01 721 29 63         info@zupnija-jarse.net

Župnija Jaršepri Domžalah

 • ŽUPNIJA JARŠE pri Domžalah

Napoved bližnjih dogodkov

Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni! Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.

Jn 15,7-12

Je zdaj res čas jamranja,
jeze, strahu?
Čas omejevanja,
prepovedi in kratenja naših pravic?

Zagotovo je vsakemu posamezniku kdaj težko, morda je teža bremena majhna ali tako težka, da je težko priznati in še prositi
za pomoč.

Naj bo to čas, ko se ne zapiramo v svoje hiše, svoje sobe in svoje srce. To je čas, ko mora jamranje prerasti v čas molitve. Ko mora jezo zamenjati solidarnost in hvaležnost, za to kar kljub vsemu imam. Ko mora strah izpuhteti, na njegovo mesto pa postavimo upanje in ljubezen.

Čas omejevanja je lahko blagoslovljen čas notranje svobode in ogromnih priložnosti, ki nam jih okolje ob prevelikih materialnih možnostih jemlje.

Sami tega ne bomo zmogli, saj sami sebe ne moremo odrešiti.

Molitev nas kliče in vabi, da skozi njo vzpodbudimo hvaležnost, misel in prošnjo za druge, da svoje srce odpremo navzven in si damo možnost, da smo del Jezusovega rojstva in življenja,
ko je dal svoje življenje za vse nas. In tako, damo svoje življenje
za druge.

Obhajanje sv. maš z ljudstvom in prejem
sv. obhajila

Obhajilo lahko prejmete kot do sedaj, ob dnevih in urah kot so zapisane v Grobeljskem zvonu. V zadnjem obdobju je prišlo do nekaterih sprostitev glede zbiranja pri bogoslužju.

Trenutno je pri sv. maši je lahko navzoče eno gospodinjstvo na 30 m2, to je v našem primeru 6 gospodinjstev v kapeli ter 5 gospodinjstev v cerkevi. Kor je rezerviran izključno za organista/-ko.

Zbiranje pred in po sv. maši ni dovoljeno. Upoštevajmo vsa sprotna priporočila, ki jih daje SŠK na podlagi priporočil NIJZ.

Teden molitve za edinost 2021

V minulem letu je ekumensko gibanje obhajalo dve pomembni obletnici: 60. obletnico Papeškega sveta za edinost in 25. obletnico izida okrožnice papeža Janeza Pavla II. Da bi bili eno (Ut unim sint) o ekumenizmu. Tajništvo je v pripravi na koncil ustanovil papež Janez XXIII. To je bil človek izredne odprtosti in širine, prijatelj tako pravoslavnih kot protestantov in človek daljnosežnih odločitev. Imel je pogum sklicati koncil, ki si je za enega glavnih ciljev zadal »pospeševati obnovitev edinosti med vsemi kristjani« (E1). Na koncilu (1962–1965) se je Katoliška cerkev nepreklicno odločila za pot ekumenizma in podala zanj jasna načela. V ekumenskem gibanju je prepoznala delovanje Svetega Duha, ki »v vseh Kristusovih učencih budi željo in prizadevanje, da bi se vsi na način, ki ga je določil Kristus, miroljubno zedinili v eni čredi pod enim pastirjem« (C 15).

Sveti Janez Pavel II. je v okrožnici Da bi bili eno z vsem srcem obnovil in podkrepil odločitev koncila. Gre za prizadevanje na poti, ki ne pozna vrnitve nazaj. Poudaril je, da vera vse člane Cerkve zavezuje k sodelovanju pri ekumenskem gibanju: »Verovati v Kristusa pomeni hoteti edinost.«

Zadnjih deset let je vodstvo Papeškega sveta za edinost zaupano švicarskemu kardinalu Kurtu Kochu. Ta je ob omenjenih obletnicah zapisal, da ekumenizem sloni na treh stebrih, ki so: dialog ljubezni, dialog resnice in iskreno ter složno pridruževanje vseh vernikov Jezusovi velikoduhovniški molitvi, »da bi bili vsi eno«. Povedal je tudi, da »obstaja v jedru en sam ekumenski minister, to je Sveti Duh. Tako imenovani ekumenski delavci smo samo bolj ali manj nebogljeno orodje.«

Komisija za ekumenizem in medverski dialog je tudi letos pripravila knjižico z berili in nagovori za vseh osem dni (18. – 25. januarja) in vabi vse, da bi v oteženih razmerah še pomnožili molitev za edinost. Glavna misel letošnjega tedna molitve se glasi: »Ostanite v moji ljubezni in obrodili boste obilo sadu« (prim. Jn 15,59).

