01 721 29 63         info@zupnija-jarse.net

Župnija Jaršepri Domžalah

 • ŽUPNIJA JARŠE pri Domžalah

Napoved bližnjih dogodkov

Naslednji dan je Janez zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: »Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta. Ta je tisti, o katerem sem rekel: Za menoj pride mož, ki je pred menoj, kajti bil je prej kakor jaz. In jaz ga nisem poznal, vendar sem zato prišel in krščujem v vodi, da se on razodene Izraelu.« In Janez je izpričal: »Videl sem Duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim. In jaz ga nisem poznal; tisti, ki me je poslal krščevat v vodi, mi je rekel: ›Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati nad njim, tisti krščuje v Svetem Duhu.‹ In videl sem in pričujem, da je ta Božji Sin.«

Jn 1, 29-34

“Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galilelji, po krstu, ki ga je oznanjal Janez...” (Apd 10, 37)

Danes krščujemo vse povprek,

ladje in čolne, ki jih splavimo,

mlada drevesa ob saditvi,

avtomobile, da lahko z njimi norimo,

beznice, da mirno popivamo,

avtoceste in avione, da lahko bežimo,

celo mucke in psičke,

da bi ti dolgo in srečno živeli

in nam pridno in vdano služili.

Le človeka ni več dobro krstiti,

le človeku postaja blagoslov odveč;

otroku ne privoščimo sreče in zdravja -

potrebno ga je zavarovati pred Bogom,

da se z njim ne zasvoji!

Naj se kasneje sam odloči,

sam si izbere Boga ali hudiča,

naj se sam odloči, če hoče biti srečen,

naj se odloči, če hoče imeti vest,

naj si sam izbere spol

in če sploh hoče živeti!

Gospod, zahvaljen pri krstnem kamnu,

da si od vsega začetka z menoj,

hvalim te za to vodo življenja

in se veselim svobode,

v kateri mi ni treba izbirati

med hudičem in Teboj!

Razmišljane p. Pavla Jakopa

2. februar – svečnica in dan Bogu posvečenega življenja

V Katoliški Cerkvi 2. februarja praznujemo Jezusovo darovanje v templju ali svečnico. Prvotno ime praznika je bilo Marijino očiščevanje, kajti po Mojzesovi postavi je morala vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti dan po porodu priti v tempelj, tam darovati in se tako »očistiti«. Temu predpisu se je podredila tudi Marija, Jezusova mati. Ona je Jezusa spočela in rodila deviško, zato je obred očiščevanja ni obvezoval, vendar se mu je podvrgla. Kakor v vsem, se je tudi v tem pokazala za Gospodovo deklo in izpolnila Božjo postavo. Zapis o tem dogodku se v Svetem pismu nahaja v Lukovem evangeliju.

Spomin na ta dogodek je prva Cerkev v Jeruzalemu obhajala že ob koncu 4. stoletja. Praznovanje je bilo zelo slovesno: obsegalo je procesijo, pridigo in mašo, sprva pa še ni imelo posebnega imena. Ko se je praznovanje širilo, je ime dobilo po srečanju s starčkom Simeonom in Ano v jeruzalemskem templju. V ljudskem praznovanju je stopilo v ospredje proslavljanje Kristusa, ki ga je Simeon v svojem hvalospevu imenoval »luč v razsvetljenje poganov«. Na besede starčka Simeona se sklicuje starodavni bogoslužni običaj blagoslavljanja sveč, ki se razvije v procesijo s svečami. O tem obredu poroča znamenita romarica Silvija v svojem spisu s konca 4. stoletja, ki se nanaša na Jeruzalem. Za Rim poročilo o tem obredu in procesiji iz ene cerkve v drugo obstaja iz časa papeža Sergija I. (687–692).

Po obredu blagoslavljanja sveč »je praznik znan kot svečnica oziroma praznik luči. Hrepenenje po svetlobi je med prvobitnimi značilnostmi človeške narave,« piše slovenski etnograf Niko Kuret (1906–1995). Cerkev, ki je na ta dan uvedla blagoslov sveč in obhod z gorečimi svečami, je upoštevala človeško naravo in starodavno izročilo; šego je povzdignila v svet nadnarave, v cerkven obred: v njem je »luč« prispodoba Mesija, ki »razsvetljuje človeštvo«, mu razodeva smisel sveta in življenja.

God škofa in
mučenca sv. Blaža

3. februarja praznujemo
god škofa in mučenca
sv. Blaža.

