01 721 29 63         info@zupnija-jarse.net

Župnija Jaršepri Domžalah

 • ŽUPNIJA JARŠE pri Domžalah

Napoved bližnjih dogodkov

Čisto srce, o Bog, mi ustvari,

stanovitnega duha obnovi v moji notranjosti.

Ne poženi me izpred svojega obličja,

svojega svetega duha ne vzemi od mene.

Vrni mi veselje svojega odrešenja,

z voljnim duhom me podpiraj.

Ps 51,12-14

Tudi zdaj, govori GOSPOD,
se obrnite k meni z vsem svojim srcem. (Jl 2,12)

Bog želi v postu tudi na nas razliti milosti, zato nam naroča, naj se z vsem srcem obrnemo k Njemu. Govori nam, naj si preiščemo srce in prinesemo k spovedi vse, kar nas ločuje od Njega. Obljublja nam, da bo potem naša krivda izbrisana. Še bolje, odkrili bomo mir in zaupanje, ki izvira iz srečanja z Božjim usmiljenjem.

Kako se lahko pripravimo na to srečanje? Tu so tri ključna vprašanja:

 • Ali kakšno področje mojega življenja nasprotuje Bogu in njegovim zapovedim?
 • Ali pred Bogom skrivam kakšne misli ali dejanja?
 • Se izogibam odgovornosti za krivice, ki sem jih storil ali so jih drugi storili meni?

Obrnimo se h Gospodu. Priznajmo grehe. Sprejema nas v svoje srce in objem. Dovolimo mu, da nas bo objel in prežel z usmiljenjem.

Vabilo Slovenske karitas za postni čas 2020

V Katoliški Cerkvi smo s pepelnično sredo začeli postni čas, ki bo trajal štirideset dni. Ob tej priložnosti Slovenska karitas pripravlja številne pobude in dejavnosti kot možnost za poglobitev postnega časa.

1. Preventivna spodbuda 40 dni brez alkohola

Tokratna postna spodbuda se bo začela na pepelnično sredo, 26. februarja, in se zaključila na veliko soboto, 11. aprila 2020.

Letos spodbuda nosi podnaslov »Za zdravje in zdrave odnose«. Geslo vsakega izmed nas vabi, da smo doma, na cesti, pri delu v službi in v družbi odgovorni brez alkohola in drugih drog. Želimo si zdravja in zdravih odnosov v družinah. Radi bi varno prišli na cilj in pri tem ne ogrožali drugih.

Vsak dan in vsak korak šteje! Vsak lahko sodeluje osebno, z družino, kot skupina, župnija in v znamenju solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola, v postu ne uživa in ne streže alkohola.

2. Dobrodelna akcija za pomoč JV Evropi

Preko akcije Ne pozabimo škofijske Karitas namenjajo pomoč ljudem v stiski v JV Evropi, ki se zaradi brezposelnosti, nizkih plač ali pokojnin znajdejo v hudih stiskah. In prav naša pomoč, za katero so zelo hvaležni, jim prinaša upanje!

V Gramshu v Albaniji podpiramo nakup zdravil in sanitarnega materiala za preko 1.100 oseb, ki jim sestre pomagajo v ambulanti ali pa z nego na domu ter pri opremi hiš najrevnejšim družinam. Takšno pomoč je lani prejelo 11 družin. V Srbiji Karitas pomaga preko 740 družinam s paketi s hrano in higienskimi pripomočki ter z nego starejših na domu. V BiH podpiramo delovanje ljudske kuhinje v Sarajevu in Zenici za dnevni obrok preko 250 oseb, pomagamo pri nakupu materiala in obnovi hiš revnim družinam ter podpiramo izvedbo taborov za otroke ob pomoči mladih prostovoljcev iz Slovenije (dijaki škofijskih gimnazij). V Makedoniji pa pomagamo 650 gospodinjstvom z osnovnimi potrebščinami in podpiramo ljudsko kuhinjo.

3. Poglobimo postni čas

V letošnjem postu smo na Slovenski karitas pripravili gradiva za oblikovanje svetih maš ob petkih ali drugih dneh posameznega postnega tedna s posebnim vabilom vsakemu posamezniku, da bi stopil na pot odpovedi in se v tem času odprl za Boga in za druge.

