01 721 29 63         info@zupnija-jarse.net

Župnija Jaršepri Domžalah

 • ŽUPNIJA JARŠE pri Domžalah

Napoved bližnjih dogodkov

Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.

Jn 13, 34-35

Vero moramo živeti

Rabin in izdelovalec mila sta se sprehajala. Izdelovalec mila je rekel: »Le čemu vera? Poglejte revščino in težave na svetu. Po dva tisoč letih pridiganja o dobroti, resnici in miru, po vseh teh letih molitve, pridig in učenja! Če bi bila vera koristna, ne bi bilo toliko zla na svetu!«

Rabin je molčal. Nadaljevala sta pot in opazila otroke, ki so se igrali ob cesti, umazani od blata. Rabin je rekel: »Poglejte te otroke. Pravite, da milo ljudi očisti, ti otroci pa so tako umazani. Čemu torej milo? Ob vsem milu na svetu, so ti otroci umazani.«

Izdelovalec mila je ugovarjal: »Rabi, milo ne more učinkovati, če ga ne uporabljamo!« »Natanko tako!« je potrdil rabin. »Isto velja za vero: tudi vero moramo ‘uporabljati’, moramo po njej živeti.«

Pogosto slišimo očitke, da so vere krive napetosti, sporov in vojn na svetu. Ljudje, ki res živijo iz vere, ne povzročajo vojn, nemira, prepirov. Te povzročajo tisti, ki pravijo, da so verni, pa vero zlorabljajo le za svoje koristi.

Praznik Gospodovega vnebohoda

V Katoliški Cerkvi bomo v četrtek, 10. maja, obhajali slovesni praznik Gospodovega vnebohoda, ko je od mrtvih vstali Kristus dopolnil zemeljsko delovanje in odšel v nebo. Gospodov vnebohod je poleg velike noči in binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov.

Praznik obhajamo štirideset dni po veliki noči, saj se je Jezus po svetopisemskem izročilu po vstajenju štirideset dni prikazoval učencem in izbranim pričam, preden je odšel v nebo.

Praznik želi poudariti pomen Kristusove bližine z Bogom Očetom in Svetim Duhom. Jezus, ki je z dušo in telesom odšel v nebesa, ostaja med nami prisoten na več načinov. Kot je zapisano v Konstituciji o svetem bogoslužju drugega vatikanskega cerkvenega zbora, je Kristus navzoč tedaj, ko skupnost verujočih (Cerkev) moli ali poje, v Božji besedi, zapisani v Svetem pismu, v duhovnikovi osebi, ko deluje v Jezusovem imenu, v zakramentih ter na posebej očiten in izrazit način v zakramentu evharistije, ki predstavlja trajno Kristusovo navzočnost.

Pomen Kristusovega vstajenja in trajne navzočnosti med ljudmi je temelj, na katerem sloni nauk Cerkve in iz katerega izhaja tudi njeno verovanje. Cerkev po Kristusovem naročilu od zadnje večerje dalje ponavlja besede posvetitve kruha in vina v Kristusovo telo in kri.

God sv. Leopolda Mandića

Leopold Mandić, ki goduje 12. maja, se je rodil leta 1866 v Hercegnovem (Boka Kotorska) kot dvanajsti otrok v družini.

Njegovo krstno ime je bilo Bogdan. Kot šestnajstleten je stopil v kapucinski red v Vidmu (Udine) v Italiji v okviru beneške province. Pri preobleki je dobil redovniško ime Leopold. V Benetkah je bil leta 1890 posvečen v duhovnika.

Iskanje osebnega poslanstva p. Mandića znotraj kapucinskega reda je bilo prežeto z ekumenskim duhom, zato se je želel tudi vrniti v domovino z namenom, da bi na terenu gradil mostove med vzhodno in zahodno Cerkvijo. Predstojniki mu tega zaradi krhkega zdravja niso dovolili. Kljub temu je nekaj časa preživel na ozemlju sedanje Republike Hrvaške, in sicer v Zadru (1890) in dobro leto (1906/1907) tudi pri nas v Kopru. Od leta 1907 do smrti leta 1942 je bil spovednik v kapucinskem samostanu v Padovi. Nekaj časa je bil tudi vzgojitelj mladih redovnikov, vendar se je vedno znova vračal v spovednico.