Gradivo so pomagale pripraviti sestre iz ekumenske redovne skupnosti Grandchamp v Švici. V besedilih so podelile z nami izkušnjo in modrost svojega kontemplativnega življenja in povedale, kateri so sadovi molitve za edinost: tesnejše občestvo z brati in sestrami v Kristusu in večja solidarnost z vsem stvarstvom.

Spletni svetopisemski maraton 2021

»Med vami bom hodil« je naslov letošnjega Svetopisemskega maratona, ki se bo odvijal od 23. do 29. januarja 2021. Zaradi epidemije se bodo branje Svetega pisma in spremljevalni dogodki odvijali preko spleta.

Običajno so pri neprekinjenem sedemdnevnem branju Božje besede v Ljubljani sodelovale skupine iz ljubljanskih
in okoliških župnij. Tokrat pa bo možnost,
da se prijavijo skupine iz vseh koncev Slovenije. Bralci se lahko prijavijo na spletni strani Svetopisemskega maratona
(www.svetopisemskimaraton.si) in potem bo voditelj skupine dobil vsa potrebna navodila.

Za mini župnijski maraton so prijave prav tako na spletni strani, kjer so na voljo gradiva in potrebne informacije. Letos pa prav posebej spodbujamo družinske maratone, za katere smo pripravili tudi gradiva (za zakonce in za otroke), ki bodo na voljo na spletni strani.

Praznik spreobrnitve apostola Pavla

V Katoliški cerkvi 25. januarja praznujemo god spreobrnitve apostola Pavla.

Apostol Pavel je bil najprej poznan po tem, da je preganjal prve kristjane, po videnju pred Damaskom pa je iz preganjalca Kristusa postal apostol, o čemer poročajo štirje svetopisemski odlomki: Apostolska dela 9,1–19, Apostolska dela 22,1–21, Apostolska dela 26,6–16 in Pismo Galačanom 1,11–24.

Po spreobrnjenju in daljši notranji in zunanji pripravi na osebno poslanstvo je evangelij ponesel poganskim ljudstvom po skorajda vsem tedaj znanem svetu. Znan je tudi po 14-ih pismih, ki so namenjena različnim cerkvenim skupnostim in so sestavni del Svetega pisma Nove zaveze.

Pavel je umrl mučeniške smrti v Rimu. V cerkvenem bogoslužnem koledarju poleg Pavlovega godovnega dneva (29. junija, ko obhajamo god prvakov apostolov Petra in Pavla) v bogoslužju obhajamo tudi spomin na njegovo spreobrnitev (25. januarja).

Jezusovo darovanje, svečnica

V Katoliški Cerkvi 2. februarja praznujemo Jezusovo darovanje v templju ali svečnico. Prvotno ime praznika je bilo Marijino očiščevanje, kajti po Mojzesovi postavi je morala vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti dan po porodu priti v tempelj, tam darovati in se tako »očistiti«. Temu predpisu se je podredila tudi Marija, Jezusova mati. Ona je Jezusa spočela in rodila deviško, zato je obred očiščevanja ni obvezoval, vendar se mu je podvrgla. Kakor v vsem, se je tudi v tem pokazala za Gospodovo deklo in izpolnila Božjo postavo. Zapis o tem dogodku se v Svetem pismu nahaja v Lukovem evangeliju.

Spomin na ta dogodek je prva Cerkev v Jeruzalemu obhajala že ob koncu 4. stoletja. Praznovanje je bilo zelo slovesno: obsegalo je procesijo, pridigo in mašo, sprva pa še ni imelo posebnega imena. Ko se je praznovanje širilo, je ime dobilo po srečanju s starčkom Simeonom in Ano v jeruzalemskem templju. V ljudskem praznovanju je stopilo v ospredje proslavljanje Kristusa, ki ga je Simeon v svojem hvalospevu imenoval »luč v razsvetljenje poganov«. Na besede starčka Simeona se sklicuje starodavni bogoslužni običaj blagoslavljanja sveč, ki se razvije v procesijo s svečami. O tem obredu poroča znamenita romarica Silvija v svojem spisu s konca 4. stoletja, ki se nanaša na Jeruzalem. Za Rim poročilo o tem obredu in procesiji iz ene cerkve v drugo obstaja iz časa papeža Sergija I. (687–692).

