01 721 29 63         info@zupnija-jarse.net

Župnija Jaršepri Domžalah

 • ŽUPNIJA JARŠE pri Domžalah

Napoved bližnjih dogodkov

Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo duha. Dejal jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? Poglejte moje roke in moje noge, da sem jaz sam. Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz.« Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge. Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: »Imate tukaj kakšno jed?« Ponudili so mu kos pečene ribe. Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel.

Lk 24,36-43

 

»Tolažnik ne prikaže kot da je vse lepo,
ne ostrani zla z magično paličico, ampak vliva resnično
življenjsko moč, ki ni izostanek problemov, ampak gotovost, da smo ljubljeni in da nam Kristus vedno odpušča,
saj je za nas premagal greh, smrt in strah.

Danes je praznik našega upanja: ničesar in nihče nas
ne bo mogel nikoli ločiti od njegove ljubezni.«

(papež Frančišek)

Svetloba vstalega Kristusa naj napolni Vaše srce in duha z
veseljem in upanjem. Gospod je vstal. Aleluja!

Želim Vam obilo velikonočnega veselja,
Matjaž Križnar, žpk s sodelavci

Velika noč Gospodovega vstajenja

Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik, ker ta dan praznujemo največji čudež in temelj naše vere, ki je vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih. Letos bomo veliko noč obhajali 21. aprila.

Na začetku je bilo velikonočno izkustvo izkustvo srečanja: razkropljenim in prestrašenim učencem velikega petka se prikaže Jezus kot živ. Grob, kraj smrti, z vstajenjem postane kraj upanja; ni več prostor, okrog katerega bi se zbirali, ampak kraj, na katerem se vse šele začenja. Jezus Kristus nas je s svojim trpljenjem in smrtjo odrešil, kar pomeni, da greh in smrt nimata zadnje in dokončne besede v našem življenju, ampak nam je Jezus odprl pot v večno življenje. Odrešenje odpira možnost za uresničitev posameznikove osebne svobode, s pomočjo katere lahko človek v polnosti živi prejete talente ter dokazuje, da je življenje z Bogom močnejše od smrti.

Jezus je v svojem zemeljskem življenju večkrat napovedal svojo smrt in vstajenje od mrtvih, ki bo pomenila osvoboditev od brezupnega položaja človeka v končnem zemeljskem življenju. Jezusova obuditev od mrtvih opredeli zgodovino sveta kot poslednjo zgodovino, ki skriva v sebi pričakovanje novega stvarstva. Kristus vstane in zavzame dejaven odnos do svoje zgodovine in zgodovine tistih, za katere se je daroval v smrt. Velikonočni dogodek je zmagoslavje svobode, milosti in ljubezni.

Kristjani verujemo v Jezusovo vstajenje zaradi pričevanj oseb, ki se jim je Jezus prikazal po vstajenju in jim z očitnimi znamenji dokazal svojo istovetnost. Dva učenca na poti v Emavs sta ga prepoznala po lomljenju kruha.

Skrivnost vstajenja lahko razumemo samo v moči vere, ki je presežni Božji dar. Čeprav k razumevanju verske resnice pripomorejo številni materialni dokazi, je vera v Kristusovo vstajenje sad vzgoje in osebne duhovne poti. Po starodavni slovenski navadi po župnijah potekajo vstajenjske procesije z Najsvetejšim v različnih oblikah v jutranjih urah.

Aleluja

Velika noč je praznik veselja in upanja. Veselje kristjani izražamo z vzklikom aleluja, ki izhaja iz hebrejskih besed hallelu in Yah, kar pomeni: slavite Jahveja, to je Boga. Alelujo pojemo pred evangelijem, ki je veselo oznanilo. Aleluja je star bogoslužni vzklik v čast in hvalo Jahveju, ki se pogosto nahaja na začetku in na koncu psalmov.

Veselje ob veliki noči je težko izraziti z eno samo besedo, zato se beseda aleluja večkrat ponavlja kot refren. Pred največjim Jezusovim čudežem, vstajenjem od mrtvih, človeške besede ne zadoščajo. Petje aleluje je podobno vriskanju planinca v gorah, ki se na tak način veseli čudovitega sončnega vzhoda. Občutij srca ne izpove z besedami, ampak jih izrazi z vriskanjem. Podobno se zgodi kristjanu: ob pogledu na Sonce – Jezusa Kristusa, ki je vzšlo nad temo velikega petka, ne najde pravih besed. Ostane mu samo jecljajoča, začudena, vesela aleluja.

