01 721 29 63         info@zupnija-jarse.net

Župnija Jaršepri Domžalah

 • ŽUPNIJA JARŠE pri Domžalah

Napoved bližnjih dogodkov

Krščeni in poslani

Cerkev je poslana v svet. Vera v Jezusa Kristusa nam omogoča vse stvari videti v pravi luči, saj v veri gledamo na svet z Božjimi očmi in srcem. Upanje nam odpira večna obzorja Božjega življenja, katerega del smo tudi mi. Ljubezen, ki jo okušamo v zakramentih in bratski ljubezni, nas priganja, da gremo do skrajnih mej sveta (prim. Mih 5,3; Mt 28,19; Apd 1,8; Rim 10,18). Cerkev, ki gre do skrajnih meja, se mora nenehno in stalno misijonsko spreobračati. Koliko svetnikov, koliko vernih mož in žena pričuje in nam kaže, da sta neomejena odprtost in napredovanje v milosti resnično možni in izvedljivi, saj ju poganja ljubezen, ki se v svojem najglobljem bistvu izkazuje kot dar, žrtvovanje in hvaležnost (prim. 2 Kor 5,14–21). Človek, ki oznanja Boga, mora biti Božji človek (prim. apostolsko pismo Maximum illud).

To je naloga, ki nas neposredno nagovarja: jaz sem vedno »misijon«; ti si vedno »misijon«; vsak kristjan in vsaka kristjanka je »misijon«. Človek, ki ljubi, nikoli ne miruje: ljubezen ga žene ven iz sebe; k njej je pritegnjen in z njo privlači druge; razdaja se drugim in plete vezi, ki podarjajo življenje. Za Božjo ljubezen ni nihče neuporaben ali nepomemben. Vsak od nas je »misijon«, saj je vsak od nas sad Božje ljubezni. Tudi če starši zatajijo svojo ljubezen z lažmi, sovraštvom in nezvestobo, Bog nikoli ne odvzame svojega daru življenja in od vekomaj zagotavlja vsakemu od svojih otrok, da bo deležen Božjega in večnega življenja (prim. Ef 1,3–6).

To življenje nam je podeljeno s krstom, ki nam podarja vero v Jezusa Kristusa, zmagovalca nad grehom in smrtjo.

Iz poslanice papeža Frančiška za misijonsko nedeljo

Župnija je ‘živa’ toliko, kolikor so ‘živi‘ njeni
župljani. Sem JAZ MED NJIMI?

Župnija Jarše je živa župnija. Dejavnosti, ki jih izvajajo župljani je zelo veliko.

Cerkev in kapela sta vedno pospravljeni in okrašeni, okolica je pometena in pokošena. Zbori te razveseljujejo s svojimi glasovi, vidiš kako se lepo berejo prošnje in berila. Ministranti, izredni delilci pomagajo in sodelujejo pri maši. Karitas poskrbi, da nam gre skozi življenje lažje, mladi poskrbijo za otroke in popestrijo večere. Molitvene, slavilne in svetopisemske skupine mislijo tudi na tebe.

Se ti kdaj zdi, da se nekateri ljudje udejstvujejo v preveč dejavnostih in jih vidiš povsod?

To so ljudje, ki imajo šolo, službo in ostale obveznosti, a jim za župnijo ni vseeno in želijo, da ostane živa. S svojim zgledom vabijo prav tebe, da nisi več samo gledalec, temveč soudeleženec žive župnije; da ponudiš svojo roko, da lahko Jezus preko nje naredi še več dobrega... in si tako aktiven član Cerkve.

Vsi smo povabljeni, da aktivno sodelujemo in pripomoremo, da bo naša župnija živa in dejavna, da bo Bogu v čast, nam pa v veselje in ponos.

Člani ŽPS,
september 2019

 

1. ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
Seja vsak drugi torek v mesecu po
večerni sv. maši.

2. ŽUPNIJSKA KARITAS
Sestanek vsak drugi ponedeljek v
mesecu ob 19. uri.

