01 721 29 63         info@zupnija-jarse.net

Župnija Jaršepri Domžalah

 • ŽUPNIJA JARŠE pri Domžalah

Napoved bližnjih dogodkov

Eden izmed njih, učitelj postave, je Jezusa preizkušal z vprašanjem: »Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?« Rekel mu je: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej podobna: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.«

Vsi svetniki

Na praznik vseh svetih se spominjamo predvsem tistih neštetih nebeških izvoljencev, ki na zemlji njihove skrite, a pred Bogom in v resnici velike svetosti nihče ni poznal in priznal. Morda so živeli med nami, pa nismo vedeli, kaj je v njih ustvarila Božja milost. Ti so namreč znali z Božjo pomočjo tisto posvečenje, ki so ga pri krstu prejeli, v življenju ohranjati in izpolnjevati.

Praznik je tudi izraz vere Cerkve, da so poleg javno razglašenih in zapisanih svetnikov v koledarju svetništvo dosegli tudi drugi neimenovani možje in žene vseh časov.

Praznik vseh svetih je vesel praznik, ki vlije vsako leto veliko tolažbe in poguma vsem, ki so se podali na pot Kristusovih blagrov, da morejo s potrpežljivostjo in ljubeznijo zmagovati nad svojimi notranjimi in prav tako zunanjimi bridkostmi in težavami.

To je slovesni godovni dan naših dragih bratov in sester, ki so dober boj izbojevali, tek dokončali, vero ohranili. Zdaj se radujejo v neizrekljivem in veličastnem veselju. S svojim zgledom
svetijo tudi nam, kažejo kako priti do zmage ter
nas podpirajo s svojo priprošnjo, ki je v zelo veliko oporo naši slabosti.

Letos bo zunanje praznovanje praznika vseh svetnikov veliko bolj skromno kot pretekla leta, zato naj bo toliko bolj živi
v naših srcih. V mislih in
molitvi se spomnimo svojih bližnjih, ki so že pri Bogu; naj bo praznični dan čas
molitve in razmisleka
o naši minljivosti.

Od torka, 20. oktobra 2020, v vseh statističnih regijah velja prepoved izvajanja verskih obredov z verniki

Vlada RS je z odlokom, da je od torka, 20. oktobra 2020 do preklica, v vseh statističnih regijah prepovedano izvajanje verskih obredov z verniki. To pomeni, da veljajo naslednja navodila zapisana v Navodilih slovenskih škofov, z dne 15. oktobra 2020:

 • Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov.
 • Dovoljena je individualna duhovna
  oskrba vernikov.

  Zaradi izrednih razmer lahko verniki, ki se ne morejo udeležiti svete maše, prejmejo sveto obhajilo izven obreda svete maše (prim. rimski obrednik Sveto obhajilo in češčenje evharistične skrivnosti izven maše, Ljubljana 1975).

  Duhovniki lahko določijo in pravočasno oznanijo posamezne ure (še posebej ob nedeljah), ko lahko vernikom (posameznikom in družinam) podelijo sveto obhajilo in blagoslov, verniki pa lahko darujejo za potrebe Cerkve in prejmejo oznanila.

  Udeležba pri individualni duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.

  Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.

  Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).

  Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.

  Če je mogoče, naj verniki zapustijo cerkev pri drugem izhodu oz. vhodu.

 • Cerkve naj bodo odprte za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.
 • Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra ter se spovednico redno prezračuje in čisti.
 • Krsti, poroke, prva sveta obhajila, birme in druge župnijske slovesnosti so preloženi na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican vladni odlok.
 • Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil.
 • Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. Kateheti po navodilih Slovenskega katehetskega urada pripravijo snov za pouk osnovnošolske kateheze (verouka) po spletu. Župnik spremlja in tedensko preverja potek kateheze na daljavo.
 • Vsa župnijska srečanja (duhovne vaje, zakonske skupine idr.) se izvajajo na daljavo.

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19

Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.

Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.

Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.

Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.

Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Dr. Janez Janež

Pri Pletarjevih v Dolskem je 14. januarja 1913 prijokal na svet deček, ki so mu v cerkvi sv. Helene dali ime Janez. V družini je bilo pet otrok, trije pa so že majhni umrli. Mati Ana (+1960) je bila globoko verna žena, ki je tudi otrokom znala vzgojiti verske vrednote in ljubezen do Boga. Oče Franc (+1946) je okušal grenak kruh izseljenstva v Kanadi. Najbrž je Janez po njem že zgodaj vzljubil daljave. Ko je oče odšel, je bilo materi še težje skrbeti za otroke.

