01 721 29 63         info@zupnija-jarse.net

Župnija Jaršepri Domžalah

 • ŽUPNIJA JARŠE pri Domžalah

Napoved bližnjih dogodkov

Potem je Gospod določil še drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval iti. Rekel jim je: »Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne nosíte s seboj ne denarnice ne torbe ne sandal in spotoma nikogar ne pozdravljajte! V katero koli hišo pridete, recite najprej: ›Mir tej hiši!‹ In če bo v njej sin miru, bo na njem počival vaš mir; če pa ne, se mir povrne k vam. V tisti hiši ostanite ter jejte in pijte, kar vam dajo, kajti delavec je vreden svojega plačila.

... počitniško-dopustniški dnevi

Prihajajo dnevi, ko se želimo odpočiti od vsakdanjih obveznosti. Nekateri boste preživeli počitniške dneve ob toplem morju, nekateri boste obiskali sorodnike ali pa si nabrali novih moči za delo v kotičkih neokrnjene narave, daleč od množic turistov in poletnega vrveža.

Pomembno je, da se odpočijemo duševno, telesno pa tudi duhovno. Odklopimo se od »tehnologije« in se priklopimo na Jezusa, ki nas vabi: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi in jaz vam bom dal počitek.«

Če smo res kristjani, še posebno v času počitnic ne pozabimo na Jezusa. Naj ne bo v počitniških dneh obisk nedeljske sv. maše »žrtev«, ampak veselo srečanje z Njim, ki je z nami vse dni – tudi med počitnicami.

Razbremenjeni vsakdanjih obveznosti si vzemimo čas za molitev. Verniku, ki mu je pogovor z Bogom vsakdanja praksa, se vprašanje, zakaj moliti, v dneh dopusta in počitnic ne poraja. Če človek moli, pomeni, da veruje. Kadar moli, veruje, in kadar veruje, moli! Molitev je »dihanje duše«. Dokler človek diha, je živ, ko pa preneha dihati, je mrtev. Prav tako velja tudi v drugi smeri: ker človek živi, diha, in diha zato, da bi živel. Molitev naj bo naše »delo« v počitnicah.

Pomaga nam dosegati notranji mir in duševno ravnotežje.
Molitev nas bo okrepila, da bomo v prihodnje lažje premagovali težo življenja. Naj nas počitniška doživetja bogatijo in naj nam širijo duhovna obzorja.

Slovesni praznik rojstva Janeza Krstnika

V Katoliški Cerkvi 24. junija praznujemo slovesni praznik rojstva Janeza Krstnika.

V koledarju cerkvenega leta se slovesno spominjamo rojstva dveh oseb, ki sta najpomembnejši v zgodovini odrešenja: učlovečenega Božjega Sina Jezusa Kristusa (na božič, 25. decembra) in njegove deviške matere Marije (8. septembra). Edini svetnik, čigar rojstvo Cerkev proslavlja s posebnim praznikom, je Janez Krstnik, Jezusov predhodnik. Njegova vloga je posebej pomembna ob prehodu iz Stare v Novo zavezo, saj Janez Krstnik velja za angela glasnika pred Mesijo.

Evangelist Luka poroča, kako je Bog po angelu očetu Zahariju naznanil Janezovo rojstvo, podobno kot kasneje Mariji iz Nazareta učlovečenje Jezusa, Božjega Sina. V obeh primerih je Božji poslanec določil tudi ime otroka, s katerim je naznačeno njegovo rojstvo. Ime Janez se po hebrejsko glasi Johanan in pomeni Bog je milostljiv. Janezu pravimo Krstnik zato, ker je oznanjal krst spokornosti in je tiste, ki so se s pokoro hoteli pripraviti na Odrešenikov prihod, krščeval v reki Jordan; predvsem pa je dobil vzdevek Krstnik zato, ker je krstil Jezusa ter ga pri tem razglasil za obljubljenega Mesija.

