01 721 29 63         info@zupnija-jarse.net

Župnija Jaršepri Domžalah

 • ŽUPNIJA JARŠE pri Domžalah

Napoved bližnjih dogodkov

Ko pa je bil Janez izročen, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in
govoril: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo.
Spreobrnite se in
verujte evangeliju!«

Mr 1,14-15

V času vojne v Koreji so vojaki bombardirali neko majhno vas in pri tem je granata zadela tudi kip Kristusa, ki je stal pred vaško cerkvijo. Ameriški vojaki so kip zopet sestavili in ga postavili na njegovo mesto. Le Kristusovih rok niso našli. Duhovnik je imel zamisel, da bi kip pustili brez rok in zapisali pod kip:

»Kot vidiš, nimam rok, zato mi posodi svoje!«

Te besede imajo tudi za nas ljudi v današnjem času močno veljavo. Lahko bi rekli: Kristus nima rok, razen naših, s katerimi lahko pomagamo ljudem v stiski.

Kristus nima nog, razen naših, s katerimi lahko obiščemo bolne in zapuščene ljudi. Kristus nima ušes, razen naših, da prisluhnemo žalostnemu in osamljenemu človeku. Kristus nima jezika, razen našega, s katerim lahko spregovorimo besede razumevanja in ljubezni in damo pogum tistim,
ki so v temi.

Jezus je izbral svoje učence, da bi kot njegove priče ponesli veselo oznanilo v širni svet.
To naročilo velja tudi za nas vse, saj ima vsak posamezen izmed nas svoje poslanstvo v
družini, na delovnem mestu in v svojem življenjskem okolju.

To poslanstvo lahko živimo tako, da se z vero predamo vsakodnevnim nalogam in na ta
način poskušamo odgovoriti Božjemu klicu.
Zato dajmo Jezusu na razpolago svoje roke, svoje srce in svoj jezik, skratka svoje življenje, da bo po naših besedah in dejanjih prinašal v temino sveta Luč in Upanje.

Obhajanje sv. maš z ljudstvom in prejem
sv. obhajila

Obhajilo in sv. spoved lahko lahko prejmete v petek, soboto nedeljo in ponedeljek pred sv. mašo, to sporočite župniku.

V zadnjem obdobju je prišlo do nekaterih sprostitev glede zbiranja pri bogoslužju, o katerih vas bomo sproti obveščali.

Praznik Sedeža apostola Petra

V Katoliški cerkvi 22. februarja obhajamo praznik Sedeža apostola Petra.

Apostoli so sestavljali poseben zbor, ki ga Sveto pismo pogosto imenuje »dvanajsteri«. Kristus je temu zboru kot celoti izročil vodstvo svoje Cerkve, oznanjevanje in širjenje božjega kraljestva, nalogo posvečevati ljudi. Med apostoli je dal posebno nalogo enemu Petru. Te njegove službe se Cerkev spominja s praznikom, ki nosi ime Sedež apostola Petra.

Že tedaj, ko ga je poklical, je Jezus Petru spremenil ime, kar pomeni, da ga je izbral za pomembno poslanstvo. Uprl je pogled vanj, poroča evangelist Janez, in mu rekel: »Ti si Simon, Janezov sin. Imenoval se boš Kefa« (to pomeni Peter). V evangelijih je Peter 114-krat omenjen na prav poseben način. Utemeljitev za Petrovo prednost je njegova izpoved vere pri Cezareji Filipovi: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.« Jezus ga je najprej blagroval, potem pa mu je dejal: »Jaz pa ti povem: Ti si Peter (Skala) in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva ...« Oblast ključev je mnogo več kot nekakšna služba vratarja. Ključi kraljestva pomenijo oblast kraljevega namestnika v odsotnosti vladarja. Jezus je torej Petru obljubil, da bo njegovem odhodu s tega sveta postal njegov namestnik. Dal mu je tudi oblast »zavezovanja« in ‘razvezovanja’, ki pomeni: kar bo Peter v skladu s Kristusovo voljo ukazal ali prepovedal, to bo ukazano ali prepovedano tudi v nebesih.