Po obredu blagoslavljanja sveč »je praznik znan kot svečnica oziroma praznik luči. Hrepenenje po svetlobi je med prvobitnimi značilnostmi človeške narave,« piše slovenski etnograf Niko Kuret (1906–1995). Cerkev, ki je na ta dan uvedla blagoslov sveč in obhod z gorečimi svečami, je upoštevala človeško naravo in starodavno izročilo; šego je povzdignila v svet nadnarave,
v cerkven obred: v njem
je »luč« prispodoba
Mesija, ki »razsvetljuje
človeštvo«, mu
razodeva smisel
sveta in
življenja.

God škofa in mučenca sv. Blaža

3. februarja praznujemo god škofa in mučenca sv. Blaža.

Legenda, ki se opira na zgodovinsko jedro, namreč opisuje, da je bil sv. Blaž najprej zdravnik, potem pa škof v mestu Sebaste v Armeniji. Živel je med 3. in 4. stoletjem, mučeniške smrti pa naj bi najverjetneje umrl leta 316. Ko je začel cesar Licinij kristjane preganjati, so prijeli tudi Blaža. Peljali so ga pred sodnika. Nasproti mu je prihitela vdova s svojim edinim sinom ter jokaje prosila svetnika, naj ji reši dragega edinca gotove smrti, saj je požrl ribjo kost in se je skoraj zadušil. Sv. Blaž je pomolil, mladeniča blagoslovil in ozdravljenega vrnil srečni materi. Sam je šel naprej v trpljenje in mučeniško smrt. V povezavi s tem čudežem Cerkev vsako leto podeljuje Blažev blagoslov. Škof, duhovnik ali diakon slovesno blagoslovi sveči za blagoslov, ju med seboj poveže v obliki križa ter ju približa grlu vsakega vernika, ki želi prejeti blagoslov.

Letos bo blagoslov sv. Blaža prilagojen razmeram, ki bodo določene s strani NIJZ.

God sv. Valentina

God sv. Valentina, mučenca, v Katoliški cerkvi praznujemo 14. februarja. Pod vplivom angleških in francoskih navad se je dan mednarodno uveljavil kot dan zaročencev, ko si ti med seboj na poseben način izkažejo pozornost z obdarovanjem.

Uradni rimski martirologij 14. februarja beleži samo enega sv. Valentina, čeprav naj bi obstajali kar trije istoimenski mučenci. Prva slika sv. Valentina se je pojavila v Nürenberški kroniki (1493). Besedilo ga opisuje kot rimskega duhovnika, ki je pretrpel mučeništvo pod cesarjem Klavdijem II. (268–270 po Kr.), znanim pod vzdevkom Klavdij Gotski. Rimske oblasti so ga priprle, ker je poročal krščanske pare in tudi sicer pomagal kristjanom, ki jih je cesar preganjal. Pomoč kristjanom je bila v tem času kaznivo dejanje. Klavdiju je bil zapornik všeč, dokler ga ta ni skušal spreobrniti, ob čemer ga je cesar obsodil na smrt. Pretepli so ga s koli in kamenjali, ker pa še ni umrl, so ga končno obglavili pri Flaminijskih vratih.

Češčenje sv. Valentina se je hitro razširilo po Evropi. Njegov god so praznovali tudi v zaupanju v moč njegove priprošnje. Njegovo ime izhaja iz latinske besede valens, kar pomeni močan in zdrav, zato so ga imeli za priprošnjika zoper telesne slabosti in kužna obolenja. Svetnikov god največkrat obhajamo v predpustnem času, ki je bil od nekdaj namenjen svatovanjem, in iz tega razloga so se mu priporočali novoporočenci. Valentinovo je ob koncu trde zime, zato so se mu priporočali tudi mladostniki in čebelarji, ker se njihove »muhe« zbudijo iz zimskega spanja.

Po eni od rimskih legend je svetnik vrnil vid slepi poganski deklici, ki se je po spregledanju z vso družino dala krstiti. Sv. Valentin je zato zavetnik za očesno zdravje in pravo notranje spoznanje. Druga legenda spregovori o tem, da je svetnik ozdravil epileptičnega sina pogana, zato ga upodabljajo z otrokom, ki mu – v krču zvit – leži pod nogami in na tej osnovi velja tudi za priprošnjika epileptičnih bolnikov.