Srce Jezusovo, slovesni praznik

Osem dni po prazniku Svetega Rešnjega telesa in Rešnje krvi obhaja Cerkev slovesni praznik Srca Jezusovega. Letos je to 28. junija.

Praznik skuša prodreti v globino in notranje jedro Kristusove skrivnosti, v jedro, iz katerega pritekajo vsa velika dela v naše odrešenje, posebno še Kristusova daritev na križu. In to je tista ljubezen, ki je bila od

vekov skrita v brezdanjih globinah troedinega Boga, ki pa si je prevzela našo človeško naravo in nas v Kristusu začela ljubiti tudi s človeškim srcem ter dosegla svoj vrhunec v kalvarijski daritvi, ko so iz prebodene Kristusove strani začele teči reke žive vode, ki odslej nikdar več ne bodo usahnile.

Češčenje Srca Jezusovega se nanaša na tisto, kar je pri Kristusu in sploh pri skrivnosti odrešenja najglobljega, kar zajema iz globin njegove Božje - človeške ljubezni. Častiti Srce Jezusovo torej pomeni častiti Jezusovo osebo s posebnega vidika njegove odrešenjske ljubezni Zato je jasno, da ta pobožnost nikakor ne nasprotuje drugim zdravim pobožnostim, ki jih Cerkev priporoča, temveč jih krepi, poglablja in prešinja.

Sv. Mohor in Fortunat

12. julija v Katoliški Cerkvi godujeta sv. Mohor in Fortunat.

Najbrž večina pozna Mohorjevo družbo, najstarejšo slovensko knjižno založbo, ustanovljeno leta 1852 na pobudo blaženega škofa Antona Martina Slomška.

In zakaj je novi knjižni družbi izbral za varuha prav sv. Mohorja in Fortunata? Sam piše: »Kar sta Čehoslovakom brata Ciril in Metod, to je nam Slovencem sveti Mohor. Bil je od samega svetega Petra v našem starodavnem Ogleju za škofa posvečen in iz Ogleja se je prisvetila Slovencem zveličavna luč svete krščanske vere ... Le v krščanstvu cveti in zori prava osrečilna omika; zatorej je prav in spodobno, da se društvo, ki nosi in širi med Slovenci pravo omiko, po tem apostoli prave omike tudi imenuje Društvo sv. Mohorja ...«

Mučenca sveta Mohor in Fortunat sta bila zavetnika oglejskega patriarhata. Oglej je bil žarišče misijonskega delovanja med Slovenci južno od reke Drave. Sv. Mohor in Fortunat sta bila od leta 1461 do 1961 torej natanko petsto let prva zavetnika ljubljanske škofije, odtlej pa sta njena drugotna patrona. Na slovenskem ozemlju (južno od Drave) je njima posvečenih sedem župnijskih in petindvajset podružnih cerkva.

Po stari legendi, ki je bila prvič objavljena v spisih langobardskega zgodovinarja Pavla Diakona (umrl je leta 799), naj bi oznanjal blagovest v Ogleju sam sveti Marko, ki naj bi tam napisal svoj evangelij, vodstvo škofije pa izročil Hermagorju Mohorju, ki naj bi ga nato sam sveti Peter posvetil v škofa. Hermagoras-Mohor naj bi skupaj z diakonom Fortunatom dal življenje za Kristusa pod cesarjem Neronom okoli leta 67. To izročilo se je po znameniti Zlati legendi razširilo po vseh pokrajinah krščanskega Zahoda. God škofa Mohorja in diakona Fortunata so v oglejski Cerkvi obhajali 12. julija, vendar z ugotovitvijo, da je to spominski dan prenosa njunih relikvij.

Poletni oratorij ‘Imaš moč’

V naši župniji bo od 30. junija do 5. julija ponovno potekal sedaj že 21. poletni oratorij. Čeprav je projekt namenjen predvsem otrokom, ste prav vsi ostali lepo vabljeni, da se nam pridružite pri jutranji molitvi, dvigu zastave in oddaji Dobro jutro vsak dan ob 9. uri. Veseli bomo vaše družbe!