V gradivu je na voljo tudi križev pot mladega dekleta, ki mu je prometna nesreča katere povzročitelj je bil voznik pod vplivom alkohola, za vedno spremenila življenje. Pripravili pa smo tudi katehezo za mlade: Odpoved postane dar, ter delavnico za zakonce kot spodbudo za pogovor med zakoncema oz. gradivo za srečanje zakonske skupine z naslovom: Najin odnos do alkohola.

4. Postna kocka

V sodelovanju z revijo Mavrica s postno kocko pripravljamo izziv za otroke in starše. Vsak večer bodo otroci in starši izbirali med šestimi aktivnostmi na kocki, v katerih se bomo brusili naslednji dan.

Teden družine 2020

Teden družine redno obhajamo med praznikom sv. Jožefa, 19. marca, in Gospodovim oznanjenjem, 25. marca.

Tema letošnjega pastoralnega leta je Vseživljenjska kateheza, zato je Urad za družino pri SŠK za Teden družine izbral geslo »Kdor se uči, je mlad«.

Župnije bodo prejele zloženke, namenjene družinam, kjer bo za vsak dan bosta pripravljena misel in življenjska zgodba, molitev ter iztočnica za pogovor
v družini.

Praznik sv. Jožefa, moža Device Marije

God in praznik sv. Jožefa, moža Device Marije in Jezusovega skrbnika obhajamo 19. marca.

Kolikor je zanesljivo znanega o sv. Jožefu, je zapisano v evangelijih po Mateju in Luku (prim. Mt 1,1–2,23; Lk 1,5–2,52). Genealogija obeh evangelijev ga uvršča med potomstvo kralja Davida (prim. Mt 1,16; Lk 1,27). Čeprav je bil kraljevskega rodu, Jožef ni bil bogat. Po vsej verjetnosti je bil reven, kar je razvidno iz daru samo »dveh grlic ali dveh golobov« (Lk 2,24) ob Jezusovem darovanju v templju (bogatejše družine so bile po judovski postavi dolžne darovati več, prim. 3 Mz 12,8). Jožefova družina je izvirala iz Betlehema v Judeji, vendar se je on preselil v Nazaret v Galileji, kjer je opravljal tesarsko obrt. Jožef se v evangelijih zadnjič omenja ob Jezusovem obisku templja v starosti približno 12 let (prim. Lk 2,41–52). Predvidevamo, da je Jožef umrl že pred začetkom Jezusovega javnega delovanja. Ostale zgodbe v zvezi z njegovo osebnostjo (npr. njegova domnevna visoka starost in ovdovelost v času poroke z Marijo), nimajo realne zgodovinske osnove in so bile ustvarjene z namenom zadovoljiti ljudsko radovednost o podrobnostih iz njegovega življenja.

Evangeliji nam kljub skopim podatkom rišejo sorazmerno jasno podobo o Jožefovi osebnosti. Bil je zvest in potrpežljiv mož, pokoren Božji volji glede njegovega življenjskega načrta, ob čemer je sprejel tudi vse spremljajoče težave. Evangelist Matej ga imenuje »pravičen« (Mt 1,19), saj je dojel načrt, ki ga je imel Bog z Marijo, in se zavestno vključil vanj tako, da je sprejel, zaščitil in poskrbel za svojo družino.

Jožef je zavetnik umirajočih, saj je ob predpostavki, da je umrl pred začetkom Jezusovega javnega delovanja, umrl v družbi Jezusa in Marije, kar za kristjane predstavlja idealen način, kako zapustiti zemeljsko življenje. Jožef je zavetnik očetov, obrtnikov, delavcev in krščanskih družin.

Leta 1870 je papež Pij IX. sv. Jožefa uradno razglasil za zavetnika vesoljne Cerkve, s čimer je izpostavil njegovo vlogo podpornika, zaščitnika in vodnika svete družine, ki se je razširila na celotno Cerkev. Ob tej priložnosti je 19. marec določil za njegov godovni dan. Papež Pij XII. je dodal še praznik Jožefa delavca, ki ga praznujemo 1. maja in sovpada s civilnim praznikom dela.