Za p. Leopolda Mandića velja, da je bila njegova spovednica kraj izjemnega pričevanja in mučeništva obenem. Od jutra do večera so jo oblegali ljudje najrazličnejših stanov od blizu in daleč. Skrivnost njegovega »uspeha« je bila v iskreni pobožnosti, s katero je sprejemal spovedance. Takoj po njegovi smrti so se ljudje začeli zatekati k njemu z molitvami in so mu v uslišanje izročali prošnje. Papež Pavel VI. (1963–1978) ga je leta 1976 razglasil za blaženega. Za svetnika ga je 16. oktobra 1983 razglasil papež Janez Pavel II. (1978–2005). Ko je papež orisal njegov lik, je omenil, da se je njegovo življenje odvijalo brez velikih zunanjih del; bilo je preprosto življenje ljubezni do bližnjega. Ni pisal velikih teoloških del, ni bil blesteč govornik, »samo spovedovati je znal«. In prav v tem je bila njegova veličina. Kot spovednik je bil ves poglobljen v Boga. Iz te življenjske povezave je črpal tudi vitalno moč za duhovno vodstvo ljudi.

God mučenca bl. Alojzija Grozdeta

Katoliška cerkev v Sloveniji 27. maja praznuje god mučenca bl. Alojzija Grozdeta.

Blaženi Alojzij Grozde (1923 – 1943) dijak mučenec, se je rodil 27. maja 1923 v Zgornjih Vodalah, župnija Tržišče. Bil je član Katoliške akcije ter voditelj Marijine kongregacije in vnet častilec evharistije ter Jezusovega in Marijinega Srca. To češčenje je z veliko gorečnostjo širil med svojimi vrstniki, ker je hotel h Kristusu pritegniti čim več mladih. Njegovo dosledno in vzorno krščansko življenje je bilo zakoreninjeno v zakramentu sprave in v evharistiji, katero je imenoval »Sonce mojega življenja«. Na Mirni so ga 1. januarja 1943 pod krivo obtožbo umorili partizani. Tako je pretrpel mučeniško smrt, ki so mu jo prizadeli iz prezira do vere. Njegov praznik obhajamo na njegov rojstni in krstni dan, 27. maja. Za blaženega je bil razglašen na evharističnem kongresu v Celju, 13. junija 2010. Njegove relikvije so od leta 2011 shranjene v Marijini cerkvi na Zaplazu.

Kardinal Bertone je v imenu papeža Benedikta XVI. Alojzija Grozdeta za blaženega razglasil z naslednjimi besedami:

»Po goreči želji našega brata Andreja Glavana, novomeškega škofa, in drugih bratov v škofovski službi ter mnogih vernikov, in potem, ko smo slišali za mnenje Kongregacije za zadeve svetnikov, z našo apostolsko oblastjo dovoljujemo, da se častitljivi Božji služabnik Alojzij Grozde, verni laik iz Katoliške akcije in mučenec, ki je v moči evharistije s svojo stanovitno vero in zvestobo do Kristusa, sprejel preganjanje vse do mučeniške smrti, odslej imenuje blaženi in se njegov god obhaja na krajih in po ustaljenih pravnih predpisih vsako leto 27. maja, na dan njegovega rojstva in svetega krsta«.