Do 31. maja 2021 namenite 1,0 % svoje dohodnine za
delovanje Katoliške cerkve

Lepo vas vabimo, da do 31. maja 2021 1,0 % svoje dohodnine namenite v podporo Katoliški cerkvi. Z namenitvijo dela dohodnine boste svoj dar namenili za delovanje naše Cerkve, duhovnikov, župnij, vrtcev in šol ter dobrodelnih ustanov.

Prosimo vas, da svojo izjavo o namenitvi dela dohodnine
čim prej izpolnite preko sistema e-davkov (varni elektronski podpis ni potreben) ali po pošti na davčni urad preko posebnega obrazca, ki ga najdete na spletnih straneh
Katoliške cerkve (www.katoliska-cerkev.si).

Obnovimo naročnino za verski tisk ali se odločimo za novo letno naročnino verskega tiska. Naj bo v vsaki krščanski družini vsaj en verski časopis ali revija. Vabljeni, da po svojih zmožnostih podprite tudi radio OGNJIŠČE in televizijo EKSODUS.

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih

 • 24. januar, 3. nedelja med letom

  Slomškova/Jelovškova

 • 31. januar, nedelja Božje besede

  Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica

 • 7. februar, 5. nedelja med letom

  Srednje Jarše

 • 14. februar, 6. nedelja med letom

  Zgornje Jarše

Slavljenje »Živi na polno « bo v nedeljo, 17. januarja in
7. februarja, po domovih.

Kateheza za odrasle »Hočem živeti« bo v nedeljo, 14. februarja, ob 20. uri preko interneta.

Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek, 18. januarja, po domovih.

Redna seja ŽPS bo v torek, 9. februarja, ob 19. uri preko
interneta. Člani in članice, lepo vabljeni.

Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek,
5. februarja, dopoldan.

Redne aktivnosti v župniji

Koledar rednih tedenskih in mesečnih aktivnosti, ki potekajo v župniji skozi vse pastoralno leto. Podrobnejše dogajanje za vsak mesec posebej najdete v zadnji številki župnijskega oznanila Grobeljski zvon.

ponedeljek
Uradne ure župnijske pisarne
16.00-17.30 / pisarna
Molitvena ura Božjega Usmiljenje
18.30-19.00 / cerkev
Srečanje Karitas
19.00-20.00 / sejna soba
Srečanje Karitas poteka vsak drugi ponedeljek v mesecu.
torek
Uradne ure župnijske pisarne
10.00-12.00 / pisarna
Seja ŽPS
18.00-21.30 / sejna soba
Seja ŽPS poteka vsak drugi torek v mesecu. Srečanje se začene s skupno sv. mašo, po njej sledi srečanje članov.
sreda
Pevska vaja MlPZ
19.00-21.00 / sejna soba
Pevska vaja OdPZ
20.00-21.30 / kapela
petek
Obisk bolnih in ostarelih po domovih
09.00-13.00 / Župnija Jarše
Obisk bolnih in ostarelih župljanov, ki ne morejo več v cerkev, pa si vseeno želi prejeti zakramente (spoved, obhajilo, maziljenje,...), je vsak prvi petek v mesecu. V kolikor želite obisk duhovnika na domu, to sporoči v župnijsko pisarno.
Ministrantska skupina
17.00-18.00 / mladinska soba
Mladinska skupina
20.00-22.00 / mladinska soba
sobota
Krašenje in čiščenje cerkve
08.00-11.00 / cerkev
Razpored je objavljen v zadnji številki oznanila.
Pevska vaja OPZ
10.00-11.00 / kapela
nedelja
Krstna nedelja
10.00-11.00 / cerkev
Krstna nedelja je vsako tretno nedeljo v mesecu. Za krst se je potrebno predhodno prijaviti v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Prehod na centralni sistem PasIS

PasIS je centralni pastoralni informacijski sistem, ki je namenjen preglednemu vodenju slovenskih katoliških župnij. Z uvedbo sistema PasIS želijo vsi ordinariji slovenskih (nad)škofij poenotiti in izboljšati vodenje matičnih knjig ter vzpostaviti kvalitetne in pregledne pastoralne evidence na področju številnih pastoralnih dejavnosti.

Tudi naša župnija prehaja na omenjeni sistem.