Po vstajenju je Kristus to učiteljsko in vodstveno oblast zavezovanja in razvezovanja izročil vsem apostolom. Drugi vatikanski koncil pravi, da je Kristus apostole postavil kot zbor ali trdno skupnost; na čelo tega zbora pa je dal iz njihove srede izbranega Petra. »Gospod je Cerkev postavil na apostole in sezidal na svetega Petra, njihovega prvaka, glavni vogelni kamen pa je sam Kristus Jezus.« Vsak Petrov naslednik ali papež je najprej škof krajevne Cerkve v Rimu, potem je patriarh Zahoda, to se pravi latinskega dela Cerkve, končno pa mu pripada še tretja služba nasledstvo apostola Petra in s tem od Gospoda postavljena služba prvenstva nad vso Cerkvijo.

Že v 4. stoletju so marsikje slovesno obhajali spomin na ustanovitev škofijskega sedeža. Tako slavje se omenja že v 4. stoletju tudi v Rimu in sicer 22. februarja. Ob tej priložnosti so v Rimu naglašali posebno odliko Petrovega sedeža, ki je v tem, da je sam Kristus dal apostolu Petru najvišjo službo v Cerkvi. V frankovski državi so praznovali spomin na podelitev ključev nebeškega kraljestva apostolu Petru 18. januarja. Papež Pavel IV. je leta 1558 določil, naj se 18. januarja praznuje spomin na sedež svetega Petra v Rimu, 22. januarja pa spomin na Petrov sedež v Antiohiji. Po novem koledarju je ostal samo današnji praznik z imenom Sedež apostola Petra brez omembe kraja. Za verne ljudi je to dan molitve za papeža, vrhovnega pastirja božjega ljudstva.

Pepelenje v času pandemije

Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov je 12. januarja 2021 izdala noto o obredu pepelenja na pepelnično sredo v času pandemije. Z namenom preprečevanja širjenja epidemije COVID-19, duhovnike vabimo, da letos upoštevajo prilagojen obred.

Ko duhovnik zmoli blagoslovno molitev nad pepelom in ga molče pokropi z blagoslovljeno vodo, obrnjen k ljudem enkrat samkrat za vse izreče formulo, kot je v Rimskem misalu: »Spreobrnite se in verujte evangeliju«, ali pa: »Pomni, človek, da si prah in da se v prah povrneš«.

Potek obreda: Duhovnik si umije roke, nadene masko za zaščito nosu in ust, potem pa posuje s pepelom tiste, ki pristopijo, ali če je bolj primerno, sam pristopi k tistim, ki stojijo na svojih mestih. Duhovnik vzame pepel in ga molče posuje na glavo vsakega.

24-urno češčenje Svetega Rešnjega Telesa

Tudi letos bo v naši župniji 24-urno češčenje Svetega Rešnjega Telesa v naši kapeli. To je lepa spodbuda oz. priložnost, da naredimo nekaj več za rast osebne vere.

Češčenje bomo začeli s sveto mašo v torek, 16. februarja, ob 18. uri, in ga zaključili na pepelnično sredo z večerno sveto mašo. Zaradi trenutno veljavnega odloka o omejenem gibanju med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj, bo češčenje pred Najsvetejšim temu prilagojeno.

Na spletni strani župnije je na voljo razpored, kamor se lahko vpišete za češčenje. Zaželjeno je, da je vsako uro pred Najsvetejšim vsaj en molilec.

Celotno češčenje bo prilagojeno razmeram epidemije, ki bodo veljale (na dan češčenja) s strani pristojnih institucij.

Naj bo to čas milosti in blagoslova za našo župnijo in za vsakega izmed nas.

Slovenska Karitas zbira sredstva za pomoč ob potresu v Petrinji

Slovenska Karitas odpira račun za pomoč prizadetim ob potresu v Petrinji blizu Siska na Hrvaškem. Vsa zbrana sredstva bodo posredovana Hrvaški Karitas. Vsak dar bo dobrodošel pri pomoči in odpravljanju posledic potresa za prebivalce Petrinje, predvsem pri obnovi hiš in normalizaciji življenja najbolj ranljivih družin.

Pomoč Slovenije bo izraz solidarnosti, sočutja in podpore našim sosedom, ki jih poleg reševanja stisk povezanih s epidemijo, ogroža še potres.