Papežev odposlanec kardinal Bertone je v homiliji med mašo 13. junija 2010 poudaril: »V podobnih razmerah in z enako globoko vero je v prejšnjem stoletju pričeval tudi mladi slovenski mučenec Alojzij Grozde, ki je evharistijo rad imenoval »sonce mojega življenja«. Pozorno branje zgodovine Cerkve na Slovenskem, zlasti nasilnih preganjanj, ki jih je utrpela v preteklem stoletju – pomislimo na čase tuje okupacije, državljanske vojne in brezbožnega režima – nam bo razkrilo, da je bila Božjemu ljudstvu evharistija glavni vir opore, moči in tolažbe« ter dodal: »Prav v tem smislu imamo lahko za sad Božje previdnosti, da sem danes kot enega izmed sinov te ljubljene dežele lahko vpisal med blažene Alojzija Grozdeta. Že v svoji rani mladosti je bil resnični učenec Jezusa Kristusa, navzočega v Najsvetejšem zakramentu. Na kolenih se je v zavzetem in zvestem evharističnem češčenju naučil, kaj pomeni popolno darovanje, ki vključuje celo pripravljenost žrtvovati lastno življenje. Še ne dvajsetleten je zaradi vere pretrpel mučeniško smrt in se celostno upodobil po Jezusu. Naj bo torej Alojzij Grozde naš zgled in priprošnjik ter naj nam izprosi milost, da bi bili tudi mi v bratskem občestvu Cerkve vedno zvesti Gospodu«.

Še isti dan, se je ob koncu opoldanske molitve z verniki na trgu sv. Petra papež Benedikt XVI. spomnil našega prvega blaženega mučenca z besedami: »Blaženi Alojzij je bil posebej vnet častilec svete evharistije, ki je krepila njegovo neomajno vero, njegovo darovanjsko držo za odrešenje duš, ter njegov apostolat v Katoliški akciji, da bi čim več mladih pripeljal h Kristusu«.

Ob 50. obletnici Grozdetove mučeniške smrti, leta 1992 je nadškofija Ljubljana, začela cerkveni postopek za priznanje njegovega mučeništva ter s tem za njegovo beatifikacijo in kanonizacijo. Škofijski postopek za priznanje mučeništva je bil sklenjen leta 1999. V rimski fazi procesa je bila narejena Pozicija, ki je bila izročena Kongregaciji za zadeve svetnikov, septembra 2003. Kongres teologov in kardinalska komisija sta izdali pozitivno mnenje o priznanju mučeništva. Dne 27. marca 2010 je sveti oče Benedikt XVI. v posebno avdienco sprejel prefekta Kongregacije za zadeve svetnikov, nadškofa msgr. Angela Amata SDB in odobril objavo o priznanju mučeništva Božjega služabnika Alojzija Grozdeta. S tem je bila dokončno odprta pot za slovesno beatifikacijo.

Šmarnična pobožnost v naši župniji

Spet je pred nami čudoviti mesec maj, ki nas vse vabi k Majniški Kraljici. Šmarnična pobožnost bo med sv. mašo, ob 19. uri. Ob ponedeljkih in torkih bodo Šmarnice v cerkvi, preostale dni pa v kapeli. Ob sredah, ko ni večerne svete maše, bodo šmarnice ob 19. uri pri kapelicah, v primeru slabega vremena pa v župnijski kapeli. Ob nedeljah bodo Šmarnice med sv. mašo, ob 10. uri, v cerkvi.

K Šmarnicam pa lepo povabljeni tako otroci, kot odrasli in cele družine.

Blagoslov traktorjev ob godu sv. Izidorja - zavetnika kmetov

V nedeljo, 15. maja, ob 9.45, traktoristi lepo povabljeni na blagoslov trakotorjev pred Grobeljsko cerkev.

Blagoslov bo pred sv. mašo. Vabljeni, da se s traktorjem pripeljete mimo Grobeljske cerkve, nato pa pustite traktor na poljski poti, kjer bo organizirano parkiranje in se udeležite sv. maše kot priprošnje za blagoslov pri delu.

Prošnji dnevi

Tri dni pred praznikom Gospodovega vnebohoda obhajamo prošnje dneve, ko skupaj prosimo Gospoda za blagoslov pri našem vsakdanjem delu in za obvarovanje pred vsemi naravnimi nesrečami. Prošnje dneve obhajamo skupaj z župnijo Mengeš:

ponedeljek, 23. maj, ob 6. uri prošnja procesija iz Mengša v Loko, kjer je ob 6.30 sveta maša;

torek, 24. maj, ob 7. uri prošnja sveta maša v naši župnijski cerkvi v Grobljah;

sreda, 15. maj, ob 6. uri v Mengšu prošnja procesija in sveta maša.

Povabljeni v čim večjem številu.