Legenda, ki se
opira na zgodovinsko jedro, namreč
opisuje, da je bil
sv. Blaž najprej
zdravnik, potem
pa škof v mestu
Sebaste v Armeniji. Živel je med 3. in 4. stoletjem, mučeniške smrti pa naj bi najverjetneje umrl leta 316. Ko je začel cesar Licinij kristjane preganjati, so prijeli tudi Blaža. Peljali so ga pred sodnika. Nasproti mu je prihitela vdova s svojim edinim sinom ter jokaje prosila svetnika, naj ji reši dragega edinca gotove smrti, saj je požrl ribjo kost in se je skoraj zadušil. Sv. Blaž je pomolil, mladeniča blagoslovil in ozdravljenega vrnil srečni materi. Sam je šel naprej v trpljenje in mučeniško smrt. V povezavi s tem čudežem Cerkev vsako leto podeljuje Blažev blagoslov. Škof, duhovnik ali diakon slovesno blagoslovi sveči za blagoslov, ju med seboj poveže v obliki križa ter ju približa grlu vsakega vernika, ki želi prejeti blagoslov.

Blažev blagoslov je eden od mnogih blagoslovov, ki jih deli Cerkev ob različnih priložnostih za različne namene. Blagoslov je zakramental, to je sveto znamenje, ki posnema zakrament in označuje predvsem duhovne učinke, ki jih verniki prejmejo po priprošnji Cerkve (prim. B 60). Pri podeljevanju blagoslovov Cerkev navadno uporablja blagoslovljeno vodo, ki nas spominja na krst, zakrament očiščenja in prerojenja v moči Kristusove smrti in poveličanja. Tudi sveče, ki jih duhovnik uporablja pri Blaževem blagoslovu, simbolizirajo luč in zmago svetlobe nad temo, dobrega nad hudim.

Teden molitve za edinost kristjanov 2020: »Domačini so nas sprejeli nadvse ljubeznivo« (Apd 28,2)

Od 18. do 25. januarja 2020 bo potekal teden molitve za edinost kristjanov.

Gradivo za letošnji teden molitve za edinost so pripravili kristjani različnih Cerkva z Malte, ki je večinsko katoliška dežela. Zgodovina krščanstva na tem sredozemskem otoku sega nazaj vse do časa apostolov.

Sveti Pavel se je kot brodolomec rešil na obale Malte okoli leta 60. O gostoljubnih domačinih je njegov spremljevalec Luka zapisal pohvalo: »Domačini so nas sprejeli nadvse ljubeznivo.« Te besede so izbrane za letošnjo vodilno misel.

Gostoljubnost je nujno potrebna krepost, ko gre za iskanje krščanske edinosti. Je izraz »dialoga ljubezni« med krščanskimi Cerkvami. Kliče nas k medsebojni naklonjenosti in velikodušnosti do potrebnih, zlasti do ljudi, ki ne delijo z nami istega jezika, kulture ali vere.

Delitve med kristjani nasprotujejo Božji volji, so v spotiko svetu in škodujejo oznanjevanju evangelija. Premaga jih lahko samo moč molitve, v katero zaupamo.

Molitev za edinost ni nekaj osamljenega, ampak je pridružitev Jezusovi molitvi v dvorani zadnje večerje. V tem sta njena posebna odličnost in lepota. Ne molimo sami, ampak svoj šibki glas pridružimo glasu Božjega Sina in njegovi prošnji, ki jo bo Oče ob svojem času uslišal. Jezus je molil, da bi bili vsi njegovi učenci eno, »da bo svet veroval« v Sina in prek njega v Očeta.

V molitvi doživljamo, da edinost ne more biti zgolj sad človeških naporov, ampak je vedno delo Svetega Duha. Edinosti ne moremo »ustvariti«, »izdelati« ali »organizirati«. Lahko jo samo sprejmemo kot dar Duha, ko smo notranje dovolj pripravljeni za to.

