01 721 29 63         info@zupnija-jarse.net

Župnija Jaršepri Domžalah

 • ŽUPNIJA JARŠE pri Domžalah

Napoved bližnjih dogodkov

Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj jim pridejo pomagat. Prišli so in napolnili oba čolna, tako da sta se začela potapljati. Ko je Simon Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in rekel: »Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!« Nad ulovom rib, ki so jih zajeli, je osupnil on in vsi, ki so bili z njim, prav tako pa tudi Jakob in Janez, Zebedejeva
sinova, ki sta bila Simonova družabnika. Tedaj je Jezus rekel Simonu: »Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi.«
In ko so potegnili čolna na kopno, so pustili vse in šli za njim.«

Lk 5,7-11

... počitnice so. Končno!

Utrujen sem,... od korone, skrbi, službenih obveznosti, previdnosti, informacij, šole, bolezni, ...

Moja »mreža« je strgana, pospravil jo bom v kot, skril ... Ulov je slab. Sicer sem res lovil bolj v plitvini, na globoko mi žal ni uspelo. Vsak izgovor me premaga in odvrne.

A novomašna misel Odrini na globoko in vrzi mrežo je
še močno sveža.

Vsako nedeljo Bog vabi, da prineseš svojo
strgano mrežo, neuspele poskuse, obupe,
utrujenost, jezo in razočaranje.
Bog bo popravil mrežo, z veseljem
napolnil tvoje srce, dal upanje in pogum.

Počitnice niso le počitek telesa, temveč
»krpanje lukenj« svojega doma, telesa in
duše. Počitnice so edinstvena priložnost,
da v miru, brez hitenja razprostremo svoje
mreže, da brez izgovorov odrinemo v
zaupanju z Njim.

Tudi po Tilnovem vzgledu Bog nežno kliče: »Odrini na
globoko, v plitvini ni rib. Odrini na globoko in vrži
mreže, zaupaj mi!«

Zahvala novomašnika

Ob koncu nove maše in ob začetku svoje duhovniške poti želim izreči besedo zahvale.

Težko bi zaobjel vse, ki ste mi kaj dobrega storili, bodisi v letih priprave na duhovništvo bodisi v času priprav na novo mašo, še posebej v teh zadnjih dneh in tednih. Ker bi gotovo koga izpustil, ne bom nikogar posebej izpostavljal in našteval. Marsikaj se vidi na zunaj, vem pa, da je tudi mnogo takih del, ki se ne vidijo in ki nihče ne ve zanje. Vsaj nihče od nas. Bog gotovo vidi in ve za ta dela.

Naj vam tudi obilno poplača vso vašo dobroto. V svojem imenu pa lahko rečem le iskrena hvala: hvala, da ste dali na razpolago sebe, svoj čas in svoje talente, in skupaj pripravili resnično lepo praznovanje. Ko sem včeraj prišel pred župnišče in danes v cerkev in ko sem ujel kakšno stvar iz priprav, sem večkrat ostal kar brez besed in si mislil, da vsega vašega truda in ljubezni, ki je bila vložena v priprave, ne bom mogel primerno poplačati. Še največ, kar sem lahko storil, je bilo, da sem današnjo sveto mašo daroval za vse svoje dobrotnike; in seveda, da se vas bom v molitvi spominjal in prosil za vas še naprej.

Na žalost so razmere take, da prvotno zamišljeno skupno praznovanje, s katerim sem svojo hvaležnost vsaj malo želel pokazati tudi navzven, ni možno. Vesel pa bom vsakega vašega obiska, kamorkoli me bo vodila duhovniška pot.
Najprej za nekaj let v Litijo. Vedno dobrodošli,
in upam, da bomo lahko vsaj malo
nadoknadili to, kar je bilo
predvideno za danes.

Še enkrat hvala za vse in
Bog povrni!

Zahvala ob slovesnosti nove maše

Na dan župnijskega žegnanja, v nedeljo, 12. julija, je ob 10. uri v naši cerkvi svojo novo mašo obhajal naš novomašnik Tilen O. Zupanc. Kljub negotovim razmeram, je slovesnost zelo lepo potekala in bila obiskana v velikem številu.

