01 721 29 63         info@zupnija-jarse.net

Župnija Jaršepri Domžalah

 • ŽUPNIJA JARŠE pri Domžalah

Napoved bližnjih dogodkov

Mi, ki pripadamo dnevu, pa bodimo trezni: oblecimo si oklep vere in ljubezni, za čelado pa upanje odrešenja. Kajti Bog nas ni namenil za jezo, ampak za to, da pridemo do odrešenja po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki je umrl za nas, da bi mi, pa naj bedimo ali spimo, živeli skupaj z njim. Zato tolažíte drug drugega in drug drugega izgrajujte, kakor to že delate.

1Tes 5,8-11

... desetko na dan.

Mesec oktober je posvečen
Mariji Kraljici rožnega venca.
Ta čas naj bo naša priložnost,
da poglobimo premišljevanje
skrivnosti Jezusovega delovanja
in odrešenja.

Molitev rožnega venca ni samo
dolgočasno ponavljanje Zdravamarij, ampak ob tem premišljujemo celotno Kristusovo življenje. »Molitev lepa za vsak dan, le moli rad jo, o kristjan ...« poje cerkvena pesem. Ker molitve Očenaš in Zdrava Marija kar same od sebe pridejo iz naših ust, lahko ob tem tudi premišljujemo.

Skrivnosti rožnega venca nas spomnijo na naš odnos do vere, do Boga in do soljudi. Ko smo na poti, v avtu, na vlaku, namesto, da brskamo po telefonu, pošiljamo kratka sporočila, si vzemimo čas in se v mislih pogovorimo z Bogom.

Dnevna, rutinska opravila so kot ‘podarjeni trenutki’, ko lahko v tišini, v svojem srcu molimo in se pogovarjamo z Bogom... pa naj bo to čas priprave kosila, med čakanjem pri zdravniku, ob večernem likanju, sprehodu v naravi ali vožnji s kolesom.

Tako bomo lažje premagovali preizkušnje, ki nam jih prinaša vsakdan, saj bo On z nami na vsakem koraku in bomo preko rožnega venca z Njim še bolj povezani... pa čeprav le v eni desetki na dan.

Sv. Matej, apostol

21. septembra praznujemo god sv. Mateja, apostola in mučenca.

Ta dan se pri maši bere odlomek iz evangelija po Mateju, ki pripoveduje, kako je Jezus tega apostola poklical in kako je ta takoj pustil svojo službo in šel za njim. Za stare cerkvene očete je bila stvar preprosta: prvi evangelij je napisal apostol Matej. Sodobni razlagalci Svetega pisma pa pravijo, da pisca tega evangelija ne smemo enačiti s cestninarjem Matejem, ki ga je Učitelj iz Nazareta poklical med svoje izbrane učence – apostole. Evangelista Marko in Luka, ki sta tudi zabeležila ta dogodek, poklicanega cestninarja imenujeta Levi, Marko pa dodaja še ime njegovega očeta – Alfej. Danes je med strokovnjaki skoraj soglasno prepričanje, da je Matejev evangelij zapis ustne kateheze apostolov, zlasti apostola Petra, katerega je okoli leta 80 opravil izobražen Jud, ki je bil postal kristjan.

Preden ga je Gospod poklical, je Matej–Levi opravljal službo cestninarja ali mitničarja v Kafarnaumu. Ta poklic je bil pri Judih na slabem glasu: cestninarje so enačili s pogani in z javnimi grešniki, z roparji in razbojniki. Dejstvo, da se je Jezus ozrl nanj, ga je tako prevzelo, da je brez oklevanja pustil vse in šel za njim. Gospoda je spremljal po Palestini, vpijal njegove besede in strmel nad njegovimi deli. Po Jezusovi smrti, vstajenju in vnebohodu si je zadal nalogo, da svoje rojake prepriča, da je Jezus iz Nazareta pravi Mesija, ki so ga napovedovali preroki stare zaveze.

Staro izročilo pripoveduje, da je apostol Matej dolgo časa deloval v Etiopiji, kjer je spreobrnil veliko ljudi, celo samega kralja z vso družino, potem ko je obudil od mrtvih njegovo lepo hčerko Ifigenijo. Ta je po prejemu svetega krsta naredila zaobljubo devištva in je zavrnila novega kralja Hirtakusa, ki se je hotel z njo poročiti. Kralj se je razsrdil na apostola Mateja, češ da ji je on vtepel v glavo te misli, in ga je dal prebosti s sulico, ko je obhajal sveto daritev. To naj bi se zgodilo okoli leta 69. Za časa papeža Gregorija VI. (1046) so njegove posmrtne ostanke prenesli v italijansko mesto Salerno. Njegov grob kažejo v kripti tamkajšnje stolnice in obiskujejo ga številni romarji.