Staro ime za veliko noč je pasha, ki pomeni prehod v Božje mesto, na čigar ulicah se poje aleluja. Pride ura, ko bo tudi v temine našega življenja posijalo neminljivo sonce in bomo peli večno alelujo.

Velikonočni ponedeljek

Na velikonočni ponedeljek želimo kristjani utrditi našo vero v vstalega Jezusa tako, da veselo novico o vstajenju delimo s prijatelji in se skupaj z njimi veselimo. Kakor sta učenca na poti v mesto Emavs razpravljala o Kristusovem vstajenju in ga prepoznala po lomljenju kruha, tako smo kristjani povabljeni, da živimo veliko noč v vsakdanjem življenju s spominjanjem na zmago življenja.

Tradicionalno so obiski in voščila na ta dan dobra priložnost za obisk in veselo oznanilo.

14. radijski misijon na Radiu Ognjišče »Cerkev je mlada«

14. radijski misijon na Radiu Ognjišče pod geslom »Cerkev je mlada« bo potekal od 7. do 13. aprila 2019.

S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih (ob 17.00) bodo sodelovali: kardinal Luis Antonio Tagle, nadškof Alojzij Cvikl, p. Marko Ivan Rupnik, Sašo Mugerli, p. Branko Cestnik, br. Jaro Knežević in p. Toni Brinjovc.

V kratkih govorih, svetovalnici in pogovorih bodo sodelovali še drugi duhovniki, redovniki, redovnice in laiki.

Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17. uri, pogovorni večer, v katerem boste lahko sodelovali poslušalci, pa ob 20. uri.

V času misijona bo od ponedeljka do petka tudi radijska sv. maša in sicer ob 19. uri.

Vabljeni k poslušanju.

Praznovanje Velikega
tedna v naši župniji

Cvetno nedeljo bomo
obhajali v nedeljo, 14. aprila.
S to nedeljo vstopamo v praznovanje Velikega tedna. Spominjamo se Jezusovega slovesnega vhoda v mesto Jeruzalem. V spomin na ta dogodek blagoslavljamo zelenje in butarice. Oljčne vejice boste lahko prejeli že na tiho nedeljo, dar za oljčne vejice bomo letos namenili za obnove stehe župnišča.

Blagoslovi zelenja na cvetno nedeljo bodo pri obeh nedeljskih svetih mašah, slovesni pa pri sveti maši ob 10. uri v cerkvi. V primeru lepega vremena se k blagoslovu zberemo pred cerkvijo in gremo nato v slovesnem sprevodu skupaj v cerkev.

Spodbujamo vse veroučence, da doma izdelate butarice. K jutranji maši ob 8. uri bodo člani TD Jarše-Rodica k blagoslovu prinesli butaro velikanko.

Priložnost za sveto spoved bo na cvetno nedeljo dopoldne, ter na petek pred cvetno nedeljo, 13. aprila. Spovedovanje bo potekalo ves dan, od 7. do 19. ure v cerkvi v Domžalah.

Obredi velikega četrtka bodo ob 18. uri v cerkvi. Nato ste lepo vabljeni k molitvi z Jezusom na Oljski gori. Molili bomo za nove duhovne poklice.

Na veliki petek je strogi post. Ob 15. uri, ob uri Jezusove smrti, bomo v cerkvi molili uro Božjega Usmiljenja.

Obredi velikega petka se pričnejo ob 18. uri v cerkvi. Po obredih vabljeni še k pobožnosti križevega pota.

Na veliko soboto zjutraj ob 7. uri bo pred cerkvijo blagoslov ognja in vode. Preko celega dneva pa ste lepo povabljeni k
molitvi pri Božjem grobu. Najsvetejše bo v cerkvi izpostavljeno od 7. do 9. ure in
od 15.30 do 17. ure.

Blagoslov velikonočnih jedil bo ob 9. uri v cerkvi, ob 11. uri v kapeli, ob 15. uri v cerkvi in ob 16. uri v kapeli župnišča. Velikonočna vigilija, najslovesnejše bogoslužje vsega cerkvenega leta, bo ob 18. uri.