Versko izobraževanje – sklop predavanj o nebesih, vicah in peklu

Župnija Mengeš vabi na sklop predavanj, ki jih bo vodil prof. dr. Bogdan Dolenc in sicer na temo:

• petek, 13. maj: Nebesa,

• petek, 20. maj: Vice,

• petek, 27. maj: Pekel.

Predavanja bodo potekala v dvorani župnijskega doma v Mengšu in sicer vsakokrat ob 20. uri. Samo predavanje bo trajalo približno 45 minut, po končanem predavanju pa bo prof. dr. Bogdan Dolenc na voljo za vprašanja.

Predavanje je primerno tako za mlade kot starejše. Lepo povabljeni!

Zaključek šmarnične pobožnosti

V torek, 31. maja bomo s sv. mašo ob 19. uri (v cerkvi) zaključili letošnjo šmarnično pobožnost.

Šmarničarji ta dan prinesite s seboj vse kartice (spete z elastiko), na prvo stran pa dodajte bel listek, na katerega napišite ime in priimek, ter razred. Kdor ta dan ne bo pri sv. maši, naj komplet kartic odda do nedelje, 5. junija, na oltar sv. Andreja v cerkvi ali pred oltar v kapeli.

Najbolj pridni boste pohvalo za obisk šmarnic prejeli naslednjo nedeljo (12. junija), ostalim pa bomo kateheti vpisali obisk šmarnic kot dejavnost v spričevalo.

Sprejem devetošolcev v mladinske vrste

Mladi iz naše župnije bomo v nedeljo, 12. junija, pri 10. sv. maši, v svoje vrste sprejeli veroučence 9. razreda.

K sv. maši torej zelo lepo povabljeni prav vsi devetošolci, ki bi želeli postati del naše mladinske skupine.

Druženje pod lipami

Kulturno društvo Groblje pripravlja ‘Druženje pod lipami’, ki bo v soboto, 21. maja 2022, od 10. do 16. ure, pred kulturnim domom Groblje in v lipovem drevoredu pred njim.

Na etnološko-kulturni prireditvi se bodo predstavili rezbarji in rokodelci domače obrti iz bližnje okolice in od drugod. Prireditev bo popestrena s kulturnim programom v katerem bodo sodelovali:

10.00 Otroška folklorna skupina Osnovne šole Trzin

11.00 Upokojenski zbor Občine Moravče

12.00 Folklorna skupina Groblje

13.00 Moški pevski zbor upokojencev Janez Cerar Domžale

14.00 Pevska skupina Rožmarinke, Dob

15.00 Tamburaška skupina Bisernica - veterani

KUD Janko Krmelj Rateče

Povezovalec: Žiga Bunič

Lepo vabljeni!

Dobrodelna prireditev za oratorij: Jaršk’ TV

Po dveh letih bo dobrodelna prireditev spet potekala v živo. Pridružite se nam v nedeljo, 22. maja, ob 18. uri, v Kulturnem domu Groblje na prireditvi z naslovom Jaršk’ TV, kjer boste skupaj z nami preklapljali med zabavnimi TV oddajami. Vsa zbrana sredstva bodo namenjena izvedbi letošnjega poletnega oratorija. Lepo vas vabimo, jarški animatorji.

Slovesnost prvega sv. obhajila, ko bodo otroci tretjega razreda prvič prejeli Jezusa, bo v nedeljo, 15. maja, ob 10. uri v cerkvi.
Ta dan (ob godu sv. Izidorja) bo 15 minut pred sv. mašo (pred cerkvijo) blagoslov traktorjev. Gospodinje naprošam, da spečete pecivo ter može, da poskrbijo za pijačo.

Srečanje starejših bo v soboto, 18. junija. Priložnost za sveto spoved bo od 18. ure dalje, sledi sveta maša ob 19. uri ter po njej družabno srečanje.

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih

 • 15. maj, 5. velikonočna nedelja

Zgornje Jarše

 • 22. maj, 6. velikonočna nedelja

Rodica/Češminova/Bernikova/okolica

 • 29. maj, 7. velikonočna nedelja

Slomškova/Jelovškova

 • 6. junij, binkošti

Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica

Kateheza za odrasle »Hočem živeti« bo v nedeljo,
8. maja, ob 20. uri v župnišču. Tema tokratnega srečanja bo »Milost«. Lepo vabljeni.