Apostola Mateja upodabljajo s človekom ali z angelom kot simbolom prvega evangelija (po videnju preroka Ezekijela), s knjigo, z mečem ali s sulico (orodjem mučeništva), pa tudi z mošnjo in računsko deščico, kakršno so imeli cestninarji. Kot svojega zavetnika ga častijo finančni in davčni uradniki, cariniki, menjalci in knjigovodje.

Na Slovenskem je apostol Matej dokaj češčen svetnik, vendar pa nima nobene župnijske cerkve, posvečenih mu je le nekaj podružnic. Ob godu sv. Mateja se pričenja koledarska jesen, zato ta svetnik velja za napovedovalca vremena. Pregovor pravi: »Če je sv. Matevž vedren, prijetna bo jesen.«

Ime Matej je med Slovenci zadnje čase vedno bolj priljubljeno. Razširjene so najbolj te oblike: Matej, Matevž, Tevž, Tevžek, Matejko, Matko, Tejko, Teo. Pogoste so tudi ženske oblike: Mateja, Matejka, Matka, Teja, Tejka.

God bl. Antona Martina Slomška

V Cerkvi na Slovenskem po beatifikaciji Antona Martina Slomška (1999) praznujemo Slomškovo nedeljo. Slomškov god obhajamo 24. septembra, Slomškovo nedeljo pa na nedeljo, ki je po datumu najbližje godovnemu dnevu. S tem dogodkom tudi na zunaj in slovesneje obeležimo Slomškov god. To je priložnost za poživljanje njegovega svetniškega lika, njegovo delo ter krepitev njegovega pomena za sodobni čas. Pred beatifikacijo oz. razglasitvijo za blaženega je bil 24. september kot dan Slomškove smrti (1862) dan spodbude in molitve za beatifikacijo, odslej pa za kanonizacijo oz. razglasitev za svetnika.

Izredni misijonski mesec oktober 2019

Papež Frančišek je 22. oktobra 2017, na misijonsko nedeljo, z javnim oznanilom po opoldanski molitvi Gospodovega češčenja na Trgu sv. Petra v Vatikanu, razglasil izredni misijonski mesec oktober 2019 kot poseben čas za poživitev misijonskega poslanstva Cerkve.

Katoliška občestva v Cerkvi na Slovenskem, od škofij, župnij do redovnih skupnosti, cerkvenih ustanov in gibanj, so povabljena, da v letu 2019, zlasti v mesecu oktobru, pripravijo vsaj eno pobudo na svojem področju z misijonskimi vsebinami:

 • Osebno srečanje slehernega vernika z Jezusom Kristusom, ki je živo navzoč v svoji Cerkvi po Evharistiji, branju Božje besede ter osebni in občestveni molitvi;
 • Razširiti pričevanje svetnikov misijonarjev (že kanoniziranih in v postopkih)
 • Svetopisemsko, katehetsko, duhovno in teološko izobraževanje in usposabljanje za misijonsko dejavnost
 • Konkretna pomoč – zavzetost vse Cerkve, da bo skrbela za »stroške« širjenja evangelija, versko izobraževanje in misijonsko osveščanje, še posebej v najbolj revnih občestvih Cerkve.

Izredni misijonski mesec naj bo priložnost velike in rodovitne milosti, da bi spodbujali različne pobude in na poseben način okrepili molitev, oznanjevanje evangelija, svetopisemsko in teološko premišljevanje o misijonstvu, dela krščanske ljubezni ter sodelovanje in solidarnost med Cerkvami, da bi se tako misijonsko navdušenje prebudilo in se nikoli zmanjšalo.

Prireditev ob začetku Izrednega misijonskega meseca oktobra 2019

Misijonsko središče Slovenije vabi na prireditev ob začetku Izrednega misijonskega meseca oktobra 2019, ki bo potekala v soboto, 28. septembra 2019, na Svetih Višarjah.

Ob 10. uri bo sv. maša v cerkvi Višarske Matere Božje, ki jo bo daroval upokojeni koprski škof msgr. Metod Pirih s somaševanjem misijonarjev. Od 11. do 12. ure bosta sledili predavanji dr. Janeza Juhanta o Lambertu Ehrlichu in g. Jožeta Kopeiniga o Misijonski pomladi. Ob 12. uri sledita druženje in malica iz popotne torbe.