Iskrena hvala vsem, ki ste v pripravi na novo mašo dali na razpolago svoj čas, svoje telente in sposobnosti in s tem sodelovali pri pripravi slovesnosti:

 • gasilcem prostovoljnega gasilskega društva Jarše – Rodica;
 • članom kulturnega društva Groblje;
 • članom turističnega društva Jarše – Rodica;
 • podjetju Prodnik za vodo v plastenkah, dodatne smetnjake ter odvoz odpadkov;
 • Biotehnični fakulteti, ki je odstopila svoje prostore;
 • lastniku in upravljalcu travnika, na katerem je bilo urejeno parkirišče v času slovesnosti;
 • mežnarjem in ministrantom ter ostalim bogoslužnim sodelavcem;
 • pevcem, organistom, inštrumentalistom in zborovodjem;
 • pritrkovalcem;
 • narodnim nošam;
 • redarjem;
 • krasilkam in vsem, ki ste prišli na pomoč pri pospravljanju cerkve in župnišča;
 • mladim, ki ste pripravili podoknico, sodelovali pri strežbi in opravili številna drobna dela okrog župnišča;
 • gospodinji, žar mojstru in vsem, ki ste pomagali pri pripravi obedov;
 • električarju;
 • fantom in možem, ki ste sodelovali pri podiranju, prevozu in postavljanju mlajev ter darovalcem mlajev;
 • vsem, ki ste priskrbeli in obesili napise na mlajih in v cerkvi;
 • vsem, ki ste postavljali in pospravljali klopi in mize;
 • vsem, ki ste priskrbeli bršljan in ciprese ter pomagali pri pletenju vencev;
 • vsem, ki ste pomagali pri obešanju vencev;
 • vsem, ki ste spekli kruh in pecivo ali prinesli druge dobrote, s katerimi smo pogostili udeležence nove maše;
 • vsem, ki ste pomagali pri pripravi in prevozu peciva;
 • vsem, ki ste kakorkoli sodelovali, da je slovesnost lepo potekala.

Skupaj smo tako lahko doživeli nepozabne dni, polne hvaležnosti in Božjega blagoslova.

Bog vam povrni!

Video posnetek nove maše

V prednaročilu že lahko dobite video posnetek spremljevalnih dogodkov in slovesnosti nove maše, ki bo na voljo na DVD zgoščenki ali USB ključku. Naročite ju lahko z vpisom na list, ki je na voljo pred vhodom v kapelo ali pred cerkvijo.

Cena obeh medijev bo znana naknadno.

Marijino vnebovzetje

Praznik Marije Device so v Jeruzalemski Cerkvi začeli obhajati že kmalu po koncilu v Efezu leta 431 po Kr. in ga povezovali z Marijinim odhodom s tega sveta. Čeprav Marijino vnebovzetje sodi med najstarejše Marijine praznike (prve omembe segajo še v obdobje pred 4. st. po Kr.), je papež Pij XII. (1939–1958) versko resnico o Marijinem vnebovzetju slovesno razglasil šele leta 1950 z apostolsko konstitucijo Munificentissimus Deus. Številne cerkve po svetu – od mogočnih katedral do vaških in božjepotnih cerkvic – izpričujejo stoletno vero v Marijino vnebovzetje.

V Sloveniji je Mariji posvečenih veliko župnijskih, podružničnih, zlasti pa božjepotnih cerkva in kapelic, zato je Marijino vnebovzetje v našem verskem izročilu globoko zakoreninjeno. Katoliška in Pravoslavna Cerkev ta praznik obhajata na isti dan.

V preteklosti so ljudje na ta dan veliko romali. Romanja imajo globlji verski pomen zato, ker verujoče spominjajo, da je naše celotno zemeljsko življenje pravzaprav romanje, katerega cilj je večno življenje v nebesih.

Marijino vnebovzetje je praznik upanja, saj nam sporoča, da je Marija dosegla polnost življenja v večnosti. To dejanje predstavlja napoved vstajenja mrtvih, ki ga bomo ob sodnem dnevu deležni vsi ljudje.