»Že v ljudski šoli sem rad prebiral Katoliške misijone in že takrat sanjal o Kitajski.« »Hočem biti misijonar na Kitajskem.« So bile besede desetletnega Janka preroške?

Po štirih razredih osnovne šole se je vpisal v klasično gimnazijo v Šentvidu, potem pa v Klasično gimnazijo Ljubljana. Bil je resen dijak. Marsikdo je pomislil, da bo šel po maturi v bogoslovje.

Karel Vojska, gimnazijski sošolec: Janez je bil zelo milega značaja in vedno pripravljen za najbolj prijateljsko sožitje med sošolci; po drugi strani pa je bil zelo rad - od časa do časa - sam zase. Rad je igral klavir in v tem našel najljubše razvedrilo. Bil je zelo darežljiv in kadar mu je mati prinesla paket, je takoj vse razdelil med ostale. Zelo je bil navezan na svoje domače, predvsem na mater.

Z maturo je prišla odločitev. Čeprav je tudi sam premišljeval o duhovniškem poklicu, je tedaj spoznal, da to ni njegova pot. Odločil se je za medicino.

»Mater je hudo zabolelo, ko sem prinesel papirje za vpis na univerzo, da jih podpiše. Tri dni ni nič jedla, samo jokala je in se žalostila. Jaz pa sem bil trmast in iz same trme tudi nisem jedel nekaj dni.«

Začel je študirati 1931 v Ljubljani, nadaljeval v Zagrebu in 28. maja 1937 promoviral na medicinski fakulteti v Gradcu. Študij s specializacijo za transfuzijo je dopolnjeval na Dunaju. Ob študiju medicine se je naučil tudi veliko pomembnih stvari, ki so oblikovale njegov značaj. Bil je zelo ponosen na svoje poreklo in kar hitro mu je prekipelo, če se je kdo ponorčeval iz njegovih kmečkih korenin. Nikoli ni nikomur dovolil zaničevati svojega izvora ali narodne pripadnosti.

»Ko sem se po promociji majskega jutra zbudil in zagledal na mizi kos zvitega papirja - diplomo, sem skozi rosne oči videl vso dolgo pot slovenskega kmečkega študenta, videl sem svojo mamo, kako dan za dnem, noč za nočjo spleta košarice, da bi njen sin ne bil bos ali lačen.«

Prva njegova služba je bila na kirurškem oddelku Ljubljanske javne bolnišnice na odseku za transfuzijo, kjer se je požrtvovalno spoprijemal s pionirskim delom. Velikokrat je kar med operacijo sam dal svojo kri v neposredni transfuziji. Toda v Evropo je treščila druga svetovna vojna, v Slovence še posebej tragično. Zdravil je tiste, ki so ga potrebovali, pomagal je vsakemu, kdorkoli ga je prosil.

Marija Dretnik: Bila sem njegova pacientka novembra 1944. Pri viziti je postal pri vsaki bolnici, se z njo pogovoril in navrgel kakšno bodrilno besedo. Sicer ni izgubljal nepotrebnih besed. Vse, kar je rekel, je imelo strokovno težo ali toplo človeško noto. Vzbujal je zaupanje. Bil je plemenita - močna osebnost.

Dr. Janež se je upiral vsaki prisili. Izvrševal je le svoj poklic in ni nikoli sodeloval v političnih strankah.

»Imam svojo vest in svoje prepričanje, nisem bil v kaki skupini ali stranki, v srcu sem bil in bom svoboden. Zdravnik sem postal, da rešujem življenja, ne da ubijam.«

Pa je prišel maj 1945. Dr. Janež je po zaupnih kanalih zvedel, da je na seznamu za likvidacijo. Odšel je komaj 32-leten in se ni nikdar več vrnil. Domovina ga je zavrgla, on ni izdal nikogar. Ker ni smel ljubiti bratov po krvi, je vzljubil tujce. Božja Previdnost je tkala niti rešenja. Prišel je z drugimi desettisoči v Vetrinj pri Celovcu.

Anica Pavlovčič: Na Koroškem so nas begunce Slovence porazdelili po zasilnih taboriščih. Takrat sem bila med bolniki, ko je prišel dr. Janež in ostal naš zdravnik. Rad in veliko se je pogovarjal z bolniki. Vedno nas je spodbujal, naj se izobražujemo v jezikih in poklicih in naj ostanemo zvesti veri, domu in rodu. Pogosto je bil zdravnik ne le naših teles, ampak tudi duš. Rad je ponavljal, da sta srečno srce in zdrava duša najboljša poroka za zdravo telo. Vsem bolnikom je bil pravi oče.