Kdor pa bi želel priskočiti na pomoč s pripravo peciva, sadja ali kakšne druge dobrote, bomo le te
zbirali vsak dan med
9. in 10. uri v žup-
nijski kuhinji. Za
vsak prispevek
vam Bog povrni!

Praznovanje župnijskega žegnanja

Žegnanjska nedelja v naši župniji bo letos 14. julija, ko bomo obhajali zunanjo slovesnost naših župnijskih zavetnikov sv. Mohorja in Fortunata.

Ta dan bodo slovesne svete maše ob 8. uri v kapeli ter ob 10. uri v cerkvi, pri kateri bodo sodelovali tudi naši gasilci. Pri vseh nedeljskih sv. mašah bo darovanje (»ofer«) za poplačilo stroškov obnove strehe župnišča.

Po sv. mašah pa bo sledilo druženje. Vsi lepo povabljeni na ‘bob’.

Nabirka za Petrov novčič 2019

Slovenski škofje sklenili, da bo letošnja nabir-
ka za »Petrov novčič« na praznik svetih apo-
stolov Petra in Pavla, v soboto 29. junija 2019.

Petrov novčič je starodavna nabirka Cerkve
za naslednika apostola Petra, s katero papež podpira karitativna dela v najrevnejših predelih Katoliške cerkve. Leta 2017 smo slovenski verniki v ta namen darovali 74,405,24 €. Zahvaljujemo se vsem, ki so
namenili svoj dar papežu Frančišku, nasledniku apostola Petra.

Krištofova nedelja

Letošnjo Krištofovo nedeljo bomo obhajali v nedeljo, 21. julija.

Geslo Mive, misijonske vozniške akcije, za vsak srečno prevožen kilometer - stotin za misijonski avto nas vabi, da iz hvaležnosti za srečno prevožene kilometre darujemo za misijonska vozila.

Povabljeni ste, da tudi letos darujete po svojih zmožnostih za srečno prevožene kilometre. Darovanje bo potekalo po obeh nedeljskih sv. mašah, na parkirišču pred župniščem in cerkvijo pa bo blagoslov vozil.

Bog vam povrni za vaš dar za varno in srečno vožnjo.

Uradne ure župnijske pisarne v času poletnih počitnic

V juniju, juliju in avgustu bodo uradne ure župnijske pisarne po večerni sveti maši.

V nujnih primerih me lahko pokličete na mobilni telefon 031 689 970, v primeru moje odsotnosti pa se obrnite na sosednji župniji Domžale ali Mengeš.

Obnova strehe župnijskega doma

Za streho smo do 18. junija zbrali
49.585,39 €, celoten strošek strehe je 52.466,17 €. Zahvaljujem se vsem, ki ste s svojimi darovi podprli prekritje strehe
našega župnijskega doma.

Posebna zahvala vsem za pomoč pri raznih delih, ki smo jih lahko naredili s prostovoljnim delom. Zahvala pa tudi izvajalcu Aljoši Kimovcu za skrbno izvedbo del in obračun le teh.

Posebna zahvala pa ključarjema za skrbno načrtovanje in spremljanje del, organiziranost prostovoljcev in pregled opravljenega dela.

Peš romanje k Mariji Zvezdi

V torek, 14. avgusta 2019, bomo
poromali k Mariji Zvezdi v Novo Štifto.
Romanje bomo začeli ob
6.30 z
molitvijo Angelovega oznanjenja Mariji
v grobeljski cerkvi. Sledilo bo peš
romanje, primerno za celotno družino.

Letošnje romanje bo potekalo v znamenju
100. obletnice prihoda božjega služabnika
Janeza F. Gnidavca v Groblje.

Leta 1919 je prišel kot prvi ravnatelj Škofijske klasične gimnazije v Šentvidu, kjer je služboval od leta 1905, da se v Grobljah pripravi za misijone.