Praznovanje Marijinega vnebovzetja nas želi spomniti, da sta v življenju pomembni tako materialna kot duhovna sestavina, tako zemeljsko kot večno. Krščansko versko izročilo uči, da si s prizadevanjem za zemeljski napredek posameznik pripravlja večno bivanje. Marijino vnebovzetje v vernikih poglablja upanje, da je z življenjem po Marijinem vzoru želeni cilj bivanja pri Bogu dosegljiv za vsakega vernika.

Stična mladih 2020 v prilagojeni izvedbi

Slovenska škofovska konferenca je 1. junija 2020 sprejela sklep, da se srečanje Stična mladih 2020 zaradi nepredvidljivosti stanja glede ukrepov proti širjenju koronavirusa v septembru izvede v drugačni obliki, kot je potekalo zadnja leta. Ekipa ustvarjalcev Stične mladih pripravlja prilagojeno izvedbo dogodka, ki ga bodo skupine mladih lahko izvedle v krajih po vsej Sloveniji ali pa prek spleta.

Stična mladih je vseslovensko srečanje mladih katoličanov, na katerem se vsako leto zbere okoli 5.000 mladih iz vse Slovenije. Letos bo 19. septembra potekalo že 39. po vrsti.

Organizatorji Stične mladih se zavedajo, da bi izvedba dogodka v običajni obliki lahko predstavljala preveliko tveganje za zdravstveno stanje udeležencev. »Za nas je zdravje udeležencev in njihovih domačih na prvem mestu, zato podpiramo odločitev Slovenske škofovske konference,« še dodajajo.

Kljub temu pa želijo tudi letos mladim omogočiti, da doživijo vsaj del utripa Stične. Tako ustvarjalci dogodka - mladi prostovoljci - trenutno pripravljajo prilagojen način izvedbe srečanja in stremijo k temu, da bo program kljub razmeram kakovosten in vsebinsko bogat.

Vse nadaljnje informacije o poteku in prilagoditvah Stične mladih 2020 bodo objavljene na prenovljeni spletni strani
sticna.net ter družbenih omrežjih Facebook in Instagram.

Romanje k Mariji Zvezdi v Novo Štifto

V petek, 14. avgusta 2020, bomo poromali k Mariji Zvezdi v Novo Štifto.

Peš romanje začnemo z molitvijo Angelovega oznanjenja Mariji v grobeljski cerkvi ob 6.30, nato nas bo pot vodila ob Kamniški Bistrici, mimo Kamnika, do Mekinj.

Po poti ste povabljeni, da se nam pridružite v Jaršah pri župnišču (6.40), na Viru pri papirnici (6.50), pri znamenju v novem Homcu (7.00) ali v župnijski cerkvi v Kamniku (8.30).

Ob 9.30 bodo litanije Matere Božje v Mekinjah, nato skupaj nadaljujemo pot po gozdu do cerkve na Gozdu.

Ob 12.30 bo skupna molitev v cerkvi na Gozdu, nato kosilo iz popotne torbe in nadaljujemo romanje proti Novi Štifti.

Ob 16.30 bo sprejem z Marijo Zvezdo v Novi Štifti in ob 19. uri slovesna sv. maša, ki jo bo vodil ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Anton Jamnik. Prevoz si preskrbite v lastni režiji z osebnimi avtomobili.

Romarska pot je v celoti dolga približno
30 km, zato se nam lahko pridružite tudi za del poti. Okrepčilo iz popotne torbe, obvezna telesna in duhovna kondicija, pijača in zaščita proti soncu.

Romanje na Brezje peš ali s kolesom

V petek, 28. avgusta, bo nočno peš romanje k Mariji Pomagaj na Brezje. Odhod peš romarjev bo ob 20.30 izpred župnišča v Jaršah. S seboj imejte primerno pohodno obutev in malico.

Ostali romarji se nam lahko pridružite na dveh lokacijah: ob 1. uri zjutraj pri Merkator centru v Kranju ali ob 3. uri zjutraj v Naklem pri gostilni Marinšek. Peš romanje je primerno za vse generacije.