Bil je določen med prvimi za transport nazaj v Slovenijo. Izkoristil je trenutek nepozornosti stražarjev in skočil v njivo rži. Tu je ležal do noči. V njem je dozorel sklep, da pojde v misijone. Peš je skrivaj prišel do Celovca. Ker ga je Bog rešil, je sedaj moral iskati priložnost, da izpolni obljubo, saj od tedaj njegovo življenje pripada misijonom. Dr. Janež se je vključil z vsem žarom srca in izrednim talentom in uresničil sen svoje matere: bil je zdravnik misijonar in misijonar zdravnik. Konec maja 1945 je z lazaristom Janezom Kopačem odšel preko Višarij v Rim. Tu se je srečal z lazaristom Ladislavom Lenčkom. Oba sta se odločila za pot v misijon na Kitajsko, ki ga je vodil msgr. Kerec. Ker pa za pot na Kitajsko še ni bilo vse urejeno, je dr. Janež odšel najprej v Argentino, nekaj tednov za njim pa še Lenček. V Buenos Aires je prispel 4. decembra 1947, kjer je postal zdravnik v ambulanti ministrstva javnih del. 24. maja 1948, zopet je bil tu dan, ko se je odpravljal na pot, ne kot begunec, temveč kot poslani, ne v smrt, temveč reševat. Z misijonskim križem se je podal na Kitajsko. Dolgo je bilo potovanje čez Atlantik do Kunminga, kjer ga je sprejel Andrej Majcen, salezijanec in ga spremljal do Čaotunga. Tu je vodil misijon msgr. Kerec. Janež se je učil kitajščine in polagoma začel spoznavati ljudi, njihove navade, bolezni in razvade. Prvo razočaranje je bilo, ker je bila bolnišnica skromna, brez zdravil, opreme in osebja. Vse težave je lahko premagala le njegova trma. Dr. Janež je vztrajal, se učil in sam vzgajal pomožno osebje bolnice. Uspehi so se kmalu pokazali in začelo se je govoriti o čudežnem zdravniku, ki je kos tudi najtežjim primerom. Reke bolnikov so se stekale z vseh koncev. Tako je zaživela in delovala slovenska bolnišnica v Čaotungu. Ob dr. Janežu sta bili predvsem s. Konstantina Sarjaš in s. Mihaela, misijonarki in zdravstveni delavki. Delo je hitro naraščalo.

»Vesel sem in srečen, ker delam za uboge, revne in potrebne. Kitajce imam zelo rad in srečnega se počutim med njimi. Prepričan sem, da nisem mogel boljšega napraviti, kot iti v misijone delat. Ni na svetu denarja in časti, da bi zapustil svoje bolnike, ki so moj raj, saj sem v njem popolnoma srečen.«

A politika se ne meni za uspehe. Leta 1952 je kitajska vlada izgnala vse misijonarje iz zahoda. Dr. Janez Janež je na kitajsko - hongkonški meji srečal kamilijance in odšel z njimi na Tajvan v mesto Lotung. Spet je bil na začetku. Vrgel je mreže in vanje se je ujela velika množina ljudi, v katerih je zdravnik prepoznal obraz trpečega Jezusa. V Lotungu se je začel neverjetni razvoj prve bolnišnice, ki je do leta 1990 prerasla v mogočno 11-nadstropno Marijino bolnišnico, v kateri pa ni več deloval.

Janko Moder: Iz nič, le s svojim strokovnim in organizacijskim delom je ustvaril mednarodno slovečo bolnišnico. V nji je bil primarij in hkrati zadnji bolniški strežnik. Glavni operater in zmeraj pripravljeni krvodajalec. Živel je skromno kot menih, ves čas na voljo le bolnikom in bolnišnici.

V 42 letih dela v misijonih je opravil preko 80.000 operacij. Njegov delavnik je bil preprost: 24 ur na dan in 365 dni v letu v bolnišnici in pri bolnikih.

Misijonski zdravnik mora biti predvsem strokovnjak in pa veren človek, biti mora trden in blag značaj, ki bo znal sebe pozabljati in razumeti tuj narod, ki bo znal ljubezen dajati in ne je zase zahtevati.

Ni poznal počitka. Začela se je oglašati bolezen. Čutil je bližino konca.

Pride dan, ko mi bodo moči pošle. Rad bi,
da se to zgodi pri mojem delu, ob operacijski mizi, potem ko sem komu rešil življenje. Glej, Andrej (Majcen). Tukaj nekje bo kotiček tudi zame - med dragimi ranjkimi kamilijanci; pod temi cipresami ob križih in novembrskih rožah.