Vstajenjska procesija na veliko noč bo ob 5.30 zjutraj. V procesiji hodimo po dva in dva, ter sodelujemo s petjem velikonočnih pesmi ter zbrano molitvijo in tihoto.

Vrstni red procesije je sledeči: na začetku kip Vstalega Zveličarja, sledijo otroci, fantje in moški, pevci, manjša bandera, ministranti, svetilki, nebo z Najsvetejšim, ter nato dekleta in žene.

Na veliko noč bodo slovesne svete maše ob 6. (5.30 vstajenska procesija), 8. in 10. uri.

Pri vseh svetih mašah na veliko noč bo darovanje (»ofer«) za obnovo strehe na župnišču. Za vsak vaš iskren dar Bog povrni!

Na velikonočni ponedeljek bo sveta maša ob 8. uri v kapeli in ob 10. uri v cerkvi.

Od velike noči do bele nedelje praznujemo velikonočno osmino kot en sam velikonočni praznik, zato povabljeni v večjem številu k svetim mašam, oziroma k molitvenim uram Božjega usmiljenja.

Devetdnevnica Božjega usmiljenja

Devetdnevnica Božjega usmiljenja bo potekala od velikega petka (ob 15. uri v cerkvi) do sobote, 27. aprila, kot priprava na belo nedeljo – nedeljo Božjega usmiljenja.

Namen je spreobrnjenje vsakega človeka, vsega sveta in spoznanje neizmernega Božjega usmiljenja.

Na veliko soboto jo bomo molili pol ure pred večerno sv. mašo, na velikonočno nedeljo pred 10. sv. mašo, na velikonočni ponedeljek pred 8. sv. mašo, ter vse ostale dneve (vključno s soboto) pol ure pred svetimi mašami.

Bela nedelja - nedelja Božjega usmiljenja

Obhajamo belo nedeljo, spomin na čase, ko so na veliko noč krščevali in novokrščenci so si takrat nadeli belo tuniko, belo oblačilo in jo kot znak veselja in pričevanja vere, ki so jo sprejeli, nosili javno ves teden. Prihodnjo nedeljo pa so jih odložili. In spomin na to se ta nedelja imenuje bela nedelja, hkrati pa je to tudi nedelja Božjega usmiljenja. To nedeljo je za nedeljo Božjega usmiljenja določil blaženi papež Janez Pavel II. in sicer 30. aprila leta 2000. Takrat je namreč razglasil poljsko redovnico Marijo Favstino Kowalsko, posebno glasnico Božjega usmiljenja, za svetnico in ob tem dejal, da se bo druga nedelja po veliki noči »odslej v vsej Cerkvi imenovala nedelja Božjega usmiljenja.«

Spovedovanje pred veliko nočjo

Možnost za spoved bo v petek, 12. aprila, od 7. do 19. ure, v Domžalah, kjer bo potekal dekanijski spovedni dan. Skozi ves dan bodo spovedovali dekanijski duhovniki.

Na cvetno nedeljo bo pri vseh sv. mašah možnost za sveto spoved. Spovedoval bo duhovnik od drugod. Vabljeni, da se v svojih srcih pripravimo na prihajajoče praznike.

Ministrantske vaje v Velikem tednu

Praznovanje velikonočnih praznikov je lahko lepo le, če je skrbno pripravljeno tudi bogoslužje. Za to bodo poskrbeli tudi naši ministranti. Vse ministrante prosim za zanesljivo in resno udeležbo na vseh vajah v Velikem tednu.

Obvezne ministrantske vaje bodo na veliki četrtek, na veliki petek ter veliko soboto ob 17. uri v cerkvi.

Starše prosim za razumevanje.

Veroučna srečanja v času praznikov

V dneh pred velikonočnim tridnevjem bo med rednimi veroučnimi urami spovedovanje. Za razrede, ki imajo verouk v četrtek (veliki četrtek), bo spovedovanje že teden prej, da se bodo lahko udeležili sv. maše na dan zadnje večerje - postavitve zakramenta sv. evharistije. V tednu po veliki noči imajo otroci veroučne počitnice, tako da v tem času ne bo rednih veroučnih srečanj. Namesto tega se naj otroci (skupaj s starši) udeležijo obredov velikega tedna.