Kdor želi, lahko na Brezje poroma tudi s kolesom. Zberemo se v soboto, ob 4. uri zjutraj pred župniščem. Kolesarji imejte s seboj primerno opremo za kolesarjenje ponoči. V soboto bo ob 7. uri skupna sv. maša v baziliki, h kateri ste povabljeni tudi ostali župljani.

Uradne ure župnijske pisarne v času poletnih počitnic

Do konca avgusta bodo uradne ure župnijske pisarne vsakokrat po večerni sveti maši. V nujnih primerih sem dosegljiv na mobilni številki 031 689 970, v primeru moje odsotnosti pa se obrnite na sosednji župniji Domžale ali Mengeš.

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih

 • 2. avgust, 18. nedelja med letom

  Slomškova/Jelovškova

 • 9. avgust, 19. nedelja med letom

  Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica

 • 16. avgust, 20. nedelja med letom

  Srednje Jarše

 • 23. avgust, 21. nedelja med letom

  Zgornje Jarše

Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek, 17. avgusta, po večerni sv. maši.

Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek, 7. avgusta, dopoldan.

Redne aktivnosti v župniji

Koledar rednih tedenskih in mesečnih aktivnosti, ki potekajo v župniji skozi vse pastoralno leto. Podrobnejše dogajanje za vsak mesec posebej najdete v zadnji številki župnijskega oznanila Grobeljski zvon.

ponedeljek
Uradne ure župnijske pisarne
16.00-17.30 / pisarna
Molitvena ura Božjega Usmiljenje
18.30-19.00 / cerkev
Srečanje Karitas
19.00-20.00 / sejna soba
Srečanje Karitas poteka vsak drugi ponedeljek v mesecu.
torek
Uradne ure župnijske pisarne
10.00-12.00 / pisarna
Seja ŽPS
18.00-21.30 / sejna soba
Seja ŽPS poteka vsak drugi torek v mesecu. Srečanje se začene s skupno sv. mašo, po njej sledi srečanje članov.
sreda
Pevska vaja MlPZ
19.00-21.00 / sejna soba
Pevska vaja OdPZ
20.00-21.30 / kapela
petek
Obisk bolnih in ostarelih po domovih
09.00-13.00 / Župnija Jarše
Obisk bolnih in ostarelih župljanov, ki ne morejo več v cerkev, pa si vseeno želi prejeti zakramente (spoved, obhajilo, maziljenje,...), je vsak prvi petek v mesecu. V kolikor želite obisk duhovnika na domu, to sporoči v župnijsko pisarno.
Ministrantska skupina
17.00-18.00 / mladinska soba
Mladinska skupina
20.00-22.00 / mladinska soba
sobota
Gasilci pobirajo star papir
08.00-12.00 / Župnija Jarše
Odvoz papirja je vsako drugo in četrto soboto v mesecu.
Krašenje in čiščenje cerkve
08.00-11.00 / cerkev
Razpored je objavljen v zadnji številki oznanila.
Pevska vaja OPZ
10.00-11.00 / kapela
nedelja
Krstna nedelja
10.00-11.00 / cerkev
Krstna nedelja je vsako tretno nedeljo v mesecu. Za krst se je potrebno predhodno prijaviti v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Prehod na centralni sistem PasIS

PasIS je centralni pastoralni informacijski sistem, ki je namenjen preglednemu vodenju slovenskih katoliških župnij. Z uvedbo sistema PasIS želijo vsi ordinariji slovenskih (nad)škofij poenotiti in izboljšati vodenje matičnih knjig ter vzpostaviti kvalitetne in pregledne pastoralne evidence na področju številnih pastoralnih dejavnosti.

Tudi naša župnija prehaja na omenjeni sistem.

Ker gre v ozadju sistema za velike količine podatkov vas povabimo, da sami vnesete podatke z izpolnitvijo obrazca.
Kdor elekronskemu izpolnjevanju ni vešč, lahko obrazec v tiskani obliki prejme v župnijski pisarni.