Papež Janez Pavel II. je leta 1989 objavil apostolsko spodbudo z naslovom Odrešenikov varuh, v kateri je razmišljal o življenju in pričevanju sv. Jožefa. God sv. Jožefa je v Cerkvi na Slovenskem slovesni praznik, saj je sv. Jožef zavetnik slovenskih dežel in zavetnik novomeške škofije.

Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov je 19. junija 2013 razglasila odlok o omembi sv. Jožefa, ženina Device Marije, v II., III. in IV. evharistični molitvi.

Izbira članov ŽPS-ja

Mandat članov ŽPS-ja se po petih letih izteka.

Slovenski škofje so za datum izbire novih članov ŽPS-jev potrdili 22. marec oz. 4. postno nedeljo; predstavitev novih članov ŽPS-ja župnijskemu občestvu bo na 7. velikonočno nedeljo, 24. maja. Naj bo izbira članov ŽPS-ja modra in premišljena, saj bodo župnikovi najpomembnejši sodelavci za obdobje naslednjih petih let.

V naši župniji bodo na 3. postno nedeljo po sv. mašah na voljo lističi, na katerega boste lahko zapisali predloge kanadidatov
iz svojega okraja. Izpolnjen listič s predlogi, boste nedeljo kasneje - 4. postno nedeljo, vrnili v posebno skrinjico, ki bo na voljo pred izhodom iz cerkve in kapele.

Katere so naloge župnijskega pastoralnega sveta?

ŽPS obravnava vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge se nanašajo na življenje župnijskega občestva, oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost v župniji.

Kdo lahko predlaga člane župnijskega pastoralnega sveta?

Člane lahko predlaga vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja (sv. krst, sv. evharistijo in sv. birmo).

Kdo je lahko izbran v župnijski pastoralni svet?

V ŽPS je lahko izbran vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja ter ga odlikujejo trdna vera, nravno življenje in razsodnost (je praktičen kristjan in živi v skladu s cerkvenimi predpisi).

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih

 • 15. marec, 3. postna nedelja

  Slomškova/Jelovškova

 • 22. marec, 4. postna nedelja

  Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica

 • 29. marec, 5. postna nedelja

  Srednje Jarše

 • 5. april, cvetna nedelja

  Zgornje Jarše

Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek, 16. marca, po večerni sv. maši.

Redno srečanje sodelavcev Karitas bo v ponedeljek, 9. marca, ob 19. uri v sejni sobi župnišča. Sodelavci, lepo vabljeni.

Redna seja ŽPS bo v torek, 10. marca. Začeli bomo s sv. mašo ob 18. uri v cerkvi. Člani in članice, lepo vabljeni.

Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek, 3. aprila.

 

 

- - -

Misijon v župniji Jarše   (15. – 24. maj 2020)

Misijonarja br. Jožko Smukavec in s. Grazyna Mech bosta ves čas med nami. Dopoldneve bosta posvetila obiskom, popoldan pa se bosta katehetom pridružila pri veroučnih urah. V času misijona bo možnost za sveto spoved in češčenje pred Najsvetejšim.
Svete maše bodo potekale po ustaljenem urniku.

Vsak dan (razen obeh nedeljah) začnemo ob 5.30 s sprehodom okoli Kamniške Bistrice, nadaljujemo ob 6.30 v kapeli z molitvijo Hvalnic in zaključimo ob 7.30 z zajtrkom.

 

Petek, 15. maj DOVOLIM, DA VSTOPIŠ

17.30 molitev rožnega venca

19.30 skupno misijonsko srečanje

Sobota, 16. maj VSI SKUPAJ SMO ENO

10.00 pospravljanje župnišča in okolice

13.00 kosilo pred kulturnim domov v Grobljah na prireditvi
‘Druženje pod lipami’ in sodelovanje na prireditvi

17.30 pete litanije

19.00 druženje v župnišču ob družabnih igrah

Nedelja, 17. maj V GOSPODU JE MOJA MOČ

15.00 športni turnir pred OŠ Rodica

20.00 slavljenje ‘Živi na polno’ v kapeli

Ponedeljek, 18. maj ŽIVETI IZ VERE

17.30 molitvena ura Božjega usmiljenja

19.00 okrogla miza z gosti na temo ‘Kako živeti vero’