Svoj dar lahko posredujete s SMS sporočilom KARITAS5 na 1919 in darovali boste 5 EUR ali z nakazilom na:

Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana. TRR: SI56 0214 0001 5556 761, Namen: POTRES PETRINJA, Sklic: 00 627

Postni čas v naši župniji

V postnem času bomo v naši župniji premišljevali Jezusovo trpljenje ob križevem potu vsak petek ob 17.30, ter ob nedeljah ob 14. uri, vsakokrat v okviru družin, po domovih.

Verouk se do nadaljnjega še vedno izvaja na daljavo

Župnijska kateheza (verouk), se kljub odprtju šol za otroke prvega triletja, do nadaljnega še naprej izvaja na daljavo.
Za izvajanje župnijske kateheze je potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje Vlade RS ter NIJZ, saj pri katehezi prihajajo otroci iz različnih razredov in šol kar povečuje možnost okužbe.

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih

 • 21. februar, 1. postna nedelja

  Rodica/Češminova/Bernikova/okolica

 • 28. februar, 2. postna nedelja

  Slomškova/Jelovškova

 • 7. marec, 3. postna nedelja

  Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica

 • 14. marec, 4. postna nedelja

  Srednje Jarše

Slavljenje »Živi na polno« bo v nedeljo, 21. februarja in 7. marca, ob 20. uri doma.

Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek, 15. februarja, po domovih.

Redno srečanje sodelavcev Karitas bo v ponedeljek, 8. marca,
ob 19. uri preko interneta. Sodelavci, lepo vabljeni.

Redna seja ŽPS bo v torek, 9. marca, ob 19. uri preko interneta. Člani in članice, lepo vabljeni.

Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek,
5. marca, dopoldan.

Redne aktivnosti v župniji

Koledar rednih tedenskih in mesečnih aktivnosti, ki potekajo v župniji skozi vse pastoralno leto. Podrobnejše dogajanje za vsak mesec posebej najdete v zadnji številki župnijskega oznanila Grobeljski zvon.

ponedeljek
Uradne ure župnijske pisarne
16.00-17.30 / pisarna
Molitvena ura Božjega Usmiljenje
18.30-19.00 / cerkev
Srečanje Karitas
19.00-20.00 / sejna soba
Srečanje Karitas poteka vsak drugi ponedeljek v mesecu.
torek
Uradne ure župnijske pisarne
10.00-12.00 / pisarna
Seja ŽPS
18.00-21.30 / sejna soba
Seja ŽPS poteka vsak drugi torek v mesecu. Srečanje se začene s skupno sv. mašo, po njej sledi srečanje članov.
sreda
Pevska vaja MlPZ
19.00-21.00 / sejna soba
Pevska vaja OdPZ
20.00-21.30 / kapela
petek
Obisk bolnih in ostarelih po domovih
09.00-13.00 / Župnija Jarše
Obisk bolnih in ostarelih župljanov, ki ne morejo več v cerkev, pa si vseeno želi prejeti zakramente (spoved, obhajilo, maziljenje,...), je vsak prvi petek v mesecu. V kolikor želite obisk duhovnika na domu, to sporoči v župnijsko pisarno.
Ministrantska skupina
17.00-18.00 / mladinska soba
Mladinska skupina
20.00-22.00 / mladinska soba
sobota
Krašenje in čiščenje cerkve
08.00-11.00 / cerkev
Razpored je objavljen v zadnji številki oznanila.
Pevska vaja OPZ
10.00-11.00 / kapela
nedelja
Krstna nedelja
10.00-11.00 / cerkev
Krstna nedelja je vsako tretno nedeljo v mesecu. Za krst se je potrebno predhodno prijaviti v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Prehod na centralni sistem PasIS

PasIS je centralni pastoralni informacijski sistem, ki je namenjen preglednemu vodenju slovenskih katoliških župnij. Z uvedbo sistema PasIS želijo vsi ordinariji slovenskih (nad)škofij poenotiti in izboljšati vodenje matičnih knjig ter vzpostaviti kvalitetne in pregledne pastoralne evidence na področju številnih pastoralnih dejavnosti.

Tudi naša župnija prehaja na omenjeni sistem.

Ker gre v ozadju sistema za velike količine podatkov vas povabimo, da sami vnesete podatke z izpolnitvijo obrazca.
Kdor elekronskemu izpolnjevanju ni vešč, lahko obrazec v tiskani obliki prejme v župnijski pisarni.