V kolikor se prireditve ne boste udeležili z lastnim prevoznim sredstvom, se lahko priključite organiziranemu avtobusnemu prevozu, ki je predviden iz Zagorja ob Savi z odhodom ob 6:00 in vmesnimi postajami v Domžalah (6:45), Mengšu (6:50) in Vodicah (7:00), kjer udeleženci lahko vstopijo na avtobus. Prijave za avtobusni prevoz sprejema Misijonsko središče Slovenije na telefon 01/300 59 50 ali na missio@rkc.si.

Praznik celodnevnega češčenja
Svetega Rešnjega Telesa v naši župniji

V soboto, 12. oktobra, bomo v naši župniji praznovali osrednji praznik naše ljubezni do Jezusa. To je tudi pokazatelj, koliko je v nas še tiste prave, žive vere in ljubezni do Boga.

Vabimo vas, da si ta dan
vzamete nekaj časa za
Jezusa in se z njim
pogovorite.

8.00

8.45 - 9.30

9.30 - 10.15

10.15 - 10.45

10.45 - 11.15

11.15 - 12.00

12.00 - 12.30

12.30 - 13.30

13.30 - 14.30

14.30 - 15.30

15.30 - 16.30

16.30 - 17.00

17.00 - 17.45

17.45

... sv. mašo bo vodil domači župnik

... Zgornje Jarše

... pevci

... starši in otroci (1. - 5. r.) ter prvoobhajanci in
njihovi starši

... starši in otroci (6. - 9. r.) ter bodoči birmanci in njihovi starši

... Spodnje Jarše

... dekanijski duhovniki

... molitvena skupina

... Srednje Jarše

... Rodica

... Češminova, Bernikova, Zoranina, Triglavska, Adamičeva in Trdinova ul.

... mladina

... Jelovškova in Slomško-
va ul.

... sklep češčenja: litanije, nato slovesna sv. maša

Možnost za sveto spoved bo od 16.30 dalje. Spovedoval bo domači župnik.

Stična mladih 2019

Letošnja Stična mladih bo potekala 21. septembra 2019 pod geslom ‘Tukaj sem – zgodi se’.

Vseslovensko srečanje katoliških mladih bo potekalo v soboto, 21. septembra, od 9.30 do 17.30. Ustvarjalci so za udeležence pripravili tri vsebinske programe, delavnice, športni turnir, sveto mašo, zaključni koncert, romanje na Stično mladih ... Geslo letošnje Stične mladih je »Tukaj sem, zgodi se!« (prim Lk 1, 38). Sveto mašo bo daroval mariborski nadškof msgr. mag. Alojzij Cvikl.

Program: Ob 9. uri se začne zbiranje udeležencev. Tako kot lansko leto bo začetek programa na osrednjem prireditvenem prostoru. Mladi se nato odpravijo na tri vsebinske programe. Program bo podrobno opisan v knjižici ter po novem tudi v mobilni aplikaciji.

Gostje: Na srečanju se bodo mladim na vsebinskih programih pridružili s. Katia Roncalli, priznana italijanska teologinja, dr. Milena Igličar, specialistka ginekologije, Toni Kukemberger, prejemnik nagrade za inovativni mladi kmet 2016, Simon Potnik, župnik v Slovenj Gradcu, Simon Purger, teolog in učitelj zgodovine, mag. Mojca Magdič, ustanoviteljica portal Katstik ter drugi gostje.

Mladi, lepo povabljeni.

Rožnovenski mesec oktober

Molitev rožnega venca v mesecu oktobru bo vsako nedeljo ob 18. uri v kapeli.

Molitev rožnega venca bodo pripravile posamezne skupine, ki delujejo v župniji:

 • 6. oktober, rožnovenska nedelja:
  člani ŽPS
 • 13. oktober, 28. nedelja med letom:
  pripravniki na sv. birmo
 • 20. oktober, misijonska nedelja:
  sodelavci župnijske Karitas
 • 27. oktober, žegnanjska nedelja:
  mladiska skupina

Lepo povabljeni tudi k skupni molitvi rožnega venca vsak dan pol ure pred sveto mašo in k molitvi po družinah, da v mesecu oktobru še posebej poživimo to lepo molitev in prosimo za blagoslov.