Neglede na sistem PasIS, vse stare evidence ostajajo v nespremenjeni obliki; sčasoma se bodo tudi te prenesle v nov sistem. Izpolnjen obrazec v e-obliki prosimo pošljite na e-naslov župnije: info@zupnija-jarse.net

Molitev papeža Frančiška za jubilejno leto

Gospod Jezus Kristus,
učil si nas, naj bomo usmiljeni, kakor je nebeški Oče,
in rekel si nam, da kdor vidi tebe, vidi Njega.
Pokaži nam svoje obličje in bomo rešeni.

Tvoj ljubezni poln pogled je osvobodil Zaheja in Mateja zasužnjenosti z denarjem,
prešuštnico in Magdaleno iskanja sreče v ustvarjenih stvareh.
Ganil je Petra, da je po izdaji jokal,
in je zagotovil raj skesanemu razbojniku.

Stori, da bo vsak od nas prisluhnil, kakor da je njemu namenjena beseda, ki si jo rekel Samarijanki:
'Če bi poznala Božji dar!'

Ti si vidno obličje nevidnega Očeta,
Boga, ki izraža svojo vsemogočnost predvsem z odpuščanjem in usmiljenjem.
Stori, da bo Cerkev v svetu vidno obličje Tebe, njenega vstalega in v slavi bivajočega Gospoda.

Hotel si, naj bodo tvoji služabniki oblečeni v slabost,
da bodo imeli pravo sočutje do tistih, ki so v nevednosti in zmoti.
Stori, da se bo vsak, h kateremu se bo približal kdorkoli od njih,
čutil pričakovanega, ljubljenega in da mu je od Boga odpuščeno.

Pošlji svojega Duha ter z njegovim maziljenjem vse posveti,
da bo jubilej Usmiljenja leto Gospodove milosti
in bo lahko tvoja Cerkev s prenovljenim navdušenjem revežem prinašala veselo sporočilo,
razglašala zapornikom ter zatiranim svobodo in slepim vračala vid.

Po priprošnji Marije, Matere Usmiljenja to prosimo tebe,
ki živiš in kraljuješ z Očetom in Svetim Duhom na veke vekov. Amen.

Župnija Jarše

Župnijski urad Jarše
Jarška cesta 65, Srednje Jarše
SI-1230 Domžale

Telefon: 01 721 29 63
Mobilni telefon: 031 689 970
E-naslov: info@zupnija-jarse.net

TRR: SI56 0230 4009 1602 254 (NLB d.d.)
Davčna številka: 61732087

Upravitelj: Matjaž Križnar, župnik

 

Nedeljske svete maše

 • sobota ob 18. uri v kapeli;
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v kapeli
 • nedelja ob 8. uri v kapeli;
 • nedelja ob 10. uri v cerkvi v Grobljah.


Delavniške svete maše

 • ponedeljek in torek: ob 18. uri v cerkvi;
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v cerkvi
 • sreda: ob 7. uri v kapeli;
 • četrtek in petek: ob 18. uri v kapeli.
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v kapeli

 

Župnijska pisarna

Župnijska pisarna je odprta vsak ponedeljek od 16.00 do 17.30, ter vsak torek od 10.00 do 12.00.

V juniju, juliju in avgustu je župnijska pisarna odprta samo po vsaki sveti maši.
Na cerkvene in državne praznike je župnijska pisarna zaprta.

 

Spovedovanje

Redno spovedovanje je ob nedeljah in praznikih, ob torkih in četrtkih, na prve petke v mesecu, dvajset minut pred sveto mašo in na vašo željo tudi druge dneve.

Krsti, poroki, pogrebi, ...

Krsti so vsako tretjo nedeljo v mesecu. Potrebne so predhodne prijave v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Za cerkveno poroko naj se oglasita zaročenca vsaj tri mesece prej v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Bolnike in ostarele obiskujem po domovih vsak prvi petek v mesecu. Domači poskrbite za duhovno oskrbo svojih najbližjih in sporočite potrebo po obisku domačemu župniku.


Za dan in uro cerkvenega pogreba se najprej dogovorite z domačim župnikom.

Župnijska knjižnica je odprta po predhodnem dogovoru.