Slavljenje »Živi na polno« bo v nedeljo, 21. maja, ob 20. uri v kapeli.

Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek, 16. maja,
po večerni sv. maši.

Redno srečanje sodelavcev Karitas bo v ponedeljek, 9. maja,
ob 20. uri v sejni sobi župnišča. Sodelavci, lepo vabljeni.

Redna seja ŽPS bo v torek, 10. maja v župnišču. Začeli bomo
s sv. mašo ob 19. uri v cerkvi. Člani in članice, lepo vabljeni.

Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek,
3. junija, dopoldan.

Redne aktivnosti v župniji

Koledar rednih tedenskih in mesečnih aktivnosti, ki potekajo v župniji skozi vse pastoralno leto. Podrobnejše dogajanje za vsak mesec posebej najdete v zadnji številki župnijskega oznanila Grobeljski zvon.

ponedeljek
Uradne ure župnijske pisarne
16.00-17.30 / pisarna
Molitvena ura Božjega Usmiljenje
18.30-19.00 / cerkev
Molitvena ura vsak tretji ponedeljek v mesecu.
Srečanje Karitas
19.00-20.00 / sejna soba
Srečanje Karitas poteka vsak drugi ponedeljek v mesecu.
torek
Uradne ure župnijske pisarne
10.00-12.00 / pisarna
Seja ŽPS
18.00-21.30 / sejna soba
Seja ŽPS poteka vsak drugi torek v mesecu. Srečanje se začene s skupno sv. mašo, po njej sledi srečanje članov.
sreda
Pevska vaja MlPZ
19.00-21.00 / sejna soba
Pevska vaja OdPZ
20.00-21.30 / kapela
petek
Obisk bolnih in ostarelih po domovih
09.00-13.00 / Župnija Jarše
Obisk bolnih in ostarelih župljanov, ki ne morejo več v cerkev, pa si vseeno želi prejeti zakramente (spoved, obhajilo, maziljenje,...), je vsak prvi petek v mesecu. V kolikor želite obisk duhovnika na domu, to sporoči v župnijsko pisarno.
Ministrantska skupina
17.00-18.00 / mladinska soba
Mladinska skupina
20.00-22.00 / mladinska soba
sobota
Krašenje in čiščenje cerkve
08.00-11.00 / cerkev
Razpored je objavljen v zadnji številki oznanila.
Pevska vaja OPZ
15.00-16.00 / kapela
nedelja
Krstna nedelja
10.00-11.00 / cerkev
Krstna nedelja je vsako tretno nedeljo v mesecu. Za krst se je potrebno predhodno prijaviti v župnijski pisarni v času uradnih ur.
Slavljenje 'Živi na polno'
20.00-21.00 / kapela
Slavljenje pred Najsvetejšim vsako prvi in tretjo nedeljo v mesecu.
Kateheza za odrasle 'Hočem živeti'
20.00-22.00 / župnišče
Kateheza za odrasle vsako drugo nedeljo v mesecu.

Prehod na centralni sistem PasIS

PasIS je centralni pastoralni informacijski sistem, ki je namenjen preglednemu vodenju slovenskih katoliških župnij. Z uvedbo sistema PasIS želijo vsi ordinariji slovenskih (nad)škofij poenotiti in izboljšati vodenje matičnih knjig ter vzpostaviti kvalitetne in pregledne pastoralne evidence na področju številnih pastoralnih dejavnosti.

Tudi naša župnija prehaja na omenjeni sistem.

Ker gre v ozadju sistema za velike količine podatkov vas povabimo, da sami vnesete podatke z izpolnitvijo obrazca.
Kdor elekronskemu izpolnjevanju ni vešč, lahko obrazec v tiskani obliki prejme v župnijski pisarni.