Dobrodelna prireditev
za oratorij

Mladi z veseljem vabimo na
dobrodelno prireditev za naš
oratorij, ki bo v nedeljo, 31. marca,
ob 17. uri v Kulturnem domu Groblje.
Sredstva zbrana na prireditvi bodo namenjena izvedbi
letošnjega oratorija, ki bo potekal od 30. junija do 5. julija 2019.

Povabljeni vsi starši, otroci in drugi podporniki oratorija
Jarše, da lahko skupaj otrokom omogočimo lepo preživet počitniški teden.

Oratorijski dan

Dragi otroci, animatorji v soboto, 13. aprila 2019, ob 9. uri za vas pripravljamo oratorijski dan, ki ga zares ne smete zamuditi. Spet se bomo skupaj igrali, peli in se kaj novega naučili - animatorji vas že nestrpno pričakujemo.

Prijavnice bomo delili na dobrodelni prireditvi za oratorij, kasneje pa bodo na voljo pred župniščem. Se vidimo.

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih

 • 7. april, 5. postna, tiha nedelja

  Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica

 • 14. april, cvetna nedelja

  Srednje Jarše

 • 21. april, velika noč

  Zgornje Jarše

 • 28. april, 2. velikonočna, bela nedelja

  Rodica/Češminova/Bernikova/okolica

Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo na veliki petek, 19. aprila, ob 15. uri v cerkvi.

Redno srečanje sodelavcev Karitas bo v ponedeljek, 8. aprila, ob 19. uri v sejni sobi župnišča. Sodelavci, lepo vabljeni.

Redna seja ŽPS bo v torek, 9. aprila. Začeli bomo s sv. mašo
ob 18. uri v cerkvi. Člani in članice, lepo vabljeni.

Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek,
5. aprila, dopoldan.

Redne aktivnosti v župniji

Koledar rednih tedenskih in mesečnih aktivnosti, ki potekajo v župniji skozi vse pastoralno leto. Podrobnejše dogajanje za vsak mesec posebej najdete v zadnji številki župnijskega oznanila Grobeljski zvon.

ponedeljek
Uradne ure župnijske pisarne
16.00-17.30 / pisarna
Molitvena ura Božjega Usmiljenje
18.30-19.00 / cerkev
Srečanje Karitas
19.00-20.00 / sejna soba
Srečanje Karitas poteka vsak drugi ponedeljek v mesecu.
torek
Uradne ure župnijske pisarne
10.00-12.00 / pisarna
Seja ŽPS
18.00-21.30 / sejna soba
Seja ŽPS poteka vsak drugi torek v mesecu. Srečanje se začene s skupno sv. mašo, po njej sledi srečanje članov.
sreda
Pevska vaja MlPZ
19.00-21.00 / sejna soba
Pevska vaja OdPZ
20.00-21.30 / kapela
petek
Obisk bolnih in ostarelih po domovih
09.00-13.00 / Župnija Jarše
Obisk bolnih in ostarelih župljanov, ki ne morejo več v cerkev, pa si vseeno želi prejeti zakramente (spoved, obhajilo, maziljenje,...), je vsak prvi petek v mesecu. V kolikor želite obisk duhovnika na domu, to sporoči v župnijsko pisarno.
Ministrantska skupina
17.00-18.00 / mladinska soba
Mladinska skupina
20.00-22.00 / mladinska soba
sobota
Gasilci pobirajo star papir
08.00-12.00 / Župnija Jarše
Odvoz papirja je vsako drugo in četrto soboto v mesecu.
Krašenje in čiščenje cerkve
08.00-11.00 / cerkev
Razpored je objavljen v zadnji številki oznanila.
Pevska vaja OPZ
10.00-11.00 / kapela
nedelja
Krstna nedelja
10.00-11.00 / cerkev
Krstna nedelja je vsako tretno nedeljo v mesecu. Za krst se je potrebno predhodno prijaviti v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Prehod na centralni sistem PasIS

PasIS je centralni pastoralni informacijski sistem, ki je namenjen preglednemu vodenju slovenskih katoliških župnij. Z uvedbo sistema PasIS želijo vsi ordinariji slovenskih (nad)škofij poenotiti in izboljšati vodenje matičnih knjig ter vzpostaviti kvalitetne in pregledne pastoralne evidence na področju številnih pastoralnih dejavnosti.

Tudi naša župnija prehaja na omenjeni sistem.