Diakonsko posvečenje

Lepo vabljeni na diakonsko posvečenje našega bogoslovca Tilna O. Zupanca, ki ga bo skupaj s sedmimi kandidati iz ljubljanske nadškofije, prejel v torek, 25. junija, ob 10. uri v župnijski cerkvi v Šentvidu pri Stični.

Avtobus bo izpred župnišča odpeljal ob 8. uri. Nekaj mest je še prostih, zato pohitite s prijavo.

Poletni urnik delavniških maš bo v času poletnih počitnic nekoliko spremenjen. V času od 24. junija do 1. septembra bodo večerne delovniške sv. maše ob 19. uri.

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih

 • 30. junij, 13. nedelja med letom

  Zgornje Jarše

 • 07. julij, 14. nedelja med letom

  Rodica/Češminova/Bernikova/okolica

 • 14. julij, župnijsko žegnanje

  Slomškova/Jelovškova

 • 21. julij, Krištofova nedelja

  Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica

Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek,
15. julija, po večerni sv. maši.

Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek,
5. julija, dopoldan.

Redne aktivnosti v župniji

Koledar rednih tedenskih in mesečnih aktivnosti, ki potekajo v župniji skozi vse pastoralno leto. Podrobnejše dogajanje za vsak mesec posebej najdete v zadnji številki župnijskega oznanila Grobeljski zvon.

ponedeljek
Uradne ure župnijske pisarne
16.00-17.30 / pisarna
Molitvena ura Božjega Usmiljenje
18.30-19.00 / cerkev
Srečanje Karitas
19.00-20.00 / sejna soba
Srečanje Karitas poteka vsak drugi ponedeljek v mesecu.
torek
Uradne ure župnijske pisarne
10.00-12.00 / pisarna
Seja ŽPS
18.00-21.30 / sejna soba
Seja ŽPS poteka vsak drugi torek v mesecu. Srečanje se začene s skupno sv. mašo, po njej sledi srečanje članov.
sreda
Pevska vaja MlPZ
19.00-21.00 / sejna soba
Pevska vaja OdPZ
20.00-21.30 / kapela
petek
Obisk bolnih in ostarelih po domovih
09.00-13.00 / Župnija Jarše
Obisk bolnih in ostarelih župljanov, ki ne morejo več v cerkev, pa si vseeno želi prejeti zakramente (spoved, obhajilo, maziljenje,...), je vsak prvi petek v mesecu. V kolikor želite obisk duhovnika na domu, to sporoči v župnijsko pisarno.
Ministrantska skupina
17.00-18.00 / mladinska soba
Mladinska skupina
20.00-22.00 / mladinska soba
sobota
Gasilci pobirajo star papir
08.00-12.00 / Župnija Jarše
Odvoz papirja je vsako drugo in četrto soboto v mesecu.
Krašenje in čiščenje cerkve
08.00-11.00 / cerkev
Razpored je objavljen v zadnji številki oznanila.
Pevska vaja OPZ
10.00-11.00 / kapela
nedelja
Krstna nedelja
10.00-11.00 / cerkev
Krstna nedelja je vsako tretno nedeljo v mesecu. Za krst se je potrebno predhodno prijaviti v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Prehod na centralni sistem PasIS

PasIS je centralni pastoralni informacijski sistem, ki je namenjen preglednemu vodenju slovenskih katoliških župnij. Z uvedbo sistema PasIS želijo vsi ordinariji slovenskih (nad)škofij poenotiti in izboljšati vodenje matičnih knjig ter vzpostaviti kvalitetne in pregledne pastoralne evidence na področju številnih pastoralnih dejavnosti.

Tudi naša župnija prehaja na omenjeni sistem.

Ker gre v ozadju sistema za velike količine podatkov vas povabimo, da sami vnesete podatke z izpolnitvijo obrazca.
Kdor elekronskemu izpolnjevanju ni vešč, lahko obrazec v tiskani obliki prejme v župnijski pisarni.