3. MLADINSKA SKUPINA
Srečanja vsak petek ob 19.30.

4. ORATORIJSKI ANIMATORJI
Srečanja po dogovoru z voditeljema.

5. ODRASLI PEVSKI ZBOR
Pevske vaje vsako sredo ob 20. uri.

6. MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Pevske vaje vsako soboto ob 10. uri.

7. OTROŠKI PEVSKI ZBOR
Pevske vaje vsako soboto ob 10. uri.

8. BRALCI BOŽJE BESEDE
Srečanja po dogovoru.

9. MINISTRANTI
Ministranske vaje vsak petek ob 17. uri.

10. IZREDNI DELIVCI OBHAJILA
Srečanja po dogovoru.

11. MOLIVCI ROŽNEGA VENCA
Srečanja po dogovoru.

12. MOLITEV »BOŽJEGA USMILJENJAa«
Molitev vsak tretji ponedeljek v mesecu po večerni sv. maši v cerkvi in devetdnevnica pred Belo nedeljo.

13. MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE
Molitev vsak prvi četrtek v mesecu po večerni sv. maši v kapeli.

14. SLAVLJENJE »ŽIVI NA POLNO«
Slavljenje je prvo in tretjo nedeljo v mesecu ob 20. uri v kapeli.

15. PRITRKOVALCI
Srečanja po dogovoru.

16. KRASILKE CERKVE
Srečanja po dogovoru.

17. KRASILKE KAPELE
Srečanja po dogovoru.

1. november - vsi sveti

V Katoliški Cerkvi
1. novembra obhajamo
slovesni in zapovedani
praznik vseh svetih.

Na praznik vseh svetih se spominjamo predvsem tistih neštetih nebeških izvoljencev, ki na zemlji njihove skrite, a pred Bogom in v resnici velike svetosti nihče ni poznal in priznal. Morda so živeli med nami, pa nismo vedeli, kaj je v njih ustvarila Božja milost. Ti so namreč znali z Božjo pomočjo tisto posvečenje, ki so ga pri krstu prejeli, v življenju ohranjati in izpolnjevati (prim. C 40). Praznik je tudi izraz vere Cerkve, da so poleg javno razglašenih in zapisanih svetnikov v koledarju svetništvo dosegli tudi drugi neimenovani možje in žene vseh časov.

Praznik vseh svetih je vesel praznik, ki vlije vsako leto veliko tolažbe in poguma vsem, ki so se podali na pot Kristusovih blagrov, da morejo s potrpežljivostjo in ljubeznijo zmagovati nad svojimi notranjimi in prav tako zunanjimi bridkostmi in težavami (prim C 8). To je slovesni godovni dan naših dragih, v Kristusu starejših bratov in sester, ki so dober boj izbojevali, tek dokončali, vero ohranili (prim. 2 Tim 4,7). Zdaj se radujejo v neizrekljivem in veličastnem veselju (prim. 1 Pt 1,8), s svojim zgledom svetijo tudi nam, kažejo kako priti do zmage ter nas podpirajo s svojo priprošnjo, ki je v zelo veliko oporo naši slabosti. Bogoslužje potujoče Cerkve se na ta praznik pridružuje nebeški Cerkvi in z njo vred poveličuje Gospoda, ki je vir svetosti in slava izvoljenih.

Spomin vseh vernih rajnih

2. novembra se Cerkev spominja vseh
vernih rajnih.

Spominu vernih rajnih je posvečen že popoldan praznika Vseh svetih. Tako je bilo že od začetka današnjega ‘spomina vseh vernih rajnih’, ki sega skoraj tisoč let nazaj. Spomin ima svoj izvor v odredbi sv. Odila, opata v Clunyju, ki je leta 998 ukazal vsem sebi podrejenim samostanom, naj 1. novembra popoldne po vseh cerkvah zvoni mrtvim v spomin, menihi naj molijo večernice za mrtve, drugi dan pa naj za mrtve opravijo slovesen oficij (molitveno bogoslužje) in darujejo zanje sveto mašo ter delijo miloščino. Lepa, ganljiva navada se je hitro razširila in v naslednjih stoletjih se je udomačila povsod po Evropi. Sredi stisk prve svetovne vojne je papež Benedikt XV. leta 1915 dovolil, da vsak duhovnik daruje na ta dan tri svete maše za rajne. Vernih duš dan se je priljubil tudi slovenskemu vernemu človeku in z njim so povezani nekateri lepi ljudski običaji.

Praznični dnevi pred nami

V petek, 1. novembra, praznujemo slovesni in zapovedani praznik vseh svetnikov - tistih, ki že uživajo večno srečo pri Bogu. To je dan veselja in našega upanja, da bomo tudi mi lahko nekoč ob našem Gospodu vse večne čase.

Svete maše bodo ta dan ob 8. in 10. uri. Popoldne ste povabljeni, da obiščete grobove naših dragih rajnih in zanje molite.