Andrej Majcen, misijonar: Dr. Janež je po zgledu sv. Kamila posvečal bolnikom vse svoje zmožnosti in intelektualne energije, saj je v njih videl trpečega Jezusa. Bil je kot angel varuh, ki je bolnikom pomagal ne samo z izrednim zdravniškim talentom, ampak tudi s čutečim srcem. Tudi zaradi njegove skrbi in prizadevnosti je bilo celo za gobavce vse tako poskrbljeno, da so lahko ohranjali človeško dostojanstvo in vero v človeško toplino in ljubezen.

14. septembra 1990 je s težavo končal zadnjo operacijo,
7. oktobra je prosil za spoved, sveto obhajilo in sveto popotnico; 11. oktobra pa je zapustil zemeljsko življenje in se preselil v večnost.

Dr. Janež ni maral odlikovanj in nagrad. Največja nagrada zanj so bili ozdravljeni bolniki. Kljub temu je prejel papeževi odlikovanje Sv. Gregorja Velikega in Sv. Silvestra ter dvakrat najvišje tajvansko državno priznanje in nagrado Dobri človek.

14. julija 2007 je ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik v Lotungu na Tajvanu blagoslovil nov najsodobnejši diagnostični-kirurški center. To je 11-nadstropna bolnica, ki so jo poimenovali po svojem velikem dobrotniku dr. Fanu - Dr. Janez Memorial Building. V njej je tudi spominska soba, kjer je v knjigah zbrana vsa dokumentacija o operacijah, ki jih je dr. Janež opravil na Tajvanu.

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih

 • 1. november, vsi sveti

  Zgornje Jarše

 • 8. november, zahvalna nedelja

  Rodica/Češminova/Bernikova/okolica

 • 15. november, 33. nedelja med letom

  Slomškova/Jelovškova

 • 22. november, Kristus Kralj Vesoljstva

  Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica

Slavljenje »Živi na polno« bo v nedeljo, 1. in 15. novembra,
ob 20. uri po domovih.

Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek,
16. novembra, po večerni sv. maši (po družinah).

Redno srečanje sodelavcev Karitas bo v ponedeljek, 9. novembra, ob 19. uri v sejni sobi župnišča. Sodelavci, lepo vabljeni.

Redna seja ŽPS bo v torek, 10. novembra po sv. maši ob 18. uri. Člani in članice, lepo vabljeni.

Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek,
6. novembra, dopoldan.

Redne aktivnosti v župniji

Koledar rednih tedenskih in mesečnih aktivnosti, ki potekajo v župniji skozi vse pastoralno leto. Podrobnejše dogajanje za vsak mesec posebej najdete v zadnji številki župnijskega oznanila Grobeljski zvon.

ponedeljek
Uradne ure župnijske pisarne
16.00-17.30 / pisarna
Molitvena ura Božjega Usmiljenje
18.30-19.00 / cerkev
Srečanje Karitas
19.00-20.00 / sejna soba
Srečanje Karitas poteka vsak drugi ponedeljek v mesecu.
torek
Uradne ure župnijske pisarne
10.00-12.00 / pisarna
Seja ŽPS
18.00-21.30 / sejna soba
Seja ŽPS poteka vsak drugi torek v mesecu. Srečanje se začene s skupno sv. mašo, po njej sledi srečanje članov.
sreda
Pevska vaja MlPZ
19.00-21.00 / sejna soba
Pevska vaja OdPZ
20.00-21.30 / kapela
petek
Obisk bolnih in ostarelih po domovih
09.00-13.00 / Župnija Jarše
Obisk bolnih in ostarelih župljanov, ki ne morejo več v cerkev, pa si vseeno želi prejeti zakramente (spoved, obhajilo, maziljenje,...), je vsak prvi petek v mesecu. V kolikor želite obisk duhovnika na domu, to sporoči v župnijsko pisarno.
Ministrantska skupina
17.00-18.00 / mladinska soba
Mladinska skupina
20.00-22.00 / mladinska soba
sobota
Krašenje in čiščenje cerkve
08.00-11.00 / cerkev
Razpored je objavljen v zadnji številki oznanila.
Pevska vaja OPZ
10.00-11.00 / kapela
nedelja
Krstna nedelja
10.00-11.00 / cerkev
Krstna nedelja je vsako tretno nedeljo v mesecu. Za krst se je potrebno predhodno prijaviti v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Prehod na centralni sistem PasIS

PasIS je centralni pastoralni informacijski sistem, ki je namenjen preglednemu vodenju slovenskih katoliških župnij. Z uvedbo sistema PasIS želijo vsi ordinariji slovenskih (nad)škofij poenotiti in izboljšati vodenje matičnih knjig ter vzpostaviti kvalitetne in pregledne pastoralne evidence na področju številnih pastoralnih dejavnosti.