Zahvala

Spoštovani, sva ponosna starša deklice z imenom Tija Bilić-Pozvek. Deklice, ki je v najino družino prinesla veliko veselja in sreče. Na žalost pa je njeno otroštvo zaznamovala huda bolezen z imenom DiGeorge sindrom. Bolezen ni ozdravljiva, saj gre za napako v dednem zapisu, zaradi te napake ima deklica hudo srčno okvaro in posledično tudi okvaro pljuč. Vse te težave spremlja tudi zaostanek v fizičnem in mentalnem razvoju, epilepsija, pogoste dihalne stiske…

Deklico sva in jo še poskušava narediti samostojnejšo, to pa zahteva veliko dodatnih samoplačniških terapij, ki jih naš zdravstveni sistem ne subvencionira. Zato sva se pred sedmimi leti odločila, da bova Tiji poskušala terapije omogočiti s pomočjo zbiranja plastičnih pokrovčkov. Pri tej akciji pa že od vsega začetka sodelujejo tudi vaši farani, zato sva vam neizmerno hvaležna. Z vašo pomočjo smo deklico postavili na noge (hoja ob opori), odpeljali smo jo na končno korekcijo srca v Izrael (posledično se je zmanjšalo število epileptičnih napadov), prvič je izgovorila besedo mama, izboljšala je znakovno komunikacijo, izboljšala se je groba in fina motorika, njen imunski sistem se krepi….

Na žalost pa se zbiranje pokrovčkov z novim letom zaključuje. O razlogih ne bi govorila, oziroma napisala bova samo birokracija.

Vsem, ki ste v vseh teh letih tako vestno in zavzeto zbirali pokrovčke, darovali sredstva ali pa bili v mislih z nami, ko nam je bilo najtežje, iskrena HVALA.

Ponosna in hvaležna starša

Jasmina Bilić in Srečko Pozvek

Zahvala ob koncu leta

V tem letu smo zaključili večletni projekt, prekritje župnijskega doma. Vsa dela so stala 52.466,17 € + prostovoljna dela župljanov.

Poleg mnogih rednih del za vzdrževanje skupnih dobrin se za preteklo leto zahvaljujem možem za pripravo drv, gospem Tončki Kepec in Cilki Ručigaj ter Francki Bider za redno pospravljanje, gospodinji Dragici Lebar in vsem, ki ste pripomogli, da je življenje v župniji redno teklo. Posebna zahvala Jožetu Ručigaju in Tonetu Kastelicu za ključarsko službo.

Boglonej tudi pastoralnim sodelavcem, članom ŽPS, sodelavcem Karitas, katehistom, animatorjem, pevovodjem, organistom, pevcem, ministrantom ter Gregorju Kelharju z ekipo za pripravo Grobeljskega zvona.

Dan odprtih vrat v Zavodu
sv. Stanislava

Dan odprtih vrat za osnovnošolce, njihove starše ter vse,
ki jih zanima življenje in delo
na Škofijski klasični gimnaziji in
v Jegličevem dijaškem domu v
Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani
bo v soboto, 25. januarja 2020,
od 9. do 13. ure.

Informativna dneva bosta v
petek, 14. februarja 2020, ob 9. uri in 15. uri, ter v soboto, 15. februarja 2020, ob 9. uri.

Svetopisemski maraton: “Živite kot otroci luči!”

Z osrednjo mislijo letošnjega svetopisemskega maratona, nas apostol Pavel spominja in opominja, da smo kristjani »otroci luči«. Nasprotje med lučjo in temo je podoba, ki nas postavi pred ločnico, ko gre za temeljno življenjsko usmeritev. Tako kot je velika razlika med temo in lučjo, mora biti velika razlika v tem, kako živimo svoje življenje kristjani in kako živijo nekristjani. »Tema smo bili nekoč, zdaj pa smo luč« (Ef 5,8), zato moramo s svojim življenjem in dejanji pričevati za Jezusa in odsevati luč Njega, ki je rekel: »Jaz sem luč sveta. Kdor
hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč
življenja.« (Jn 8,12).

V naši župniji bo pred nedeljo Svetega pisma, v soboto,
25. januarja, od 15. do 22. ure v kapeli potekal
svetopisemski maraton. Nedeljo prej bo
na voljo seznam, kamor se boste lahko
vpisali za branje, kdor seveda želi; na
sam marton pa povabljeni prav vsi -
tudi tisti, ki želite Božjo besedo
zgolj poslušati in premišljevati.

Blažev blagoslov

Na god mučenca sv. Blaža v ponedeljek, 3. februarja, boste lahko pri večerni sv. maši prejeli poseben blagoslov, ki ga Cerkev podeljuje na god sv. Blaža. Duhovnik verniku položi pod vrat prekrižani sveči in moli, da bi ga priprošnja sv. Blaža varovala zla in bolezni v grlu.