Torek, 19. maj ZAUPAM, ZATO SI UPAM

17.30 češčenje pred Najsvetejšim

19.00 pričevanje zakoncev Marije in Andreja Štremfelj

Sreda, 20. maj POJMO GOSPODU NOVO PESEM

17.00 šmarnice od kapelice do kapelice

20.00 pevska vaja odraslega in mladinskega pevskega zbora

Četrtek, 21. maj BOG ME LJUBI

17.30 češčenje pred Najsvetejšim

19.00 ‘Pričevalec pričevalcev’ z misijonarjema

Petek, 22. maj ČISTO SRCE, O BOG, MI USTVARI

16.30 srečanje z ministranti

17.30 češčenje pred Najsvetejšim

19.00 okrogla miza o poklicanosti

Sobota, 23. maj MOLI IN SLAVI BOGA

9.00 oratorijsko-misijonski župnijski dan za otroke in odrasle

17.30 češčenje pred Najsvetejšim

19.00 procesija

Nedelja, 24. maj NAŠE VESEJE NE BO SE KONČALO

10.00 slovesna sv. maša in zaklj. misijona z druženjem pred cerkvijo

Redne aktivnosti v župniji

Koledar rednih tedenskih in mesečnih aktivnosti, ki potekajo v župniji skozi vse pastoralno leto. Podrobnejše dogajanje za vsak mesec posebej najdete v zadnji številki župnijskega oznanila Grobeljski zvon.

ponedeljek
Uradne ure župnijske pisarne
16.00-17.30 / pisarna
Molitvena ura Božjega Usmiljenje
18.30-19.00 / cerkev
Srečanje Karitas
19.00-20.00 / sejna soba
Srečanje Karitas poteka vsak drugi ponedeljek v mesecu.
torek
Uradne ure župnijske pisarne
10.00-12.00 / pisarna
Seja ŽPS
18.00-21.30 / sejna soba
Seja ŽPS poteka vsak drugi torek v mesecu. Srečanje se začene s skupno sv. mašo, po njej sledi srečanje članov.
sreda
Pevska vaja MlPZ
19.00-21.00 / sejna soba
Pevska vaja OdPZ
20.00-21.30 / kapela
petek
Obisk bolnih in ostarelih po domovih
09.00-13.00 / Župnija Jarše
Obisk bolnih in ostarelih župljanov, ki ne morejo več v cerkev, pa si vseeno želi prejeti zakramente (spoved, obhajilo, maziljenje,...), je vsak prvi petek v mesecu. V kolikor želite obisk duhovnika na domu, to sporoči v župnijsko pisarno.
Ministrantska skupina
17.00-18.00 / mladinska soba
Mladinska skupina
20.00-22.00 / mladinska soba
sobota
Gasilci pobirajo star papir
08.00-12.00 / Župnija Jarše
Odvoz papirja je vsako drugo in četrto soboto v mesecu.
Krašenje in čiščenje cerkve
08.00-11.00 / cerkev
Razpored je objavljen v zadnji številki oznanila.
Pevska vaja OPZ
10.00-11.00 / kapela
nedelja
Krstna nedelja
10.00-11.00 / cerkev
Krstna nedelja je vsako tretno nedeljo v mesecu. Za krst se je potrebno predhodno prijaviti v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Prehod na centralni sistem PasIS

PasIS je centralni pastoralni informacijski sistem, ki je namenjen preglednemu vodenju slovenskih katoliških župnij. Z uvedbo sistema PasIS želijo vsi ordinariji slovenskih (nad)škofij poenotiti in izboljšati vodenje matičnih knjig ter vzpostaviti kvalitetne in pregledne pastoralne evidence na področju številnih pastoralnih dejavnosti.

Tudi naša župnija prehaja na omenjeni sistem.

Ker gre v ozadju sistema za velike količine podatkov vas povabimo, da sami vnesete podatke z izpolnitvijo obrazca.
Kdor elekronskemu izpolnjevanju ni vešč, lahko obrazec v tiskani obliki prejme v župnijski pisarni.