Slovesnost
zakonskih jubilantov

Slovesnost zakonskih
jubilantov bomo letos
obhajali prvo nedeljo v
oktobru in sicer v nedeljo,
6. oktobra. Takrat se bomo pri
sv. maši ob 10. uri v župnijski cerkvi Bogu zahvalili za 10, 20, 25, 30, 40, 50 in več let skupnega zakonskega življenja. Po sveti maši bo pred cerkvijo sledilo druženje.

Vse jubilante prosim, da svojo prisotnost na slovesnosti sporočite v župnijsko pisarno do nedelje, 22. septembra.

Naj bo ta sveta maša naša skupna zahvala za zakrement sv. zakona, hkrati pa spodbuda mladim, da bi spoznali moč in lepoto življenja v povezanosti sv. zakona.

Začetek rednih veroučnih srečanj, po urniku za vse veroučence, bo v ponedeljek, 30. septembra.

Začetek druženja ob ročnih delih bo v sredo, 16. oktobra, ob 17. uri. Skupaj bomo ustvarjali in se družili. Lepo povabljeni.

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih

 • 22. september, Slomškova nedelja

  Slomškova/Jelovškova

 • 29. september, 26. nedelja med letom

  Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica

 • 6. oktober, Rožnovenska nedelja

  Srednje Jarše

 • 13. oktober, 28. nedelja med letom

  Zgornje Jarše

Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek,
16. septembra, po večerni sv. maši.

Redno srečanje sodelavcev Karitas bo v ponedeljek,
7. oktobra, ob 19. uri v sejni sobi župnišča. Sodelavci,
lepo vabljeni.

Redna seja ŽPS bo v torek, , 8. oktobra. Začeli bomo s sv. mašo ob 18. uri v cerkvi. Člani in članice, lepo vabljeni.

Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek,
4. oktobra, dopoldan.

Redne aktivnosti v župniji

Koledar rednih tedenskih in mesečnih aktivnosti, ki potekajo v župniji skozi vse pastoralno leto. Podrobnejše dogajanje za vsak mesec posebej najdete v zadnji številki župnijskega oznanila Grobeljski zvon.

ponedeljek
Uradne ure župnijske pisarne
16.00-17.30 / pisarna
Molitvena ura Božjega Usmiljenje
18.30-19.00 / cerkev
Srečanje Karitas
19.00-20.00 / sejna soba
Srečanje Karitas poteka vsak drugi ponedeljek v mesecu.
torek
Uradne ure župnijske pisarne
10.00-12.00 / pisarna
Seja ŽPS
18.00-21.30 / sejna soba
Seja ŽPS poteka vsak drugi torek v mesecu. Srečanje se začene s skupno sv. mašo, po njej sledi srečanje članov.
sreda
Pevska vaja MlPZ
19.00-21.00 / sejna soba
Pevska vaja OdPZ
20.00-21.30 / kapela
petek
Obisk bolnih in ostarelih po domovih
09.00-13.00 / Župnija Jarše
Obisk bolnih in ostarelih župljanov, ki ne morejo več v cerkev, pa si vseeno želi prejeti zakramente (spoved, obhajilo, maziljenje,...), je vsak prvi petek v mesecu. V kolikor želite obisk duhovnika na domu, to sporoči v župnijsko pisarno.
Ministrantska skupina
17.00-18.00 / mladinska soba
Mladinska skupina
20.00-22.00 / mladinska soba
sobota
Gasilci pobirajo star papir
08.00-12.00 / Župnija Jarše
Odvoz papirja je vsako drugo in četrto soboto v mesecu.
Krašenje in čiščenje cerkve
08.00-11.00 / cerkev
Razpored je objavljen v zadnji številki oznanila.
Pevska vaja OPZ
10.00-11.00 / kapela
nedelja
Krstna nedelja
10.00-11.00 / cerkev
Krstna nedelja je vsako tretno nedeljo v mesecu. Za krst se je potrebno predhodno prijaviti v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Prehod na centralni sistem PasIS

PasIS je centralni pastoralni informacijski sistem, ki je namenjen preglednemu vodenju slovenskih katoliških župnij. Z uvedbo sistema PasIS želijo vsi ordinariji slovenskih (nad)škofij poenotiti in izboljšati vodenje matičnih knjig ter vzpostaviti kvalitetne in pregledne pastoralne evidence na področju številnih pastoralnih dejavnosti.

Tudi naša župnija prehaja na omenjeni sistem.