Misijon v naši župniji

Po 26-tih letih bo v naši župniji od petka, 15. maja do nedelje, 24. maja, potekal misijon, ki ga bo vodil kapucin brat Jože Smukavc. Zadnji misijon v naši župniji je bil leta 1994, vodila sta ga patra jezuita Markelj in Podobnik.

Verska statistika za leto 2019

Krščeni v letu 2019

Krščenih je bilo 13 otrok (preteklo leto 17); 2 dečka in 11 deklic; 10 zakonskih, noben iz civilnega zakona in 2 nezakonska (starša živita skupaj).

Poročeni v letu 2019

Preteklo leto je bilo v naši župniji
6 porok.

Cerkveno pokopani v letu 2019

Pokopanih je bilo 16 župljanov
(preteklo leto 18); 12 moških in 6 žensk; 7, ki so prejeli vse zakramente ter 9 neprevidenih; najstarejša 92 let, najmlajši 42 let.

Gospod je poklical, k sebi tudi našega rojaka Vinka Lipovec, ki je bil v 105. letu starosti in je pokopan v Clivelandu (ZDA), župnija sv. Vida.

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih

 • 19. januar, 2. nedelja med letom

  Srednje Jarše

 • 26. januar, nedelja Svetega pisma

  Zgornje Jarše

 • 2. februar, Jezusovo darovanje

  Rodica/Češminova/Bernikova/okolica

 • 9. februar, 5. nedelja med letom

  Slomškova/Jelovškova

Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek,
20. januarja, po večerni sv. maši.

Redno srečanje sodelavcev Karitas bo v ponedeljek, 13. januarja, ob 19. uri v sejni sobi župnišča. Sodelavci, lepo vabljeni.

Redna seja ŽPS bo v torek, 14. januarja. Začeli bomo s sv. mašo ob 18. uri v cerkvi. Člani in članice, lepo vabljeni.

Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek,
31. januarja, dopoldan.

Redne aktivnosti v župniji

Koledar rednih tedenskih in mesečnih aktivnosti, ki potekajo v župniji skozi vse pastoralno leto. Podrobnejše dogajanje za vsak mesec posebej najdete v zadnji številki župnijskega oznanila Grobeljski zvon.

ponedeljek
Uradne ure župnijske pisarne
16.00-17.30 / pisarna
Molitvena ura Božjega Usmiljenje
18.30-19.00 / cerkev
Srečanje Karitas
19.00-20.00 / sejna soba
Srečanje Karitas poteka vsak drugi ponedeljek v mesecu.
torek
Uradne ure župnijske pisarne
10.00-12.00 / pisarna
Seja ŽPS
18.00-21.30 / sejna soba
Seja ŽPS poteka vsak drugi torek v mesecu. Srečanje se začene s skupno sv. mašo, po njej sledi srečanje članov.
sreda
Pevska vaja MlPZ
19.00-21.00 / sejna soba
Pevska vaja OdPZ
20.00-21.30 / kapela
petek
Obisk bolnih in ostarelih po domovih
09.00-13.00 / Župnija Jarše
Obisk bolnih in ostarelih župljanov, ki ne morejo več v cerkev, pa si vseeno želi prejeti zakramente (spoved, obhajilo, maziljenje,...), je vsak prvi petek v mesecu. V kolikor želite obisk duhovnika na domu, to sporoči v župnijsko pisarno.
Ministrantska skupina
17.00-18.00 / mladinska soba
Mladinska skupina
20.00-22.00 / mladinska soba
sobota
Gasilci pobirajo star papir
08.00-12.00 / Župnija Jarše
Odvoz papirja je vsako drugo in četrto soboto v mesecu.
Krašenje in čiščenje cerkve
08.00-11.00 / cerkev
Razpored je objavljen v zadnji številki oznanila.
Pevska vaja OPZ
10.00-11.00 / kapela
nedelja
Krstna nedelja
10.00-11.00 / cerkev
Krstna nedelja je vsako tretno nedeljo v mesecu. Za krst se je potrebno predhodno prijaviti v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Prehod na centralni sistem PasIS

PasIS je centralni pastoralni informacijski sistem, ki je namenjen preglednemu vodenju slovenskih katoliških župnij. Z uvedbo sistema PasIS želijo vsi ordinariji slovenskih (nad)škofij poenotiti in izboljšati vodenje matičnih knjig ter vzpostaviti kvalitetne in pregledne pastoralne evidence na področju številnih pastoralnih dejavnosti.

Tudi naša župnija prehaja na omenjeni sistem.