V Domžalah in Mengšu, kjer večina naši rajnih čaka dokončnega vstajenja, bo sv. maša ob 14. uri in po njej molitve na grobovih.

Zvečer, ob 18. uri, pa vsi lepo povabljeni v kapelo k molitvi rožnega venca za vse naše pokojne. Sicer, pa je tudi primerno, da molite za rajne v družinskem krogu doma. V soboto, 2. novembra, pa praznujemo spomin vseh vernih rajnih, ko posebej prosimo za vse tiste rajne, ki se še očiščujejo v vicah. Ta dan bosta dve sv. maši in sicer ob 7. uri in
18. uri v kapeli.

Zahvalna nedelja

V Cerkvi na Slovenskem zahvalno nedeljo vsako leto obhajamo na nedeljo po prazniku vseh svetih. Letos bo to 3. novembra.

Praznik zahvale so poznala že starodavna ljudstva, ki so v znamenje zahvale in prošnje za blagoslov darovala ječmenove snope, poljedelska ljudstva pa so darovala enoletno jagnje.

Praznik zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le za letino in pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove (spoznanje, svobodo, dobroto, dom, čas, vero). Zahvala zajema vse naše življenje – vse, kar smo in kar imamo. Cerkev z opozarjanjem na pomen zahvale in hvaležnosti Bogu, stvarstvu in ljudem prebuja in krepi osnovno razsežnost medsebojnih odnosov in jim daje novo kakovost. Najvišja oblika zahvale za kristjane je daritev maše, kjer se Bogu Očetu zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno. Maša je prošnja in zahvala ob enem, zato je praznovanje zahvalne nedelje povezano z bogoslužnim obredom.

Pri mašah na zahvalno nedeljo se bomo verniki, duhovniki in škofje s hvaležno držo zahvalili drug drugemu in Bogu za vse prejeto v minulem letu. Zahvala bližnjemu pomeni utrjevanje dobrih vezi in graditev občestva.

Ob zahvalni nedelji bi se rad zahvalil vsem prizadevnim župnijskim sodelavcem, vsem, ki storite kaj dobrega v korist naše župnije. Hvala za vašo gmotno pomoč in vašo molitev. Bog vam povrni za vaš dar, ki mi ga boste na zahvalno nedeljo namenili.

16. obletnica smrti Božjega služabnika Antona Strleta

V nedeljo, 20. oktobra 2019, ob 17. uri bo ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore daroval sveto mašo na Žalah v Ljubljani ob 16. obletnici smrti Božjega služabnika Antona Strleta. Po sveti maši bo molitev na grobu prof. Strleta.

Božji služabnik prof. dr. Anton Strle (21. januarja 1915 – 20. oktobra 2003) se je rodil v kmečki družini na god sv. Neže 21. januarja 1915. Od šestega leta naprej je skoraj deset let pasel živino in malo pred desetim letom doživel globoko spoznanje Boga, kar ga je zaznamovalo za vse življenje. Zaradi izredne nadarjenosti je po posredovanju in ob pomoči domačega župnika Janeza Puclja v letih 1930 do 1936 obiskoval škofijsko klasično gimnazijo v Šentvidu, kjer se je še posebej poglobil v študij jezikov in literature, a hkrati ob branju dobrih duhovnih knjig tudi v duhovno življenje. Vstopil je v semenišče in bil 29. junija 1941 posvečen v duhovnika. Za novomašno geslo si je izbral besede Povsod Boga. Po nasvetu predstojnikov je nadaljeval študij teologije in leta 1944 doktoriral. Hkrati s pripravo doktorata pa je napisal tudi življenjepis sedaj že blaženega Alojzija Grozdeta. Pred in po posvečenju je deloval kot študijski prefekt v Marijanišču, kjer je sodeloval pri vzgoji mladih. Pred koncem druge svetovne vojne je bil eno šolsko leto katehet na novomeški gimnaziji. Po vojni je bil trikrat v zaporu, kar je krepko načelo njegovo zdravje. 1956. leta je začel predavati na teološki fakulteti dogmatiko, hkrati pa je bil ves čas na različne načine dejaven tudi v dušnem pastirstvu. Še posebno se je odlikoval v zvestem spovedovanju. Bil je človek izredne delavnosti, hkrati pa tudi človek molitve.
Še dan pred smrtjo je maševal in spovedoval. Gospodar življenja ga je poklical k sebi 20. oktobra 2013. Umrl je v sluhu svetosti in 30. aprila 2014 se je uradno začel postopek za njegovo beatifikacijo.