Neglede na sistem PasIS, vse stare evidence ostajajo v nespremenjeni obliki; sčasoma se bodo tudi te prenesle v nov sistem. Izpolnjen obrazec v e-obliki prosimo pošljite na e-naslov župnije: info@zupnija-jarse.net

Molitev papeža Frančiška za jubilejno leto

Gospod Jezus Kristus,
učil si nas, naj bomo usmiljeni, kakor je nebeški Oče,
in rekel si nam, da kdor vidi tebe, vidi Njega.
Pokaži nam svoje obličje in bomo rešeni.

Tvoj ljubezni poln pogled je osvobodil Zaheja in Mateja zasužnjenosti z denarjem,
prešuštnico in Magdaleno iskanja sreče v ustvarjenih stvareh.
Ganil je Petra, da je po izdaji jokal,
in je zagotovil raj skesanemu razbojniku.

Stori, da bo vsak od nas prisluhnil, kakor da je njemu namenjena beseda, ki si jo rekel Samarijanki:
'Če bi poznala Božji dar!'

Ti si vidno obličje nevidnega Očeta,
Boga, ki izraža svojo vsemogočnost predvsem z odpuščanjem in usmiljenjem.
Stori, da bo Cerkev v svetu vidno obličje Tebe, njenega vstalega in v slavi bivajočega Gospoda.

Hotel si, naj bodo tvoji služabniki oblečeni v slabost,
da bodo imeli pravo sočutje do tistih, ki so v nevednosti in zmoti.
Stori, da se bo vsak, h kateremu se bo približal kdorkoli od njih,
čutil pričakovanega, ljubljenega in da mu je od Boga odpuščeno.

Pošlji svojega Duha ter z njegovim maziljenjem vse posveti,
da bo jubilej Usmiljenja leto Gospodove milosti
in bo lahko tvoja Cerkev s prenovljenim navdušenjem revežem prinašala veselo sporočilo,
razglašala zapornikom ter zatiranim svobodo in slepim vračala vid.

Po priprošnji Marije, Matere Usmiljenja to prosimo tebe,
ki živiš in kraljuješ z Očetom in Svetim Duhom na veke vekov. Amen.

Župnija Jarše

Župnijski urad Jarše
Jarška cesta 65, Srednje Jarše
SI-1230 Domžale

Telefon: 01 721 29 63
Mobilni telefon: 031 689 970
E-naslov: info@zupnija-jarse.net

TRR: SI56 0230 4009 1602 254 (NLB d.d.)
Davčna številka: 61732087

Upravitelj: Matjaž Križnar, župnik

 

Nedeljske svete maše

 • sobota ob 18. uri v kapeli;
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v kapeli
 • nedelja ob 8. uri v kapeli;
 • nedelja ob 10. uri v cerkvi v Grobljah.


Delavniške svete maše

 • ponedeljek in torek: ob 18. uri v cerkvi;
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v cerkvi
 • sreda: ob 7. uri v kapeli;
 • četrtek in petek: ob 18. uri v kapeli.
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v kapeli

 

Župnijska pisarna

Župnijska pisarna je odprta vsak ponedeljek od 16.00 do 17.30, ter vsak torek od 10.00 do 12.00.

V juniju, juliju in avgustu je župnijska pisarna odprta samo po vsaki sveti maši.
Na cerkvene in državne praznike je župnijska pisarna zaprta.

 

Spovedovanje

Redno spovedovanje je ob nedeljah in praznikih, ob torkih in četrtkih, na prve petke v mesecu, dvajset minut pred sveto mašo in na vašo željo tudi druge dneve.

Krsti, poroki, pogrebi, ...

Krsti so vsako tretjo nedeljo v mesecu. Potrebne so predhodne prijave v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Za cerkveno poroko naj se oglasita zaročenca vsaj tri mesece prej v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Bolnike in ostarele obiskujem po domovih vsak prvi petek v mesecu. Domači poskrbite za duhovno oskrbo svojih najbližjih in sporočite potrebo po obisku domačemu župniku.


Za dan in uro cerkvenega pogreba se najprej dogovorite z domačim župnikom.

Župnijska knjižnica je odprta po predhodnem dogovoru.