Ker gre v ozadju sistema za velike količine podatkov vas povabimo, da sami vnesete podatke z izpolnitvijo obrazca.
Kdor elekronskemu izpolnjevanju ni vešč, lahko obrazec v tiskani obliki prejme v župnijski pisarni.

Neglede na sistem PasIS, vse stare evidence ostajajo v nespremenjeni obliki; sčasoma se bodo tudi te prenesle v nov sistem. Izpolnjen obrazec v e-obliki prosimo pošljite na e-naslov župnije: info@zupnija-jarse.net

Molitev papeža Frančiška za jubilejno leto

Gospod Jezus Kristus,
učil si nas, naj bomo usmiljeni, kakor je nebeški Oče,
in rekel si nam, da kdor vidi tebe, vidi Njega.
Pokaži nam svoje obličje in bomo rešeni.

Tvoj ljubezni poln pogled je osvobodil Zaheja in Mateja zasužnjenosti z denarjem,
prešuštnico in Magdaleno iskanja sreče v ustvarjenih stvareh.
Ganil je Petra, da je po izdaji jokal,
in je zagotovil raj skesanemu razbojniku.

Stori, da bo vsak od nas prisluhnil, kakor da je njemu namenjena beseda, ki si jo rekel Samarijanki:
'Če bi poznala Božji dar!'

Ti si vidno obličje nevidnega Očeta,
Boga, ki izraža svojo vsemogočnost predvsem z odpuščanjem in usmiljenjem.
Stori, da bo Cerkev v svetu vidno obličje Tebe, njenega vstalega in v slavi bivajočega Gospoda.

Hotel si, naj bodo tvoji služabniki oblečeni v slabost,
da bodo imeli pravo sočutje do tistih, ki so v nevednosti in zmoti.
Stori, da se bo vsak, h kateremu se bo približal kdorkoli od njih,
čutil pričakovanega, ljubljenega in da mu je od Boga odpuščeno.

Pošlji svojega Duha ter z njegovim maziljenjem vse posveti,
da bo jubilej Usmiljenja leto Gospodove milosti
in bo lahko tvoja Cerkev s prenovljenim navdušenjem revežem prinašala veselo sporočilo,
razglašala zapornikom ter zatiranim svobodo in slepim vračala vid.

Po priprošnji Marije, Matere Usmiljenja to prosimo tebe,
ki živiš in kraljuješ z Očetom in Svetim Duhom na veke vekov. Amen.

Župnija Jarše

Župnijski urad Jarše
Jarška cesta 65, Srednje Jarše
SI-1230 Domžale

Telefon: 01 721 29 63
Mobilni telefon: 031 689 970
E-naslov: info@zupnija-jarse.net

TRR: SI56 0230 4009 1602 254 (NLB d.d.)
Davčna številka: 61732087

Upravitelj: Matjaž Križnar, župnik

 

Nedeljske svete maše

 • sobota ob 18. uri v kapeli;
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v kapeli
 • nedelja ob 8. uri v kapeli;
 • nedelja ob 10. uri v cerkvi v Grobljah.


Delavniške svete maše

 • ponedeljek in torek: ob 18. uri v cerkvi;
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v cerkvi
 • sreda: ob 7. uri v kapeli;
 • četrtek in petek: ob 18. uri v kapeli.
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v kapeli

 

Župnijska pisarna

Župnijska pisarna je odprta vsak ponedeljek od 16.00 do 17.30, ter vsak torek od 10.00 do 12.00.

V juniju, juliju in avgustu je župnijska pisarna odprta samo po vsaki sveti maši.
Na cerkvene in državne praznike je župnijska pisarna zaprta.

 

Spovedovanje

Redno spovedovanje je ob nedeljah in praznikih, ob torkih in četrtkih, na prve petke v mesecu, dvajset minut pred sveto mašo in na vašo željo tudi druge dneve.

Krsti, poroki, pogrebi, ...

Krsti so vsako tretjo nedeljo v mesecu. Potrebne so predhodne prijave v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Za cerkveno poroko naj se oglasita zaročenca vsaj tri mesece prej v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Bolnike in ostarele obiskujem po domovih vsak prvi petek v mesecu. Domači poskrbite za duhovno oskrbo svojih najbližjih in sporočite potrebo po obisku domačemu župniku.


Za dan in uro cerkvenega pogreba se najprej dogovorite z domačim župnikom.

Župnijska knjižnica je odprta po predhodnem dogovoru.