Manjša sveča, za sočloveka sreča

Tudi letos bo Župnijska Karitas Jarše izvedla akcijo ‘Manjša sveča, za sočloveka sreča’. Sveče bodo na voljo
v soboto in nedeljo, 26. in 27. oktobra 2019, pred in po svetih mašah. Priporočen dar za svečo je 1,50 €.
Zbrana sredstva bodo namenjena za potrebe Župnijske in Škofijske Karitas.

Mladinska srečanja
vabijo nove in stare člane

Mladi, starejši od 9. razreda, se bomo srečevali vsak petek,
ob 19.30, v mladinskih prostorih župnišča,
kjer se bomo družili in pogovarjali o zanimivih temah.
Vsi mladi zelo lepo povabljeni.

Molitvene namene za rajne,
za katere bomo molili v mesecu
novembru, lahko oddate v času
uradnih ur v župnijski pisarni ali
po sv. maši v zakristiji.

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih

 • 20. oktober, misijonska nedelja

  Rodica/Češminova/Bernikova/okolica

 • 27. oktober, žegnanjska nedelja

  Slomškova/Jelovškova

 • 03. november, zahvalna nedelja

  Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica

 • 10. november, 32. nedelja med letom

  Srednje Jarše

Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek,
21. oktobra, po večerni sv. maši.

Redno srečanje sodelavcev Karitas bo v ponedeljek,
11. novembra, ob 19. uri v sejni sobi župnišča. Sodelavci, lepo vabljeni.

Redna seja ŽPS bo v torek, 12. novembra. Začeli bomo s sv. mašo ob 18. uri v cerkvi. Člani in članice, lepo vabljeni.

Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v četrtek,
31. oktobra, dopoldan.

Redne aktivnosti v župniji

Koledar rednih tedenskih in mesečnih aktivnosti, ki potekajo v župniji skozi vse pastoralno leto. Podrobnejše dogajanje za vsak mesec posebej najdete v zadnji številki župnijskega oznanila Grobeljski zvon.

ponedeljek
Uradne ure župnijske pisarne
16.00-17.30 / pisarna
Molitvena ura Božjega Usmiljenje
18.30-19.00 / cerkev
Srečanje Karitas
19.00-20.00 / sejna soba
Srečanje Karitas poteka vsak drugi ponedeljek v mesecu.
torek
Uradne ure župnijske pisarne
10.00-12.00 / pisarna
Seja ŽPS
18.00-21.30 / sejna soba
Seja ŽPS poteka vsak drugi torek v mesecu. Srečanje se začene s skupno sv. mašo, po njej sledi srečanje članov.
sreda
Pevska vaja MlPZ
19.00-21.00 / sejna soba
Pevska vaja OdPZ
20.00-21.30 / kapela
petek
Obisk bolnih in ostarelih po domovih
09.00-13.00 / Župnija Jarše
Obisk bolnih in ostarelih župljanov, ki ne morejo več v cerkev, pa si vseeno želi prejeti zakramente (spoved, obhajilo, maziljenje,...), je vsak prvi petek v mesecu. V kolikor želite obisk duhovnika na domu, to sporoči v župnijsko pisarno.
Ministrantska skupina
17.00-18.00 / mladinska soba
Mladinska skupina
20.00-22.00 / mladinska soba
sobota
Gasilci pobirajo star papir
08.00-12.00 / Župnija Jarše
Odvoz papirja je vsako drugo in četrto soboto v mesecu.
Krašenje in čiščenje cerkve
08.00-11.00 / cerkev
Razpored je objavljen v zadnji številki oznanila.
Pevska vaja OPZ
10.00-11.00 / kapela
nedelja
Krstna nedelja
10.00-11.00 / cerkev
Krstna nedelja je vsako tretno nedeljo v mesecu. Za krst se je potrebno predhodno prijaviti v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Prehod na centralni sistem PasIS

PasIS je centralni pastoralni informacijski sistem, ki je namenjen preglednemu vodenju slovenskih katoliških župnij. Z uvedbo sistema PasIS želijo vsi ordinariji slovenskih (nad)škofij poenotiti in izboljšati vodenje matičnih knjig ter vzpostaviti kvalitetne in pregledne pastoralne evidence na področju številnih pastoralnih dejavnosti.

Tudi naša župnija prehaja na omenjeni sistem.