Neglede na sistem PasIS, vse stare evidence ostajajo v nespremenjeni obliki; sčasoma se bodo tudi te prenesle v nov sistem. Izpolnjen obrazec v e-obliki prosimo pošljite na e-naslov župnije: info@zupnija-jarse.net

Molitev papeža Frančiška za jubilejno leto

Gospod Jezus Kristus,
učil si nas, naj bomo usmiljeni, kakor je nebeški Oče,
in rekel si nam, da kdor vidi tebe, vidi Njega.
Pokaži nam svoje obličje in bomo rešeni.

Tvoj ljubezni poln pogled je osvobodil Zaheja in Mateja zasužnjenosti z denarjem,
prešuštnico in Magdaleno iskanja sreče v ustvarjenih stvareh.
Ganil je Petra, da je po izdaji jokal,
in je zagotovil raj skesanemu razbojniku.

Stori, da bo vsak od nas prisluhnil, kakor da je njemu namenjena beseda, ki si jo rekel Samarijanki:
'Če bi poznala Božji dar!'

Ti si vidno obličje nevidnega Očeta,
Boga, ki izraža svojo vsemogočnost predvsem z odpuščanjem in usmiljenjem.
Stori, da bo Cerkev v svetu vidno obličje Tebe, njenega vstalega in v slavi bivajočega Gospoda.

Hotel si, naj bodo tvoji služabniki oblečeni v slabost,
da bodo imeli pravo sočutje do tistih, ki so v nevednosti in zmoti.
Stori, da se bo vsak, h kateremu se bo približal kdorkoli od njih,
čutil pričakovanega, ljubljenega in da mu je od Boga odpuščeno.

Pošlji svojega Duha ter z njegovim maziljenjem vse posveti,
da bo jubilej Usmiljenja leto Gospodove milosti
in bo lahko tvoja Cerkev s prenovljenim navdušenjem revežem prinašala veselo sporočilo,
razglašala zapornikom ter zatiranim svobodo in slepim vračala vid.

Po priprošnji Marije, Matere Usmiljenja to prosimo tebe,
ki živiš in kraljuješ z Očetom in Svetim Duhom na veke vekov. Amen.

Župnija Jarše

Župnijski urad Jarše
Jarška cesta 65, Srednje Jarše
SI-1230 Domžale

Telefon: 01 721 29 63
Mobilni telefon: 031 689 970
E-naslov: info@zupnija-jarse.net

TRR: SI56 0230 4009 1602 254 (NLB d.d.)
Davčna številka: 61732087

Upravitelj: Matjaž Križnar, župnik

 

Nedeljske svete maše

 • sobota ob 18. uri v kapeli;
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v kapeli
 • nedelja ob 8. uri v kapeli;
 • nedelja ob 10. uri v cerkvi v Grobljah.


Delavniške svete maše

 • ponedeljek in torek: ob 18. uri v cerkvi;
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v cerkvi
 • sreda: ob 7. uri v kapeli;
 • četrtek in petek: ob 18. uri v kapeli.
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v kapeli

 

Župnijska pisarna

Župnijska pisarna je odprta vsak ponedeljek od 16.00 do 17.30, ter vsak torek od 10.00 do 12.00.

V juniju, juliju in avgustu je župnijska pisarna odprta samo po vsaki sveti maši.
Na cerkvene in državne praznike je župnijska pisarna zaprta.

 

Spovedovanje

Redno spovedovanje je ob nedeljah in praznikih, ob torkih in četrtkih, na prve petke v mesecu, dvajset minut pred sveto mašo in na vašo željo tudi druge dneve.

Krsti, poroki, pogrebi, ...

Krsti so vsako tretjo nedeljo v mesecu. Potrebne so predhodne prijave v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Za cerkveno poroko naj se oglasita zaročenca vsaj tri mesece prej v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Bolnike in ostarele obiskujem po domovih vsak prvi petek v mesecu. Domači poskrbite za duhovno oskrbo svojih najbližjih in sporočite potrebo po obisku domačemu župniku.


Za dan in uro cerkvenega pogreba se najprej dogovorite z domačim župnikom.

Župnijska knjižnica je odprta po predhodnem dogovoru.