Ker gre v ozadju sistema za velike količine podatkov vas povabimo, da sami vnesete podatke z izpolnitvijo obrazca.
Kdor elekronskemu izpolnjevanju ni vešč, lahko obrazec v tiskani obliki prejme v župnijski pisarni.

Neglede na sistem PasIS, vse stare evidence ostajajo v nespremenjeni obliki; sčasoma se bodo tudi te prenesle v nov sistem. Izpolnjen obrazec v e-obliki prosimo pošljite na e-naslov župnije: info@zupnija-jarse.net

Molitev papeža Frančiška za jubilejno leto

Gospod Jezus Kristus,
učil si nas, naj bomo usmiljeni, kakor je nebeški Oče,
in rekel si nam, da kdor vidi tebe, vidi Njega.
Pokaži nam svoje obličje in bomo rešeni.

Tvoj ljubezni poln pogled je osvobodil Zaheja in Mateja zasužnjenosti z denarjem,
prešuštnico in Magdaleno iskanja sreče v ustvarjenih stvareh.
Ganil je Petra, da je po izdaji jokal,
in je zagotovil raj skesanemu razbojniku.

Stori, da bo vsak od nas prisluhnil, kakor da je njemu namenjena beseda, ki si jo rekel Samarijanki:
'Če bi poznala Božji dar!'

Ti si vidno obličje nevidnega Očeta,
Boga, ki izraža svojo vsemogočnost predvsem z odpuščanjem in usmiljenjem.
Stori, da bo Cerkev v svetu vidno obličje Tebe, njenega vstalega in v slavi bivajočega Gospoda.

Hotel si, naj bodo tvoji služabniki oblečeni v slabost,
da bodo imeli pravo sočutje do tistih, ki so v nevednosti in zmoti.
Stori, da se bo vsak, h kateremu se bo približal kdorkoli od njih,
čutil pričakovanega, ljubljenega in da mu je od Boga odpuščeno.

Pošlji svojega Duha ter z njegovim maziljenjem vse posveti,
da bo jubilej Usmiljenja leto Gospodove milosti
in bo lahko tvoja Cerkev s prenovljenim navdušenjem revežem prinašala veselo sporočilo,
razglašala zapornikom ter zatiranim svobodo in slepim vračala vid.

Po priprošnji Marije, Matere Usmiljenja to prosimo tebe,
ki živiš in kraljuješ z Očetom in Svetim Duhom na veke vekov. Amen.

Župnija Jarše

Župnijski urad Jarše
Jarška cesta 65, Srednje Jarše
SI-1230 Domžale

Telefon: 01 721 29 63
Mobilni telefon: 031 689 970
E-naslov: info@zupnija-jarse.net

TRR: SI56 0230 4009 1602 254 (NLB d.d.)
Davčna številka: 61732087

Upravitelj: Matjaž Križnar, župnik

 

Nedeljske svete maše

 • sobota ob 18. uri v kapeli;
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v kapeli
 • nedelja ob 8. uri v kapeli;
 • nedelja ob 10. uri v cerkvi v Grobljah.


Delavniške svete maše

 • ponedeljek in torek: ob 18. uri v cerkvi;
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v cerkvi
 • sreda: ob 7. uri v kapeli;
 • četrtek in petek: ob 18. uri v kapeli.
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v kapeli

 

Župnijska pisarna

Župnijska pisarna je odprta vsak ponedeljek od 16.00 do 17.30, ter vsak torek od 10.00 do 12.00.

V juniju, juliju in avgustu je župnijska pisarna odprta samo po vsaki sveti maši.
Na cerkvene in državne praznike je župnijska pisarna zaprta.

 

Spovedovanje

Redno spovedovanje je ob nedeljah in praznikih, ob torkih in četrtkih, na prve petke v mesecu, dvajset minut pred sveto mašo in na vašo željo tudi druge dneve.

Krsti, poroki, pogrebi, ...

Krsti so vsako tretjo nedeljo v mesecu. Potrebne so predhodne prijave v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Za cerkveno poroko naj se oglasita zaročenca vsaj tri mesece prej v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Bolnike in ostarele obiskujem po domovih vsak prvi petek v mesecu. Domači poskrbite za duhovno oskrbo svojih najbližjih in sporočite potrebo po obisku domačemu župniku.


Za dan in uro cerkvenega pogreba se najprej dogovorite z domačim župnikom.

Župnijska knjižnica je odprta po predhodnem dogovoru.