Neglede na sistem PasIS, vse stare evidence ostajajo v nespremenjeni obliki; sčasoma se bodo tudi te prenesle v nov sistem. Izpolnjen obrazec v e-obliki prosimo pošljite na e-naslov župnije: info@zupnija-jarse.net

Molitev papeža Frančiška za jubilejno leto

Gospod Jezus Kristus,
učil si nas, naj bomo usmiljeni, kakor je nebeški Oče,
in rekel si nam, da kdor vidi tebe, vidi Njega.
Pokaži nam svoje obličje in bomo rešeni.

Tvoj ljubezni poln pogled je osvobodil Zaheja in Mateja zasužnjenosti z denarjem,
prešuštnico in Magdaleno iskanja sreče v ustvarjenih stvareh.
Ganil je Petra, da je po izdaji jokal,
in je zagotovil raj skesanemu razbojniku.

Stori, da bo vsak od nas prisluhnil, kakor da je njemu namenjena beseda, ki si jo rekel Samarijanki:
'Če bi poznala Božji dar!'

Ti si vidno obličje nevidnega Očeta,
Boga, ki izraža svojo vsemogočnost predvsem z odpuščanjem in usmiljenjem.
Stori, da bo Cerkev v svetu vidno obličje Tebe, njenega vstalega in v slavi bivajočega Gospoda.

Hotel si, naj bodo tvoji služabniki oblečeni v slabost,
da bodo imeli pravo sočutje do tistih, ki so v nevednosti in zmoti.
Stori, da se bo vsak, h kateremu se bo približal kdorkoli od njih,
čutil pričakovanega, ljubljenega in da mu je od Boga odpuščeno.

Pošlji svojega Duha ter z njegovim maziljenjem vse posveti,
da bo jubilej Usmiljenja leto Gospodove milosti
in bo lahko tvoja Cerkev s prenovljenim navdušenjem revežem prinašala veselo sporočilo,
razglašala zapornikom ter zatiranim svobodo in slepim vračala vid.

Po priprošnji Marije, Matere Usmiljenja to prosimo tebe,
ki živiš in kraljuješ z Očetom in Svetim Duhom na veke vekov. Amen.

Župnija Jarše

Župnijski urad Jarše
Jarška cesta 65, Srednje Jarše
SI-1230 Domžale

Telefon: 01 721 29 63
Mobilni telefon: 031 689 970
E-naslov: info@zupnija-jarse.net

TRR: SI56 0230 4009 1602 254 (NLB d.d.)
Davčna številka: 61732087

Upravitelj: Matjaž Križnar, župnik

 

Nedeljske svete maše

 • sobota ob 18. uri v kapeli;
  v času poletnih času ob 19. uri v kapeli
 • nedelja ob 8. uri v kapeli;
 • nedelja ob 10. uri v cerkvi v Grobljah.


Delavniške svete maše

 • ponedeljek in torek: ob 18. uri v cerkvi;
  v času poletnih času ob 19. uri v cerkvi
 • sreda: ob 6.30 uri v kapeli;
 • četrtek in petek: ob 18. uri v kapeli.
  v času poletnih času ob 19. uri v kapeli

 

Župnijska pisarna

Župnijska pisarna je odprta vsak ponedeljek od 16.00 do 17.30, ter vsak torek od 10.00 do 12.00.

V juniju, juliju in avgustu je župnijska pisarna odprta samo po vsaki sveti maši.
Na cerkvene in državne praznike je župnijska pisarna zaprta.

 

Spovedovanje

Redno spovedovanje je ob nedeljah in praznikih, ob torkih in četrtkih, na prve petke v mesecu, dvajset minut pred sveto mašo in na vašo željo tudi druge dneve.

Krsti, poroki, pogrebi, ...

Krsti so vsako tretjo nedeljo v mesecu. Potrebne so predhodne prijave v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Za cerkveno poroko naj se oglasita zaročenca vsaj tri mesece prej v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Bolnike in ostarele obiskujem po domovih vsak prvi petek v mesecu. Domači poskrbite za duhovno oskrbo svojih najbližjih in sporočite potrebo po obisku domačemu župniku.


Za dan in uro cerkvenega pogreba se najprej dogovorite z domačim župnikom.

Župnijska knjižnica je odprta po predhodnem dogovoru.