Tudi naša župnija prehaja na omenjeni sistem.

Ker gre v ozadju sistema za velike količine podatkov vas povabimo, da sami vnesete podatke z izpolnitvijo obrazca.
Kdor elekronskemu izpolnjevanju ni vešč, lahko obrazec v tiskani obliki prejme v župnijski pisarni.

Neglede na sistem PasIS, vse stare evidence ostajajo v nespremenjeni obliki; sčasoma se bodo tudi te prenesle v nov sistem. Izpolnjen obrazec v e-obliki prosimo pošljite na e-naslov župnije: info@zupnija-jarse.net

Molitev papeža Frančiška za jubilejno leto

Gospod Jezus Kristus,
učil si nas, naj bomo usmiljeni, kakor je nebeški Oče,
in rekel si nam, da kdor vidi tebe, vidi Njega.
Pokaži nam svoje obličje in bomo rešeni.

Tvoj ljubezni poln pogled je osvobodil Zaheja in Mateja zasužnjenosti z denarjem,
prešuštnico in Magdaleno iskanja sreče v ustvarjenih stvareh.
Ganil je Petra, da je po izdaji jokal,
in je zagotovil raj skesanemu razbojniku.

Stori, da bo vsak od nas prisluhnil, kakor da je njemu namenjena beseda, ki si jo rekel Samarijanki:
'Če bi poznala Božji dar!'

Ti si vidno obličje nevidnega Očeta,
Boga, ki izraža svojo vsemogočnost predvsem z odpuščanjem in usmiljenjem.
Stori, da bo Cerkev v svetu vidno obličje Tebe, njenega vstalega in v slavi bivajočega Gospoda.

Hotel si, naj bodo tvoji služabniki oblečeni v slabost,
da bodo imeli pravo sočutje do tistih, ki so v nevednosti in zmoti.
Stori, da se bo vsak, h kateremu se bo približal kdorkoli od njih,
čutil pričakovanega, ljubljenega in da mu je od Boga odpuščeno.

Pošlji svojega Duha ter z njegovim maziljenjem vse posveti,
da bo jubilej Usmiljenja leto Gospodove milosti
in bo lahko tvoja Cerkev s prenovljenim navdušenjem revežem prinašala veselo sporočilo,
razglašala zapornikom ter zatiranim svobodo in slepim vračala vid.

Po priprošnji Marije, Matere Usmiljenja to prosimo tebe,
ki živiš in kraljuješ z Očetom in Svetim Duhom na veke vekov. Amen.

Župnija Jarše

Župnijski urad Jarše
Jarška cesta 65, Srednje Jarše
SI-1230 Domžale

Telefon: 01 721 29 63
Mobilni telefon: 031 689 970
E-naslov: info@zupnija-jarse.net

TRR: SI56 0230 4009 1602 254 (NLB d.d.)
Davčna številka: 61732087

Upravitelj: Matjaž Križnar, župnik

 

Nedeljske svete maše

 • sobota ob 18. uri v kapeli;
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v kapeli
 • nedelja ob 8. uri v kapeli;
 • nedelja ob 10. uri v cerkvi v Grobljah.


Delavniške svete maše

 • ponedeljek in torek: ob 18. uri v cerkvi;
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v cerkvi
 • sreda: ob 7. uri v kapeli;
 • četrtek in petek: ob 18. uri v kapeli.
  v času poletnih počitnic ob 19. uri v kapeli

 

Župnijska pisarna

Župnijska pisarna je odprta vsak ponedeljek od 16.00 do 17.30, ter vsak torek od 10.00 do 12.00.

V juniju, juliju in avgustu je župnijska pisarna odprta samo po vsaki sveti maši.
Na cerkvene in državne praznike je župnijska pisarna zaprta.

 

Spovedovanje

Redno spovedovanje je ob nedeljah in praznikih, ob torkih in četrtkih, na prve petke v mesecu, dvajset minut pred sveto mašo in na vašo željo tudi druge dneve.

Krsti, poroki, pogrebi, ...

Krsti so vsako tretjo nedeljo v mesecu. Potrebne so predhodne prijave v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Za cerkveno poroko naj se oglasita zaročenca vsaj tri mesece prej v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Bolnike in ostarele obiskujem po domovih vsak prvi petek v mesecu. Domači poskrbite za duhovno oskrbo svojih najbližjih in sporočite potrebo po obisku domačemu župniku.


Za dan in uro cerkvenega pogreba se najprej dogovorite z domačim župnikom.

Župnijska knjižnica je odprta po predhodnem dogovoru.