Ker gre v ozadju sistema za velike količine podatkov vas povabimo, da sami vnesete podatke z izpolnitvijo obrazca.
Kdor elekronskemu izpolnjevanju ni vešč, lahko obrazec v tiskani obliki prejme v župnijski pisarni.

Neglede na sistem PasIS, vse stare evidence ostajajo v nespremenjeni obliki; sčasoma se bodo tudi te prenesle v nov sistem. Izpolnjen obrazec v e-obliki prosimo pošljite na e-naslov župnije: info@zupnija-jarse.net

Molitev papeža Frančiška za jubilejno leto

Gospod Jezus Kristus,
učil si nas, naj bomo usmiljeni, kakor je nebeški Oče,
in rekel si nam, da kdor vidi tebe, vidi Njega.
Pokaži nam svoje obličje in bomo rešeni.

Tvoj ljubezni poln pogled je osvobodil Zaheja in Mateja zasužnjenosti z denarjem,
prešuštnico in Magdaleno iskanja sreče v ustvarjenih stvareh.
Ganil je Petra, da je po izdaji jokal,
in je zagotovil raj skesanemu razbojniku.

Stori, da bo vsak od nas prisluhnil, kakor da je njemu namenjena beseda, ki si jo rekel Samarijanki:
'Če bi poznala Božji dar!'

Ti si vidno obličje nevidnega Očeta,
Boga, ki izraža svojo vsemogočnost predvsem z odpuščanjem in usmiljenjem.
Stori, da bo Cerkev v svetu vidno obličje Tebe, njenega vstalega in v slavi bivajočega Gospoda.

Hotel si, naj bodo tvoji služabniki oblečeni v slabost,
da bodo imeli pravo sočutje do tistih, ki so v nevednosti in zmoti.
Stori, da se bo vsak, h kateremu se bo približal kdorkoli od njih,
čutil pričakovanega, ljubljenega in da mu je od Boga odpuščeno.

Pošlji svojega Duha ter z njegovim maziljenjem vse posveti,
da bo jubilej Usmiljenja leto Gospodove milosti
in bo lahko tvoja Cerkev s prenovljenim navdušenjem revežem prinašala veselo sporočilo,
razglašala zapornikom ter zatiranim svobodo in slepim vračala vid.

Po priprošnji Marije, Matere Usmiljenja to prosimo tebe,
ki živiš in kraljuješ z Očetom in Svetim Duhom na veke vekov. Amen.

Župnija Jarše

Župnijski urad Jarše
Jarška cesta 65, Srednje Jarše
SI-1230 Domžale

Telefon: 01 721 29 63
Mobilni telefon: 031 689 970
E-naslov: info@zupnija-jarse.net

TRR: SI56 0230 4009 1602 254 (NLB d.d.)
Davčna številka: 61732087

Upravitelj: Matjaž Križnar, župnik

 

Nedeljske svete maše

 • sobota ob 18. uri v kapeli;
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v kapeli
 • nedelja ob 8. uri v kapeli;
 • nedelja ob 10. uri v cerkvi v Grobljah.


Delavniške svete maše

 • ponedeljek in torek: ob 18. uri v cerkvi;
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v cerkvi
 • sreda: ob 7. uri v kapeli;
 • četrtek in petek: ob 18. uri v kapeli.
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v kapeli

 

Župnijska pisarna

Župnijska pisarna je odprta vsak ponedeljek od 16.00 do 17.30, ter vsak torek od 10.00 do 12.00.

V juniju, juliju in avgustu je župnijska pisarna odprta samo po vsaki sveti maši.
Na cerkvene in državne praznike je župnijska pisarna zaprta.

 

Spovedovanje

Redno spovedovanje je ob nedeljah in praznikih, ob torkih in četrtkih, na prve petke v mesecu, dvajset minut pred sveto mašo in na vašo željo tudi druge dneve.

Krsti, poroki, pogrebi, ...

Krsti so vsako tretjo nedeljo v mesecu. Potrebne so predhodne prijave v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Za cerkveno poroko naj se oglasita zaročenca vsaj tri mesece prej v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Bolnike in ostarele obiskujem po domovih vsak prvi petek v mesecu. Domači poskrbite za duhovno oskrbo svojih najbližjih in sporočite potrebo po obisku domačemu župniku.


Za dan in uro cerkvenega pogreba se najprej dogovorite z domačim župnikom.

Župnijska knjižnica je odprta po predhodnem dogovoru.