Neglede na sistem PasIS, vse stare evidence ostajajo v nespremenjeni obliki; sčasoma se bodo tudi te prenesle v nov sistem. Izpolnjen obrazec v e-obliki prosimo pošljite na e-naslov župnije: info@zupnija-jarse.net

Molitev papeža Frančiška za jubilejno leto

Gospod Jezus Kristus,
učil si nas, naj bomo usmiljeni, kakor je nebeški Oče,
in rekel si nam, da kdor vidi tebe, vidi Njega.
Pokaži nam svoje obličje in bomo rešeni.

Tvoj ljubezni poln pogled je osvobodil Zaheja in Mateja zasužnjenosti z denarjem,
prešuštnico in Magdaleno iskanja sreče v ustvarjenih stvareh.
Ganil je Petra, da je po izdaji jokal,
in je zagotovil raj skesanemu razbojniku.

Stori, da bo vsak od nas prisluhnil, kakor da je njemu namenjena beseda, ki si jo rekel Samarijanki:
'Če bi poznala Božji dar!'

Ti si vidno obličje nevidnega Očeta,
Boga, ki izraža svojo vsemogočnost predvsem z odpuščanjem in usmiljenjem.
Stori, da bo Cerkev v svetu vidno obličje Tebe, njenega vstalega in v slavi bivajočega Gospoda.

Hotel si, naj bodo tvoji služabniki oblečeni v slabost,
da bodo imeli pravo sočutje do tistih, ki so v nevednosti in zmoti.
Stori, da se bo vsak, h kateremu se bo približal kdorkoli od njih,
čutil pričakovanega, ljubljenega in da mu je od Boga odpuščeno.

Pošlji svojega Duha ter z njegovim maziljenjem vse posveti,
da bo jubilej Usmiljenja leto Gospodove milosti
in bo lahko tvoja Cerkev s prenovljenim navdušenjem revežem prinašala veselo sporočilo,
razglašala zapornikom ter zatiranim svobodo in slepim vračala vid.

Po priprošnji Marije, Matere Usmiljenja to prosimo tebe,
ki živiš in kraljuješ z Očetom in Svetim Duhom na veke vekov. Amen.

Župnija Jarše

Župnijski urad Jarše
Jarška cesta 65, Srednje Jarše
SI-1230 Domžale

Telefon: 01 721 29 63
Mobilni telefon: 031 689 970
E-naslov: info@zupnija-jarse.net

TRR: SI56 0230 4009 1602 254 (NLB d.d.)
Davčna številka: 61732087

Upravitelj: Matjaž Križnar, župnik

 

Nedeljske svete maše

 • sobota ob 18. uri v kapeli;
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v kapeli
 • nedelja ob 8. uri v kapeli;
 • nedelja ob 10. uri v cerkvi v Grobljah.


Delavniške svete maše

 • ponedeljek in torek: ob 18. uri v cerkvi;
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v cerkvi
 • sreda: ob 7. uri v kapeli;
 • četrtek in petek: ob 18. uri v kapeli.
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v kapeli

 

Župnijska pisarna

Župnijska pisarna je odprta vsak ponedeljek od 16.00 do 17.30, ter vsak torek od 10.00 do 12.00.

V juniju, juliju in avgustu je župnijska pisarna odprta samo po vsaki sveti maši.
Na cerkvene in državne praznike je župnijska pisarna zaprta.

 

Spovedovanje

Redno spovedovanje je ob nedeljah in praznikih, ob torkih in četrtkih, na prve petke v mesecu, dvajset minut pred sveto mašo in na vašo željo tudi druge dneve.

Krsti, poroki, pogrebi, ...

Krsti so vsako tretjo nedeljo v mesecu. Potrebne so predhodne prijave v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Za cerkveno poroko naj se oglasita zaročenca vsaj tri mesece prej v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Bolnike in ostarele obiskujem po domovih vsak prvi petek v mesecu. Domači poskrbite za duhovno oskrbo svojih najbližjih in sporočite potrebo po obisku domačemu župniku.


Za dan in uro cerkvenega pogreba se najprej dogovorite z domačim župnikom.

Župnijska knjižnica je odprta po predhodnem dogovoru.