Ker gre v ozadju sistema za velike količine podatkov vas povabimo, da sami vnesete podatke z izpolnitvijo obrazca.
Kdor elekronskemu izpolnjevanju ni vešč, lahko obrazec v tiskani obliki prejme v župnijski pisarni.

Neglede na sistem PasIS, vse stare evidence ostajajo v nespremenjeni obliki; sčasoma se bodo tudi te prenesle v nov sistem. Izpolnjen obrazec v e-obliki prosimo pošljite na e-naslov župnije: info@zupnija-jarse.net

Molitev papeža Frančiška za jubilejno leto

Gospod Jezus Kristus,
učil si nas, naj bomo usmiljeni, kakor je nebeški Oče,
in rekel si nam, da kdor vidi tebe, vidi Njega.
Pokaži nam svoje obličje in bomo rešeni.

Tvoj ljubezni poln pogled je osvobodil Zaheja in Mateja zasužnjenosti z denarjem,
prešuštnico in Magdaleno iskanja sreče v ustvarjenih stvareh.
Ganil je Petra, da je po izdaji jokal,
in je zagotovil raj skesanemu razbojniku.

Stori, da bo vsak od nas prisluhnil, kakor da je njemu namenjena beseda, ki si jo rekel Samarijanki:
'Če bi poznala Božji dar!'

Ti si vidno obličje nevidnega Očeta,
Boga, ki izraža svojo vsemogočnost predvsem z odpuščanjem in usmiljenjem.
Stori, da bo Cerkev v svetu vidno obličje Tebe, njenega vstalega in v slavi bivajočega Gospoda.

Hotel si, naj bodo tvoji služabniki oblečeni v slabost,
da bodo imeli pravo sočutje do tistih, ki so v nevednosti in zmoti.
Stori, da se bo vsak, h kateremu se bo približal kdorkoli od njih,
čutil pričakovanega, ljubljenega in da mu je od Boga odpuščeno.

Pošlji svojega Duha ter z njegovim maziljenjem vse posveti,
da bo jubilej Usmiljenja leto Gospodove milosti
in bo lahko tvoja Cerkev s prenovljenim navdušenjem revežem prinašala veselo sporočilo,
razglašala zapornikom ter zatiranim svobodo in slepim vračala vid.

Po priprošnji Marije, Matere Usmiljenja to prosimo tebe,
ki živiš in kraljuješ z Očetom in Svetim Duhom na veke vekov. Amen.

Župnija Jarše

Župnijski urad Jarše
Jarška cesta 65, Srednje Jarše
SI-1230 Domžale

Telefon: 01 721 29 63
Mobilni telefon: 031 689 970
E-naslov: info@zupnija-jarse.net

TRR: SI56 0230 4009 1602 254 (NLB d.d.)
Davčna številka: 61732087

Upravitelj: Matjaž Križnar, župnik

 

Nedeljske svete maše

 • sobota ob 18. uri v kapeli;
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v kapeli
 • nedelja ob 8. uri v kapeli;
 • nedelja ob 10. uri v cerkvi v Grobljah.


Delavniške svete maše

 • ponedeljek in torek: ob 18. uri v cerkvi;
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v cerkvi
 • sreda: ob 7. uri v kapeli;
 • četrtek in petek: ob 18. uri v kapeli.
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v kapeli

 

Župnijska pisarna

Župnijska pisarna je odprta vsak ponedeljek od 16.00 do 17.30, ter vsak torek od 10.00 do 12.00.

V juniju, juliju in avgustu je župnijska pisarna odprta samo po vsaki sveti maši.
Na cerkvene in državne praznike je župnijska pisarna zaprta.

 

Spovedovanje

Redno spovedovanje je ob nedeljah in praznikih, ob torkih in četrtkih, na prve petke v mesecu, dvajset minut pred sveto mašo in na vašo željo tudi druge dneve.

Krsti, poroki, pogrebi, ...

Krsti so vsako tretjo nedeljo v mesecu. Potrebne so predhodne prijave v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Za cerkveno poroko naj se oglasita zaročenca vsaj tri mesece prej v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Bolnike in ostarele obiskujem po domovih vsak prvi petek v mesecu. Domači poskrbite za duhovno oskrbo svojih najbližjih in sporočite potrebo po obisku domačemu župniku.


Za dan in uro cerkvenega pogreba se najprej dogovorite z domačim župnikom.

Župnijska knjižnica je odprta po predhodnem dogovoru.