10.00-11.00 / cerkev
Krstna nedelja je vsako tretno nedeljo v mesecu. Za krst se je potrebno predhodno prijaviti v župnijski pisarni v času uradnih ur.
Slavljenje 'Živi na polno'
20.00-21.00 / kapela
Slavljenje pred Najsvetejšim vsako prvi in tretjo nedeljo v mesecu.
Kateheza za odrasle 'Hočem živeti'
20.00-22.00 / župnišče
Kateheza za odrasle vsako drugo nedeljo v mesecu.

Prehod na centralni sistem PasIS

PasIS je centralni pastoralni informacijski sistem, ki je namenjen preglednemu vodenju slovenskih katoliških župnij. Z uvedbo sistema PasIS želijo vsi ordinariji slovenskih (nad)škofij poenotiti in izboljšati vodenje matičnih knjig ter vzpostaviti kvalitetne in pregledne pastoralne evidence na področju številnih pastoralnih dejavnosti.

Tudi naša župnija prehaja na omenjeni sistem.

Ker gre v ozadju sistema za velike količine podatkov vas povabimo, da sami vnesete podatke z izpolnitvijo obrazca.
Kdor elekronskemu izpolnjevanju ni vešč, lahko obrazec v tiskani obliki prejme v župnijski pisarni.

Neglede na sistem PasIS, vse stare evidence ostajajo v nespremenjeni obliki; sčasoma se bodo tudi te prenesle v nov sistem. Izpolnjen obrazec v e-obliki prosimo pošljite na e-naslov župnije: info@zupnija-jarse.net

Molitev papeža Frančiška za jubilejno leto

Gospod Jezus Kristus,
učil si nas, naj bomo usmiljeni, kakor je nebeški Oče,
in rekel si nam, da kdor vidi tebe, vidi Njega.
Pokaži nam svoje obličje in bomo rešeni.

Tvoj ljubezni poln pogled je osvobodil Zaheja in Mateja zasužnjenosti z denarjem,
prešuštnico in Magdaleno iskanja sreče v ustvarjenih stvareh.
Ganil je Petra, da je po izdaji jokal,
in je zagotovil raj skesanemu razbojniku.

Stori, da bo vsak od nas prisluhnil, kakor da je njemu namenjena beseda, ki si jo rekel Samarijanki:
'Če bi poznala Božji dar!'

Ti si vidno obličje nevidnega Očeta,
Boga, ki izraža svojo vsemogočnost predvsem z odpuščanjem in usmiljenjem.
Stori, da bo Cerkev v svetu vidno obličje Tebe, njenega vstalega in v slavi bivajočega Gospoda.

Hotel si, naj bodo tvoji služabniki oblečeni v slabost,
da bodo imeli pravo sočutje do tistih, ki so v nevednosti in zmoti.
Stori, da se bo vsak, h kateremu se bo približal kdorkoli od njih,
čutil pričakovanega, ljubljenega in da mu je od Boga odpuščeno.

Pošlji svojega Duha ter z njegovim maziljenjem vse posveti,
da bo jubilej Usmiljenja leto Gospodove milosti
in bo lahko tvoja Cerkev s prenovljenim navdušenjem revežem prinašala veselo sporočilo,
razglašala zapornikom ter zatiranim svobodo in slepim vračala vid.

Po priprošnji Marije, Matere Usmiljenja to prosimo tebe,
ki živiš in kraljuješ z Očetom in Svetim Duhom na veke vekov. Amen.

Župnija Jarše

Župnijski urad Jarše
Jarška cesta 65, Srednje Jarše
SI-1230 Domžale

Telefon: 01 721 29 63
Mobilni telefon: 031 689 970
E-naslov: info@zupnija-jarse.net

TRR: SI56 0230 4009 1602 254 (NLB d.d.)
Davčna številka: 61732087

Upravitelj: Matjaž Križnar, župnik

 

Nedeljske svete maše

 • sobota ob 18. uri v kapeli;
  v času poletnih času ob 19. uri v kapeli
 • nedelja ob 8. uri v kapeli;
 • nedelja ob 10. uri v cerkvi v Grobljah.


Delavniške svete maše

 • ponedeljek in torek: ob 18. uri v cerkvi;
  v času poletnih času ob 19. uri v cerkvi
 • sreda: ob 6.30 uri v kapeli;
 • četrtek in petek: ob 18. uri v kapeli.
  v času poletnih času ob 19. uri v kapeli

 

Župnijska pisarna

Župnijska pisarna je odprta vsak ponedeljek od 16.00 do 17.30, ter vsak torek od 10.00 do 12.00.

V juniju, juliju in avgustu je župnijska pisarna odprta samo po vsaki sveti maši.
Na cerkvene in državne praznike je župnijska pisarna zaprta.

 

Spovedovanje

Redno spovedovanje je ob nedeljah in praznikih, ob torkih in četrtkih, na prve petke v mesecu, dvajset minut pred sveto mašo in na vašo željo tudi druge dneve.

Krsti, poroki, pogrebi, ...

Krsti so vsako tretjo nedeljo v mesecu. Potrebne so predhodne prijave v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Za cerkveno poroko naj se oglasita zaročenca vsaj tri mesece prej v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Bolnike in ostarele obiskujem po domovih vsak prvi petek v mesecu. Domači poskrbite za duhovno oskrbo svojih najbližjih in sporočite potrebo po obisku domačemu župniku.


Za dan in uro cerkvenega pogreba se najprej dogovorite z domačim župnikom.

Župnijska knjižnica je odprta po predhodnem dogovoru.