Ker gre v ozadju sistema za velike količine podatkov vas povabimo, da sami vnesete podatke z izpolnitvijo obrazca.
Kdor elekronskemu izpolnjevanju ni vešč, lahko obrazec v tiskani obliki prejme v župnijski pisarni.

Neglede na sistem PasIS, vse stare evidence ostajajo v nespremenjeni obliki; sčasoma se bodo tudi te prenesle v nov sistem. Izpolnjen obrazec v e-obliki prosimo pošljite na e-naslov župnije: info@zupnija-jarse.net

Molitev papeža Frančiška za jubilejno leto

Gospod Jezus Kristus,
učil si nas, naj bomo usmiljeni, kakor je nebeški Oče,
in rekel si nam, da kdor vidi tebe, vidi Njega.
Pokaži nam svoje obličje in bomo rešeni.

Tvoj ljubezni poln pogled je osvobodil Zaheja in Mateja zasužnjenosti z denarjem,
prešuštnico in Magdaleno iskanja sreče v ustvarjenih stvareh.
Ganil je Petra, da je po izdaji jokal,
in je zagotovil raj skesanemu razbojniku.

Stori, da bo vsak od nas prisluhnil, kakor da je njemu namenjena beseda, ki si jo rekel Samarijanki:
'Če bi poznala Božji dar!'

Ti si vidno obličje nevidnega Očeta,
Boga, ki izraža svojo vsemogočnost predvsem z odpuščanjem in usmiljenjem.
Stori, da bo Cerkev v svetu vidno obličje Tebe, njenega vstalega in v slavi bivajočega Gospoda.

Hotel si, naj bodo tvoji služabniki oblečeni v slabost,
da bodo imeli pravo sočutje do tistih, ki so v nevednosti in zmoti.
Stori, da se bo vsak, h kateremu se bo približal kdorkoli od njih,
čutil pričakovanega, ljubljenega in da mu je od Boga odpuščeno.

Pošlji svojega Duha ter z njegovim maziljenjem vse posveti,
da bo jubilej Usmiljenja leto Gospodove milosti
in bo lahko tvoja Cerkev s prenovljenim navdušenjem revežem prinašala veselo sporočilo,
razglašala zapornikom ter zatiranim svobodo in slepim vračala vid.

Po priprošnji Marije, Matere Usmiljenja to prosimo tebe,
ki živiš in kraljuješ z Očetom in Svetim Duhom na veke vekov. Amen.

Župnija Jarše

Župnijski urad Jarše
Jarška cesta 65, Srednje Jarše
SI-1230 Domžale

Telefon: 01 721 29 63
Mobilni telefon: 031 689 970
E-naslov: info@zupnija-jarse.net

TRR: SI56 0230 4009 1602 254 (NLB d.d.)
Davčna številka: 61732087

Upravitelj: Matjaž Križnar, župnik

 

Nedeljske svete maše

 • sobota ob 18. uri v kapeli;
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v kapeli
 • nedelja ob 8. uri v kapeli;
 • nedelja ob 10. uri v cerkvi v Grobljah.


Delavniške svete maše

 • ponedeljek in torek: ob 18. uri v cerkvi;
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v cerkvi
 • sreda: ob 7. uri v kapeli;
 • četrtek in petek: ob 18. uri v kapeli.
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v kapeli

 

Župnijska pisarna

Župnijska pisarna je odprta vsak ponedeljek od 16.00 do 17.30, ter vsak torek od 10.00 do 12.00.

V juniju, juliju in avgustu je župnijska pisarna odprta samo po vsaki sveti maši.
Na cerkvene in državne praznike je župnijska pisarna zaprta.

 

Spovedovanje

Redno spovedovanje je ob nedeljah in praznikih, ob torkih in četrtkih, na prve petke v mesecu, dvajset minut pred sveto mašo in na vašo željo tudi druge dneve.

Krsti, poroki, pogrebi, ...

Krsti so vsako tretjo nedeljo v mesecu. Potrebne so predhodne prijave v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Za cerkveno poroko naj se oglasita zaročenca vsaj tri mesece prej v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Bolnike in ostarele obiskujem po domovih vsak prvi petek v mesecu. Domači poskrbite za duhovno oskrbo svojih najbližjih in sporočite potrebo po obisku domačemu župniku.


Za dan in uro cerkvenega pogreba se najprej dogovorite z domačim župnikom.

Župnijska knjižnica je odprta po predhodnem dogovoru.